Konjugation zu «adiuvāre, adiuvō, adiūvī, adiūtum»

Konjugation zu «adiuvāre, adiuvō, adiūvī, adiūtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adiuv‑o
adiuv‑e‑m
adiuva‑ba‑m
adiuva‑re‑m
adiuva‑b‑o
2. Pers. Sg.
adiuva‑s, adiuvis
adiuv‑e‑s
adiuva‑ba‑s
adiuva‑re‑s
adiuva‑bi‑s
3. Pers. Sg.
adiuva‑t
adiuv‑e‑t
adiuva‑ba‑t
adiuva‑re‑t
adiuva‑bi‑t
1. Pers. Pl.
adiuva‑mus
adiuv‑e‑mus
adiuva‑ba‑mus
adiuva‑re‑mus
adiuva‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
adiuva‑tis
adiuv‑e‑tis
adiuva‑ba‑tis
adiuva‑re‑tis
adiuva‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
adiuva‑nt
adiuv‑e‑nt
adiuva‑ba‑nt
adiuva‑re‑nt
adiuva‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adiuv‑or
adiuv‑e‑r
adiuva‑ba‑r
adiuva‑re‑r
adiuva‑b‑or
2. Pers. Sg.
adiuva‑ris
adiuv‑e‑ris, adiuv‑e‑re
adiuva‑ba‑ris, adiuva‑ba‑re
adiuva‑re‑ris, adiuva‑re‑re
adiuva‑be‑ris, adiuva‑be‑re
3. Pers. Sg.
adiuva‑tur
adiuv‑e‑tur
adiuva‑ba‑tur
adiuva‑re‑tur
adiuva‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
adiuva‑mur
adiuv‑e‑mur
adiuva‑ba‑mur
adiuva‑re‑mur
adiuva‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
adiuva‑mini
adiuv‑e‑mini
adiuva‑ba‑mini
adiuva‑re‑mini
adiuva‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
adiuva‑ntur
adiuv‑e‑ntur
adiuva‑ba‑ntur
adiuva‑re‑ntur
adiuva‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adiuv‑i, adiuvavi
adiuv‑eri‑m
adiuv‑era‑m
adiuv‑isse‑m
adiuv‑ero, adiuero
2. Pers. Sg.
adiuv‑isti
adiuv‑eri‑s
adiuv‑era‑s
adiuv‑isse‑s
adiuv‑eris
3. Pers. Sg.
adiuv‑it
adiuv‑eri‑t
adiuv‑era‑t
adiuv‑isse‑t
adiuv‑erit
1. Pers. Pl.
adiuv‑imus
adiuv‑eri‑mus
adiuv‑era‑mus
adiuv‑isse‑mus
adiuv‑erimus
2. Pers. Pl.
adiuv‑istis
adiuv‑eri‑tis
adiuv‑era‑tis
adiuv‑isse‑tis
adiuv‑eritis
3. Pers. Pl.
adiuv‑erunt, adiuv‑ere
adiuv‑eri‑nt
adiuv‑era‑nt
adiuv‑isse‑nt
adiuv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adiut‑us sum
adiut‑us sim
adiut‑us eram
adiut‑us essem
adiut‑us ero
2. Pers. Sg.
adiut‑us es
adiut‑us sis
adiut‑us eras
adiut‑us esses
adiut‑us eris
3. Pers. Sg.
adiut‑us est
adiut‑us sit
adiut‑us erat
adiut‑us esset
adiut‑us erit
1. Pers. Pl.
adiut‑i sumus
adiut‑i simus
adiut‑i eramus
adiut‑i essemus
adiut‑i erimus
2. Pers. Pl.
adiut‑i estis
adiut‑i sitis
adiut‑i eratis
adiut‑i essetis
adiut‑i eritis
3. Pers. Pl.
adiut‑i sunt
adiut‑i sint
adiut‑i erant
adiut‑i essent
adiut‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
adiuvans adiuvantis
Part. Fut. Akt.
