Konjugation zu «redūcere, redūcō, redūxī, reductum»

Konjugation zu «redūcere, redūcō, redūxī, reductum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
reduc‑o
reduc‑a‑m
reduc‑eba‑m
reduce‑re‑m
reduc‑a‑m
2. Pers. Sg.
reduc‑i‑s
reduc‑a‑s, redducas
reduc‑eba‑s
reduce‑re‑s
reduc‑e‑s
3. Pers. Sg.
reduc‑i‑t, redducit
reduc‑a‑t
reduc‑eba‑t
reduce‑re‑t
reduc‑e‑t
1. Pers. Pl.
reduc‑i‑mus
reduc‑a‑mus
reduc‑eba‑mus
reduce‑re‑mus
reduc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
reduc‑i‑tis
reduc‑a‑tis
reduc‑eba‑tis
reduce‑re‑tis
reduc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
reduc‑u‑nt
reduc‑a‑nt
reduc‑eba‑nt
reduce‑re‑nt
reduc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reduc‑or
reduc‑a‑r
reduc‑eba‑r
reduce‑re‑r
reduc‑a‑r
2. Pers. Sg.
reduc‑e‑ris
reduc‑a‑ris, reduc‑a‑re
reduc‑eba‑ris, reduc‑eba‑re
reduce‑re‑ris, reduce‑re‑re
reduc‑e‑ris, reduc‑e‑re
3. Pers. Sg.
reduc‑i‑tur
reduc‑a‑tur
reduc‑eba‑tur
reduce‑re‑tur
reduc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
reduc‑i‑mur
reduc‑a‑mur
reduc‑eba‑mur
reduce‑re‑mur
reduc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
reduc‑i‑mini
reduc‑a‑mini
reduc‑eba‑mini
reduce‑re‑mini
reduc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
reduc‑u‑ntur
reduc‑a‑ntur
reduc‑eba‑ntur
reduce‑re‑ntur
reduc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
redux‑i
redux‑eri‑m
redux‑era‑m
redux‑isse‑m
redux‑ero
2. Pers. Sg.
redux‑isti
redux‑eri‑s
redux‑era‑s
redux‑isse‑s
redux‑eris
3. Pers. Sg.
redux‑it
redux‑eri‑t
redux‑era‑t
redux‑isse‑t
redux‑erit
1. Pers. Pl.
redux‑imus
redux‑eri‑mus
redux‑era‑mus
redux‑isse‑mus
redux‑erimus
2. Pers. Pl.
redux‑istis
redux‑eri‑tis
redux‑era‑tis
redux‑isse‑tis
redux‑eritis
3. Pers. Pl.
redux‑erunt, redux‑ere
redux‑eri‑nt
redux‑era‑nt
redux‑isse‑nt
redux‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reduct‑us sum
reduct‑us sim
reduct‑us eram
reduct‑us essem
reduct‑us ero
2. Pers. Sg.
reduct‑us es
reduct‑us sis
reduct‑us eras
reduct‑us esses
reduct‑us eris
3. Pers. Sg.
reduct‑us est
reduct‑us sit
reduct‑us erat
reduct‑us esset
reduct‑us erit
1. Pers. Pl.
reduct‑i sumus
reduct‑i simus
reduct‑i eramus
reduct‑i essemus
reduct‑i erimus
2. Pers. Pl.
reduct‑i estis
reduct‑i sitis
reduct‑i eratis
reduct‑i essetis
reduct‑i eritis
3. Pers. Pl.
reduct‑i sunt
reduct‑i sint
reduct‑i erant
reduct‑i essent
reduct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
reducens reducentis
Part. Fut. Akt.
reducturus a um
Part. Perf. Pass.
reductus a um
Gerundium
reduce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
reducendus a um, reducundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
redduc, reduc
reduc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
reducere
reduc‑i, reduc‑ier
Infinitiv Perf.
redux‑isse
reduct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, redductum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
reductur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
reduct‑um iri, redductum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reducens
reducens
reducens
Gen. Sg.
reducent‑is
reducent‑is
reducent‑is
Dat. Sg.
reducent‑i
reducent‑i
reducent‑i
Akk. Sg.
reducent‑em
reducent‑em
reducens
Abl. Sg.
reducent‑e
reducent‑e
reducent‑e
Nom. Pl.
reducent‑es
reducent‑es
reducent‑ia
Gen. Pl.
reducent‑ium
reducent‑ium
reducent‑ium
Dat. Pl.
reducent‑ibus
reducent‑ibus
reducent‑ibus
Akk. Pl.
reducent‑es, reducent‑is
reducent‑es, reducent‑is
reducent‑ia
Abl. Pl.
reducent‑ibus
reducent‑ibus
reducent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reduct‑us
reduct‑a
reduct‑um, redductum
Gen. Sg.
reduct‑i
reduct‑ae
reduct‑i
Dat. Sg.
reduct‑o
reduct‑ae
reduct‑o
Akk. Sg.
reduct‑um, redductum
reduct‑am
reduct‑um, redductum
Abl. Sg.
reduct‑o
reduct‑a
reduct‑o
Nom. Pl.
reduct‑i
reduct‑ae
reduct‑a
Gen. Pl.
reduct‑orum
reduct‑arum
reduct‑orum
Dat. Pl.
reduct‑is
reduct‑is
reduct‑is
Akk. Pl.
reduct‑os
reduct‑as
reduct‑a
Abl. Pl.
reduct‑is
reduct‑is
reduct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reductur‑us
reductur‑a
reductur‑um
Gen. Sg.
reductur‑i
reductur‑ae
reductur‑i
Dat. Sg.
reductur‑o
reductur‑ae
reductur‑o
Akk. Sg.
reductur‑um
reductur‑am
reductur‑um
Abl. Sg.
reductur‑o
reductur‑a
reductur‑o
Nom. Pl.
reductur‑i
reductur‑ae
reductur‑a
Gen. Pl.
reductur‑orum
reductur‑arum
reductur‑orum
Dat. Pl.
reductur‑is
reductur‑is
reductur‑is
Akk. Pl.
reductur‑os
reductur‑as
reductur‑a
Abl. Pl.
reductur‑is
reductur‑is
reductur‑is

Gerundium

Gen.
reduce‑ndi
Dat.
reduce‑ndo
Akk.
reduce‑ndum
Abl.
reduce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
reducend‑us, reducund‑us
reducend‑a, reducund‑a
reducend‑um, reducund‑um
Gen. Sg.
reducend‑i, reducund‑i
reducend‑ae, reducund‑ae
reducend‑i, reducund‑i
Dat. Sg.
reducend‑o, reducund‑o
reducend‑ae, reducund‑ae
reducend‑o, reducund‑o
Akk. Sg.
reducend‑um, reducund‑um
reducend‑am, reducund‑am
reducend‑um, reducund‑um
Abl. Sg.
reducend‑o, reducund‑o
reducend‑a, reducund‑a
reducend‑o, reducund‑o
Nom. Pl.
reducend‑i, reducund‑i
reducend‑ae, reducund‑ae
reducend‑a, reducund‑a
Gen. Pl.
reducend‑orum, reducund‑orum
reducend‑arum, reducund‑arum
reducend‑orum, reducund‑orum
Dat. Pl.
reducend‑is, reducund‑is
reducend‑is, reducund‑is
reducend‑is, reducund‑is
Akk. Pl.
reducend‑os, reducund‑os
reducend‑as, reducund‑as
reducend‑a, reducund‑a
Abl. Pl.
reducend‑is, reducund‑is
reducend‑is, reducund‑is
reducend‑is, reducund‑is