Konjugation zu «īnfrēnāre, īnfrēnō, īnfrēnāvī, īnfrēnātum»

Konjugation zu «īnfrēnāre, īnfrēnō, īnfrēnāvī, īnfrēnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
infren‑o
infren‑e‑m
infrena‑ba‑m
infrena‑re‑m
infrena‑b‑o
2. Pers. Sg.
infrena‑s
infren‑e‑s
infrena‑ba‑s
infrena‑re‑s
infrena‑bi‑s
3. Pers. Sg.
infrena‑t
infren‑e‑t
infrena‑ba‑t
infrena‑re‑t
infrena‑bi‑t
1. Pers. Pl.
infrena‑mus
infren‑e‑mus
infrena‑ba‑mus
infrena‑re‑mus
infrena‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
infrena‑tis
infren‑e‑tis
infrena‑ba‑tis
infrena‑re‑tis
infrena‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
infrena‑nt
infren‑e‑nt
infrena‑ba‑nt
infrena‑re‑nt
infrena‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
infren‑or
infren‑e‑r
infrena‑ba‑r
infrena‑re‑r
infrena‑b‑or
2. Pers. Sg.
infrena‑ris
infren‑e‑ris, infren‑e‑re
infrena‑ba‑ris, infrena‑ba‑re
infrena‑re‑ris, infrena‑re‑re
infrena‑be‑ris, infrena‑be‑re
3. Pers. Sg.
infrena‑tur
infren‑e‑tur
infrena‑ba‑tur
infrena‑re‑tur
infrena‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
infrena‑mur
infren‑e‑mur
infrena‑ba‑mur
infrena‑re‑mur
infrena‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
infrena‑mini
infren‑e‑mini
infrena‑ba‑mini
infrena‑re‑mini
infrena‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
infrena‑ntur
infren‑e‑ntur
infrena‑ba‑ntur
infrena‑re‑ntur
infrena‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
infrenav‑i
infrenav‑eri‑m
infrenav‑era‑m
infrenav‑isse‑m
infrenav‑ero
2. Pers. Sg.
infrenav‑isti
infrenav‑eri‑s
infrenav‑era‑s
infrenav‑isse‑s
infrenav‑eris
3. Pers. Sg.
infrenav‑it
infrenav‑eri‑t
infrenav‑era‑t
infrenav‑isse‑t
infrenav‑erit
1. Pers. Pl.
infrenav‑imus
infrenav‑eri‑mus
infrenav‑era‑mus
infrenav‑isse‑mus
infrenav‑erimus
2. Pers. Pl.
infrenav‑istis
infrenav‑eri‑tis
infrenav‑era‑tis
infrenav‑isse‑tis
infrenav‑eritis
3. Pers. Pl.
infrenav‑erunt, infrenav‑ere
infrenav‑eri‑nt
infrenav‑era‑nt
infrenav‑isse‑nt
infrenav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
infrenat‑us sum
infrenat‑us sim
infrenat‑us eram
infrenat‑us essem
infrenat‑us ero
2. Pers. Sg.
infrenat‑us es
infrenat‑us sis
infrenat‑us eras
infrenat‑us esses
infrenat‑us eris
3. Pers. Sg.
infrenat‑us est
infrenat‑us sit
infrenat‑us erat
infrenat‑us esset
infrenat‑us erit
1. Pers. Pl.
infrenat‑i sumus
infrenat‑i simus
infrenat‑i eramus
infrenat‑i essemus
infrenat‑i erimus
2. Pers. Pl.
infrenat‑i estis
infrenat‑i sitis
infrenat‑i eratis
infrenat‑i essetis
infrenat‑i eritis
3. Pers. Pl.
infrenat‑i sunt
infrenat‑i sint
infrenat‑i erant
infrenat‑i essent
infrenat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
infrenans infrenantis
Part. Fut. Akt.
infrenaturus a um
Part. Perf. Pass.
infrenatus a um
Gerundium
infrena‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
infrenandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
infrena
infrena‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
infrenare
infrena‑ri, infrena‑rier
Infinitiv Perf.
infrenav‑isse
infrenat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
infrenatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
infrenat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infrenans
infrenans
infrenans
Gen. Sg.
infrenant‑is
infrenant‑is
infrenant‑is
Dat. Sg.
infrenant‑i
infrenant‑i
infrenant‑i
Akk. Sg.
infrenant‑em
infrenant‑em
infrenans
Abl. Sg.
infrenant‑e
infrenant‑e
infrenant‑e
Nom. Pl.
infrenant‑es
infrenant‑es
infrenant‑ia
Gen. Pl.
infrenant‑ium
infrenant‑ium
infrenant‑ium
Dat. Pl.
infrenant‑ibus
infrenant‑ibus
infrenant‑ibus
Akk. Pl.
infrenant‑es, infrenant‑is
infrenant‑es, infrenant‑is
infrenant‑ia
Abl. Pl.
infrenant‑ibus
infrenant‑ibus
infrenant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infrenat‑us
infrenat‑a
infrenat‑um
Gen. Sg.
infrenat‑i
infrenat‑ae
infrenat‑i
Dat. Sg.
infrenat‑o
infrenat‑ae
infrenat‑o
Akk. Sg.
infrenat‑um
infrenat‑am
infrenat‑um
Abl. Sg.
infrenat‑o
infrenat‑a
infrenat‑o
Nom. Pl.
infrenat‑i
infrenat‑ae
infrenat‑a
Gen. Pl.
infrenat‑orum
infrenat‑arum
infrenat‑orum
Dat. Pl.
infrenat‑is
infrenat‑is
infrenat‑is
Akk. Pl.
infrenat‑os
infrenat‑as
infrenat‑a
Abl. Pl.
infrenat‑is
infrenat‑is
infrenat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infrenatur‑us
infrenatur‑a
infrenatur‑um
Gen. Sg.
infrenatur‑i
infrenatur‑ae
infrenatur‑i
Dat. Sg.
infrenatur‑o
infrenatur‑ae
infrenatur‑o
Akk. Sg.
infrenatur‑um
infrenatur‑am
infrenatur‑um
Abl. Sg.
infrenatur‑o
infrenatur‑a
infrenatur‑o
Nom. Pl.
infrenatur‑i
infrenatur‑ae
infrenatur‑a
Gen. Pl.
infrenatur‑orum
infrenatur‑arum
infrenatur‑orum
Dat. Pl.
infrenatur‑is
infrenatur‑is
infrenatur‑is
Akk. Pl.
infrenatur‑os
infrenatur‑as
infrenatur‑a
Abl. Pl.
infrenatur‑is
infrenatur‑is
infrenatur‑is

Gerundium

Gen.
infrena‑ndi
Dat.
infrena‑ndo
Akk.
infrena‑ndum
Abl.
infrena‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infrenand‑us
infrenand‑a
infrenand‑um
Gen. Sg.
infrenand‑i
infrenand‑ae
infrenand‑i
Dat. Sg.
infrenand‑o
infrenand‑ae
infrenand‑o
Akk. Sg.
infrenand‑um
infrenand‑am
infrenand‑um
Abl. Sg.
infrenand‑o
infrenand‑a
infrenand‑o
Nom. Pl.
infrenand‑i
infrenand‑ae
infrenand‑a
Gen. Pl.
infrenand‑orum
infrenand‑arum
infrenand‑orum
Dat. Pl.
infrenand‑is
infrenand‑is
infrenand‑is
Akk. Pl.
infrenand‑os
infrenand‑as
infrenand‑a
Abl. Pl.
infrenand‑is
infrenand‑is
infrenand‑is