adiuturus a um
Part. Perf. Pass.
adiutus a um
Gerundium
adiuva‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
adiuvandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
adiuva
adiuva‑te
Imperativ II, 2. Pers.
adiuva‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
adiuvare
adiuva‑ri, adiuva‑rier
Infinitiv Perf.
adiuv‑isse
adiut‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
adiutur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
adiut‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adiuvans
adiuvans
adiuvans
Gen. Sg.
adiuvant‑is
adiuvant‑is
adiuvant‑is
Dat. Sg.
adiuvant‑i
adiuvant‑i
adiuvant‑i
Akk. Sg.
adiuvant‑em
adiuvant‑em
adiuvans
Abl. Sg.
adiuvant‑e
adiuvant‑e
adiuvant‑e
Nom. Pl.
adiuvant‑es
adiuvant‑es
adiuvant‑ia
Gen. Pl.
adiuvant‑ium
adiuvant‑ium
adiuvant‑ium
Dat. Pl.
adiuvant‑ibus
adiuvant‑ibus
adiuvant‑ibus
Akk. Pl.
adiuvant‑es, adiuvant‑is
adiuvant‑es, adiuvant‑is
adiuvant‑ia
Abl. Pl.
adiuvant‑ibus
adiuvant‑ibus
adiuvant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adiut‑us
adiut‑a
adiut‑um
Gen. Sg.
adiut‑i
adiut‑ae
adiut‑i
Dat. Sg.
adiut‑o
adiut‑ae
adiut‑o
Akk. Sg.
adiut‑um
adiut‑am
adiut‑um
Abl. Sg.
adiut‑o
adiut‑a
adiut‑o
Nom. Pl.
adiut‑i
adiut‑ae
adiut‑a
Gen. Pl.
adiut‑orum
adiut‑arum
adiut‑orum
Dat. Pl.
adiut‑is
adiut‑is
adiut‑is
Akk. Pl.
adiut‑os
adiut‑as
adiut‑a
Abl. Pl.
adiut‑is
adiut‑is
adiut‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adiutur‑us, adiuvaturus
adiutur‑a
adiutur‑um
Gen. Sg.
adiutur‑i
adiutur‑ae
adiutur‑i
Dat. Sg.
adiutur‑o
adiutur‑ae
adiutur‑o
Akk. Sg.
adiutur‑um
adiutur‑am
adiutur‑um
Abl. Sg.
adiutur‑o
adiutur‑a
adiutur‑o
Nom. Pl.
adiutur‑i
adiutur‑ae
adiutur‑a
Gen. Pl.
adiutur‑orum
adiutur‑arum
adiutur‑orum
Dat. Pl.
adiutur‑is
adiutur‑is
adiutur‑is
Akk. Pl.
adiutur‑os, adiuvaturos
adiutur‑as
adiutur‑a
Abl. Pl.
adiutur‑is
adiutur‑is
adiutur‑is

Gerundium

Gen.
adiuva‑ndi
Dat.
adiuva‑ndo
Akk.
adiuva‑ndum
Abl.
adiuva‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adiuvand‑us
adiuvand‑a
adiuvand‑um
Gen. Sg.
adiuvand‑i
adiuvand‑ae
adiuvand‑i
Dat. Sg.
adiuvand‑o
adiuvand‑ae
adiuvand‑o
Akk. Sg.
adiuvand‑um
adiuvand‑am
adiuvand‑um
Abl. Sg.
adiuvand‑o
adiuvand‑a
adiuvand‑o
Nom. Pl.
adiuvand‑i
adiuvand‑ae
adiuvand‑a
Gen. Pl.
adiuvand‑orum
adiuvand‑arum
adiuvand‑orum
Dat. Pl.
adiuvand‑is
adiuvand‑is
adiuvand‑is
Akk. Pl.
adiuvand‑os
adiuvand‑as
adiuvand‑a
Abl. Pl.
adiuvand‑is
adiuvand‑is
adiuvand‑is