Konjugation zu «ēmancipāre, ēmancipō, ēmancipāvī, ēmancipātum»

Konjugation zu «ēmancipāre, ēmancipō, ēmancipāvī, ēmancipātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
emancip‑o, emancupo
emancip‑e‑m
emancipa‑ba‑m
emancipa‑re‑m
emancipa‑b‑o
2. Pers. Sg.
emancipa‑s
emancip‑e‑s
emancipa‑ba‑s
emancipa‑re‑s
emancipa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
emancipa‑t
emancip‑e‑t
emancipa‑ba‑t
emancipa‑re‑t
emancipa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
emancipa‑mus
emancip‑e‑mus
emancipa‑ba‑mus
emancipa‑re‑mus
emancipa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
emancipa‑tis
emancip‑e‑tis
emancipa‑ba‑tis
emancipa‑re‑tis
emancipa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
emancipa‑nt
emancip‑e‑nt
emancipa‑ba‑nt
emancipa‑re‑nt
emancipa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
emancip‑or
emancip‑e‑r
emancipa‑ba‑r
emancipa‑re‑r
emancipa‑b‑or
2. Pers. Sg.
emancipa‑ris
emancip‑e‑ris, emancip‑e‑re
emancipa‑ba‑ris, emancipa‑ba‑re
emancipa‑re‑ris, emancipa‑re‑re
emancipa‑be‑ris, emancipa‑be‑re
3. Pers. Sg.
emancipa‑tur
emancip‑e‑tur
emancipa‑ba‑tur
emancipa‑re‑tur
emancipa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
emancipa‑mur
emancip‑e‑mur
emancipa‑ba‑mur
emancipa‑re‑mur
emancipa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
emancipa‑mini
emancip‑e‑mini
emancipa‑ba‑mini
emancipa‑re‑mini
emancipa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
emancipa‑ntur
emancip‑e‑ntur
emancipa‑ba‑ntur
emancipa‑re‑ntur
emancipa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
emancipav‑i
emancipav‑eri‑m
emancipav‑era‑m
emancipav‑isse‑m
emancipav‑ero
2. Pers. Sg.
emancipav‑isti
emancipav‑eri‑s
emancipav‑era‑s
emancipav‑isse‑s
emancipav‑eris
3. Pers. Sg.
emancipav‑it
emancipav‑eri‑t
emancipav‑era‑t
emancipav‑isse‑t
emancipav‑erit
1. Pers. Pl.
emancipav‑imus
emancipav‑eri‑mus
emancipav‑era‑mus
emancipav‑isse‑mus
emancipav‑erimus
2. Pers. Pl.
emancipav‑istis
emancipav‑eri‑tis
emancipav‑era‑tis
emancipav‑isse‑tis
emancipav‑eritis
3. Pers. Pl.
emancipav‑erunt, emancipav‑ere
emancipav‑eri‑nt
emancipav‑era‑nt
emancipav‑isse‑nt
emancipav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
emancipat‑us sum
emancipat‑us sim
emancipat‑us eram
emancipat‑us essem
emancipat‑us ero
2. Pers. Sg.
emancipat‑us es
emancipat‑us sis
emancipat‑us eras
emancipat‑us esses
emancipat‑us eris
3. Pers. Sg.
emancipat‑us est
emancipat‑us sit
emancipat‑us erat
emancipat‑us esset
emancipat‑us erit
1. Pers. Pl.
emancipat‑i sumus
emancipat‑i simus
emancipat‑i eramus
emancipat‑i essemus
emancipat‑i erimus
2. Pers. Pl.
emancipat‑i estis
emancipat‑i sitis
emancipat‑i eratis
emancipat‑i essetis
emancipat‑i eritis
3. Pers. Pl.
emancipat‑i sunt
emancipat‑i sint
emancipat‑i erant
emancipat‑i essent
emancipat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
