Konjugation zu «vexāre, vexō, vexāvī, vexātum»

Konjugation zu «vexāre, vexō, vexāvī, vexātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vex‑o
vex‑e‑m
vexa‑ba‑m
vexa‑re‑m
vexa‑b‑o
2. Pers. Sg.
vexa‑s
vex‑e‑s
vexa‑ba‑s
vexa‑re‑s
vexa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vexa‑t
vex‑e‑t
vexa‑ba‑t
vexa‑re‑t
vexa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vexa‑mus
vex‑e‑mus
vexa‑ba‑mus
vexa‑re‑mus
vexa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vexa‑tis
vex‑e‑tis
vexa‑ba‑tis
vexa‑re‑tis
vexa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vexa‑nt
vex‑e‑nt
vexa‑ba‑nt
vexa‑re‑nt
vexa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vex‑or
vex‑e‑r
vexa‑ba‑r
vexa‑re‑r
vexa‑b‑or
2. Pers. Sg.
vexa‑ris
vex‑e‑ris, vex‑e‑re
vexa‑ba‑ris, vexa‑ba‑re
vexa‑re‑ris, vexa‑re‑re
vexa‑be‑ris, vexa‑be‑re
3. Pers. Sg.
vexa‑tur
vex‑e‑tur
vexa‑ba‑tur
vexa‑re‑tur
vexa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vexa‑mur
vex‑e‑mur
vexa‑ba‑mur
vexa‑re‑mur
vexa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vexa‑mini
vex‑e‑mini
vexa‑ba‑mini
vexa‑re‑mini
vexa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vexa‑ntur
vex‑e‑ntur
vexa‑ba‑ntur
vexa‑re‑ntur
vexa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vexav‑i
vexav‑eri‑m
vexav‑era‑m
vexav‑isse‑m
vexav‑ero
2. Pers. Sg.
vexav‑isti
vexav‑eri‑s
vexav‑era‑s
vexav‑isse‑s
vexav‑eris
3. Pers. Sg.
vexav‑it
vexav‑eri‑t
vexav‑era‑t
vexav‑isse‑t
vexav‑erit
1. Pers. Pl.
vexav‑imus
vexav‑eri‑mus
vexav‑era‑mus
vexav‑isse‑mus
vexav‑erimus
2. Pers. Pl.
vexav‑istis
vexav‑eri‑tis
vexav‑era‑tis
vexav‑isse‑tis
vexav‑eritis
3. Pers. Pl.
vexav‑erunt, vexav‑ere
vexav‑eri‑nt
vexav‑era‑nt
vexav‑isse‑nt
vexav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vexat‑us sum
vexat‑us sim
vexat‑us eram
vexat‑us essem
vexat‑us ero
2. Pers. Sg.
vexat‑us es
vexat‑us sis
vexat‑us eras
vexat‑us esses
vexat‑us eris
3. Pers. Sg.
vexat‑us est
vexat‑us sit
vexat‑us erat
vexat‑us esset
vexat‑us erit
1. Pers. Pl.
vexat‑i sumus
vexat‑i simus
vexat‑i eramus
vexat‑i essemus
vexat‑i erimus
2. Pers. Pl.
vexat‑i estis
vexat‑i sitis
vexat‑i eratis
vexat‑i essetis
vexat‑i eritis
3. Pers. Pl.
vexat‑i sunt
vexat‑i sint
vexat‑i erant
vexat‑i essent
vexat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vexans vexantis
Part. Fut. Akt.
vexaturus a um
Part. Perf. Pass.
vexatus a um
Gerundium
vexa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vexandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vexa
vexa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
vexare
vexa‑ri, vexa‑rier
Infinitiv Perf.
vexav‑isse
vexat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
vexatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
vexat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vexans
vexans
vexans
Gen. Sg.
vexant‑is
vexant‑is
vexant‑is
Dat. Sg.
vexant‑i
vexant‑i
vexant‑i
Akk. Sg.
vexant‑em
vexant‑em
vexans
Abl. Sg.
vexant‑e
vexant‑e
vexant‑e
Nom. Pl.
vexant‑es
vexant‑es
vexant‑ia
Gen. Pl.
vexant‑ium
vexant‑ium
vexant‑ium
Dat. Pl.
vexant‑ibus
vexant‑ibus
vexant‑ibus
Akk. Pl.
vexant‑es, vexant‑is
vexant‑es, vexant‑is
vexant‑ia
Abl. Pl.
vexant‑ibus
vexant‑ibus
vexant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vexat‑us
vexat‑a
vexat‑um
Gen. Sg.
vexat‑i
vexat‑ae
vexat‑i
Dat. Sg.
vexat‑o
vexat‑ae
vexat‑o
Akk. Sg.
vexat‑um
vexat‑am
vexat‑um
Abl. Sg.
vexat‑o
vexat‑a
vexat‑o
Nom. Pl.
vexat‑i
vexat‑ae
vexat‑a
Gen. Pl.
vexat‑orum
vexat‑arum
vexat‑orum
Dat. Pl.
vexat‑is
vexat‑is
vexat‑is
Akk. Pl.
vexat‑os
vexat‑as
vexat‑a
Abl. Pl.
vexat‑is
vexat‑is
vexat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vexatur‑us
vexatur‑a
vexatur‑um
Gen. Sg.
vexatur‑i
vexatur‑ae
vexatur‑i
Dat. Sg.
vexatur‑o
vexatur‑ae
vexatur‑o
Akk. Sg.
vexatur‑um
vexatur‑am
vexatur‑um
Abl. Sg.
vexatur‑o
vexatur‑a
vexatur‑o
Nom. Pl.
vexatur‑i
vexatur‑ae
vexatur‑a
Gen. Pl.
vexatur‑orum
vexatur‑arum
vexatur‑orum
Dat. Pl.
vexatur‑is
vexatur‑is
vexatur‑is
Akk. Pl.
vexatur‑os
vexatur‑as
vexatur‑a
Abl. Pl.
vexatur‑is
vexatur‑is
vexatur‑is

Gerundium

Gen.
vexa‑ndi
Dat.
vexa‑ndo
Akk.
vexa‑ndum
Abl.
vexa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vexand‑us
vexand‑a
vexand‑um
Gen. Sg.
vexand‑i
vexand‑ae
vexand‑i
Dat. Sg.
vexand‑o
vexand‑ae
vexand‑o
Akk. Sg.
vexand‑um
vexand‑am
vexand‑um
Abl. Sg.
vexand‑o
vexand‑a
vexand‑o
Nom. Pl.
vexand‑i
vexand‑ae
vexand‑a
Gen. Pl.
vexand‑orum
vexand‑arum
vexand‑orum
Dat. Pl.
vexand‑is
vexand‑is
vexand‑is
Akk. Pl.
vexand‑os
vexand‑as
vexand‑a
Abl. Pl.
vexand‑is
vexand‑is
vexand‑is