Konjugation zu «firmāre, firmō, firmāvī, firmātum»

Konjugation zu «firmāre, firmō, firmāvī, firmātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
firm‑o
firm‑e‑m
firma‑ba‑m
firma‑re‑m
firma‑b‑o
2. Pers. Sg.
firma‑s
firm‑e‑s
firma‑ba‑s
firma‑re‑s
firma‑bi‑s
3. Pers. Sg.
firma‑t
firm‑e‑t
firma‑ba‑t
firma‑re‑t
firma‑bi‑t
1. Pers. Pl.
firma‑mus
firm‑e‑mus
firma‑ba‑mus
firma‑re‑mus
firma‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
firma‑tis
firm‑e‑tis
firma‑ba‑tis
firma‑re‑tis
firma‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
firma‑nt
firm‑e‑nt
firma‑ba‑nt
firma‑re‑nt
firma‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
firm‑or
firm‑e‑r
firma‑ba‑r
firma‑re‑r
firma‑b‑or
2. Pers. Sg.
firma‑ris
firm‑e‑ris, firm‑e‑re
firma‑ba‑ris, firma‑ba‑re
firma‑re‑ris, firma‑re‑re
firma‑be‑ris, firma‑be‑re
3. Pers. Sg.
firma‑tur
firm‑e‑tur
firma‑ba‑tur
firma‑re‑tur
firma‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
firma‑mur
firm‑e‑mur
firma‑ba‑mur
firma‑re‑mur
firma‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
firma‑mini
firm‑e‑mini
firma‑ba‑mini
firma‑re‑mini
firma‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
firma‑ntur
firm‑e‑ntur
firma‑ba‑ntur
firma‑re‑ntur
firma‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
firmav‑i
firmav‑eri‑m
firmav‑era‑m
firmav‑isse‑m
firmav‑ero
2. Pers. Sg.
firmav‑isti
firmav‑eri‑s
firmav‑era‑s
firmav‑isse‑s
firmav‑eris
3. Pers. Sg.
firmav‑it
firmav‑eri‑t
firmav‑era‑t
firmav‑isse‑t
firmav‑erit
1. Pers. Pl.
firmav‑imus
firmav‑eri‑mus
firmav‑era‑mus
firmav‑isse‑mus
firmav‑erimus
2. Pers. Pl.
firmav‑istis
firmav‑eri‑tis
firmav‑era‑tis
firmav‑isse‑tis
firmav‑eritis
3. Pers. Pl.
firmav‑erunt, firmav‑ere
firmav‑eri‑nt
firmav‑era‑nt
firmav‑isse‑nt
firmav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
firmat‑us sum
firmat‑us sim
firmat‑us eram
firmat‑us essem
firmat‑us ero
2. Pers. Sg.
firmat‑us es
firmat‑us sis
firmat‑us eras
firmat‑us esses
firmat‑us eris
3. Pers. Sg.
firmat‑us est
firmat‑us sit
firmat‑us erat
firmat‑us esset
firmat‑us erit
1. Pers. Pl.
firmat‑i sumus
firmat‑i simus
firmat‑i eramus
firmat‑i essemus
firmat‑i erimus
2. Pers. Pl.
firmat‑i estis
firmat‑i sitis
firmat‑i eratis
firmat‑i essetis
firmat‑i eritis
3. Pers. Pl.
firmat‑i sunt
firmat‑i sint
firmat‑i erant
firmat‑i essent
firmat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
firmans firmantis
Part. Fut. Akt.
firmaturus a um
Part. Perf. Pass.
firmatus a um
Gerundium
firma‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
firmandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
firma
firma‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
firmare
firma‑ri, firma‑rier
Infinitiv Perf.
firmav‑isse
firmat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
firmatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
firmat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
firmans
firmans
firmans
Gen. Sg.
firmant‑is
firmant‑is
firmant‑is
Dat. Sg.
firmant‑i
firmant‑i
firmant‑i
Akk. Sg.
firmant‑em
firmant‑em
firmans
Abl. Sg.
firmant‑e
firmant‑e
firmant‑e
Nom. Pl.
firmant‑es
firmant‑es
firmant‑ia
Gen. Pl.
firmant‑ium
firmant‑ium
firmant‑ium
Dat. Pl.
firmant‑ibus
firmant‑ibus
firmant‑ibus
Akk. Pl.
firmant‑es, firmant‑is
firmant‑es, firmant‑is
firmant‑ia
Abl. Pl.
firmant‑ibus
firmant‑ibus
firmant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
firmat‑us
firmat‑a
firmat‑um
Gen. Sg.
firmat‑i
firmat‑ae
firmat‑i
Dat. Sg.
firmat‑o
firmat‑ae
firmat‑o
Akk. Sg.
firmat‑um
firmat‑am
firmat‑um
Abl. Sg.
firmat‑o
firmat‑a
firmat‑o
Nom. Pl.
firmat‑i
firmat‑ae
firmat‑a
Gen. Pl.
firmat‑orum
firmat‑arum
firmat‑orum
Dat. Pl.
firmat‑is
firmat‑is
firmat‑is
Akk. Pl.
firmat‑os
firmat‑as
firmat‑a
Abl. Pl.
firmat‑is
firmat‑is
firmat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
firmatur‑us
firmatur‑a
firmatur‑um
Gen. Sg.
firmatur‑i
firmatur‑ae
firmatur‑i
Dat. Sg.
firmatur‑o
firmatur‑ae
firmatur‑o
Akk. Sg.
firmatur‑um
firmatur‑am
firmatur‑um
Abl. Sg.
firmatur‑o
firmatur‑a
firmatur‑o
Nom. Pl.
firmatur‑i
firmatur‑ae
firmatur‑a
Gen. Pl.
firmatur‑orum
firmatur‑arum
firmatur‑orum
Dat. Pl.
firmatur‑is
firmatur‑is
firmatur‑is
Akk. Pl.
firmatur‑os
firmatur‑as
firmatur‑a
Abl. Pl.
firmatur‑is
firmatur‑is
firmatur‑is

Gerundium

Gen.
firma‑ndi
Dat.
firma‑ndo
Akk.
firma‑ndum
Abl.
firma‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
firmand‑us
firmand‑a
firmand‑um
Gen. Sg.
firmand‑i
firmand‑ae
firmand‑i
Dat. Sg.
firmand‑o
firmand‑ae
firmand‑o
Akk. Sg.
firmand‑um
firmand‑am
firmand‑um
Abl. Sg.
firmand‑o
firmand‑a
firmand‑o
Nom. Pl.
firmand‑i
firmand‑ae
firmand‑a
Gen. Pl.
firmand‑orum
firmand‑arum
firmand‑orum
Dat. Pl.
firmand‑is
firmand‑is
firmand‑is
Akk. Pl.
firmand‑os
firmand‑as
firmand‑a
Abl. Pl.
firmand‑is
firmand‑is
firmand‑is