emancipans emancipantis
Part. Fut. Akt.
emancipaturus a um
Part. Perf. Pass.
emancipatus a um
Gerundium
emancipa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
emancipandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
emancipa
emancipa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
emancipare
emancipa‑ri, emancipa‑rier
Infinitiv Perf.
emancipav‑isse
emancipat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
emancipatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
emancipat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emancipans
emancipans
emancipans
Gen. Sg.
emancipant‑is
emancipant‑is
emancipant‑is
Dat. Sg.
emancipant‑i
emancipant‑i
emancipant‑i
Akk. Sg.
emancipant‑em
emancipant‑em
emancipans
Abl. Sg.
emancipant‑e
emancipant‑e
emancipant‑e
Nom. Pl.
emancipant‑es
emancipant‑es
emancipant‑ia
Gen. Pl.
emancipant‑ium
emancipant‑ium
emancipant‑ium
Dat. Pl.
emancipant‑ibus
emancipant‑ibus
emancipant‑ibus
Akk. Pl.
emancipant‑es, emancipant‑is
emancipant‑es, emancipant‑is
emancipant‑ia
Abl. Pl.
emancipant‑ibus
emancipant‑ibus
emancipant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emancipat‑us
emancipat‑a
emancipat‑um
Gen. Sg.
emancipat‑i
emancipat‑ae
emancipat‑i
Dat. Sg.
emancipat‑o
emancipat‑ae
emancipat‑o
Akk. Sg.
emancipat‑um
emancipat‑am, emancupatam
emancipat‑um
Abl. Sg.
emancipat‑o
emancipat‑a
emancipat‑o
Nom. Pl.
emancipat‑i
emancipat‑ae
emancipat‑a
Gen. Pl.
emancipat‑orum
emancipat‑arum
emancipat‑orum
Dat. Pl.
emancipat‑is
emancipat‑is
emancipat‑is
Akk. Pl.
emancipat‑os
emancipat‑as
emancipat‑a
Abl. Pl.
emancipat‑is
emancipat‑is
emancipat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emancipatur‑us
emancipatur‑a
emancipatur‑um
Gen. Sg.
emancipatur‑i
emancipatur‑ae
emancipatur‑i
Dat. Sg.
emancipatur‑o
emancipatur‑ae
emancipatur‑o
Akk. Sg.
emancipatur‑um
emancipatur‑am
emancipatur‑um
Abl. Sg.
emancipatur‑o
emancipatur‑a
emancipatur‑o
Nom. Pl.
emancipatur‑i
emancipatur‑ae
emancipatur‑a
Gen. Pl.
emancipatur‑orum
emancipatur‑arum
emancipatur‑orum
Dat. Pl.
emancipatur‑is
emancipatur‑is
emancipatur‑is
Akk. Pl.
emancipatur‑os
emancipatur‑as
emancipatur‑a
Abl. Pl.
emancipatur‑is
emancipatur‑is
emancipatur‑is

Gerundium

Gen.
emancipa‑ndi
Dat.
emancipa‑ndo, emancupando
Akk.
emancipa‑ndum
Abl.
emancipa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
emancipand‑us
emancipand‑a
emancipand‑um
Gen. Sg.
emancipand‑i
emancipand‑ae
emancipand‑i
Dat. Sg.
emancipand‑o, emancupando
emancipand‑ae
emancipand‑o
Akk. Sg.
emancipand‑um
emancipand‑am
emancipand‑um
Abl. Sg.
emancipand‑o
emancipand‑a
emancipand‑o
Nom. Pl.
emancipand‑i
emancipand‑ae
emancipand‑a
Gen. Pl.
emancipand‑orum
emancipand‑arum
emancipand‑orum
Dat. Pl.
emancipand‑is
emancipand‑is
emancipand‑is
Akk. Pl.
emancipand‑os
emancipand‑as
emancipand‑a
Abl. Pl.
emancipand‑is
emancipand‑is
emancipand‑is