Deklination zu «barba barbae, f»

Deklination zu «barba barbae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
barb‑a
der Bart
ein Bart
Gen. Sg.
barb‑ae
des Barts
eines Barts
Dat. Sg.
barb‑ae
dem Bart
einem Bart
Akk. Sg.
barb‑am
den Bart
einen Bart
Abl. Sg.
barb‑a
durch den Bart
durch einen Bart
Nom. Pl.
barb‑ae
die Bärte
Bärte
Gen. Pl.
barb‑arum
der Bärte
Bärte
Dat. Pl.
barb‑is
den Bärten
Bärten
Akk. Pl.
barb‑as
die Bärte
Bärte
Abl. Pl.
barb‑is
durch die Bärte
durch Bärte