Deklination zu «mōtor mōtōris, m»

Deklination zu «mōtor mōtōris, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
motor
der Motor
ein Motor
Gen. Sg.
motor‑is
des Motors
eines Motors
Dat. Sg.
motor‑i
dem Motor
einem Motor
Akk. Sg.
motor‑em
den Motor
einen Motor
Abl. Sg.
motor‑e
durch den Motor
durch einen Motor
Nom. Pl.
motor‑es
die Motoren
Motoren
Gen. Pl.
motor‑um
der Motoren
Motoren
Dat. Pl.
motor‑ibus
den Motoren
Motoren
Akk. Pl.
motor‑es
die Motoren
Motoren
Abl. Pl.
motor‑ibus
durch die Motoren
durch Motoren