Konjugation zu «servāre, servō, servāvī, servātum»

Konjugation zu «servāre, servō, servāvī, servātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
serv‑o
serv‑e‑m
serva‑ba‑m
serva‑re‑m
serva‑b‑o
2. Pers. Sg.
serva‑s
serv‑e‑s
serva‑ba‑s
serva‑re‑s
serva‑bi‑s
3. Pers. Sg.
serva‑t
serv‑e‑t
serva‑ba‑t
serva‑re‑t
serva‑bi‑t
1. Pers. Pl.
serva‑mus
serv‑e‑mus
serva‑ba‑mus
serva‑re‑mus
serva‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
serva‑tis
serv‑e‑tis
serva‑ba‑tis
serva‑re‑tis
serva‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
serva‑nt
serv‑e‑nt
serva‑ba‑nt
serva‑re‑nt
serva‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
serv‑or
serv‑e‑r
serva‑ba‑r
serva‑re‑r
serva‑b‑or
2. Pers. Sg.
serva‑ris
serv‑e‑ris, serv‑e‑re
serva‑ba‑ris, serva‑ba‑re
serva‑re‑ris, serva‑re‑re
serva‑be‑ris, serva‑be‑re
3. Pers. Sg.
serva‑tur
serv‑e‑tur
serva‑ba‑tur
serva‑re‑tur
serva‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
serva‑mur
serv‑e‑mur
serva‑ba‑mur
serva‑re‑mur
serva‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
serva‑mini
serv‑e‑mini
serva‑ba‑mini
serva‑re‑mini
serva‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
serva‑ntur
serv‑e‑ntur
serva‑ba‑ntur
serva‑re‑ntur
serva‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
servav‑i
servav‑eri‑m
servav‑era‑m
servav‑isse‑m
servav‑ero, servasso
2. Pers. Sg.
servav‑isti
servav‑eri‑s
servav‑era‑s
servav‑isse‑s
servav‑eris, servassis
3. Pers. Sg.
servav‑it
servav‑eri‑t
servav‑era‑t
servav‑isse‑t
servav‑erit, servassit
1. Pers. Pl.
servav‑imus
servav‑eri‑mus
servav‑era‑mus
servav‑isse‑mus
servav‑erimus
2. Pers. Pl.
servav‑istis
servav‑eri‑tis
servav‑era‑tis
servav‑isse‑tis
servav‑eritis
3. Pers. Pl.
servav‑erunt, servav‑ere
servav‑eri‑nt, servassint
servav‑era‑nt
servav‑isse‑nt
servav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
servat‑us sum
servat‑us sim
servat‑us eram
servat‑us essem
servat‑us ero
2. Pers. Sg.
servat‑us es
servat‑us sis
servat‑us eras
servat‑us esses
servat‑us eris
3. Pers. Sg.
servat‑us est
servat‑us sit
servat‑us erat
servat‑us esset
servat‑us erit
1. Pers. Pl.
servat‑i sumus
servat‑i simus
servat‑i eramus
servat‑i essemus
servat‑i erimus
2. Pers. Pl.
servat‑i estis
servat‑i sitis
servat‑i eratis
servat‑i essetis
servat‑i eritis
3. Pers. Pl.
servat‑i sunt
servat‑i sint
servat‑i erant
servat‑i essent
servat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
servans servantis
Part. Fut. Akt.
servaturus a um
Part. Perf. Pass.
servatus a um
Gerundium
serva‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
servandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
serva
serva‑te
Imperativ II, 2. Pers.
serva‑to
Imperativ II, 3. Pers.
serva‑to
serva‑nto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
servare
serva‑ri, serva‑rier
Infinitiv Perf.
servav‑isse, servasse
servat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
servatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
servat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
servans
servans
servans
Gen. Sg.
servant‑is
servant‑is
servant‑is
Dat. Sg.
servant‑i
servant‑i
servant‑i
Akk. Sg.
servant‑em
servant‑em
servans
Abl. Sg.
servant‑e
servant‑e
servant‑e
Nom. Pl.
servant‑es
servant‑es
servant‑ia
Gen. Pl.
servant‑ium
servant‑ium
servant‑ium
Dat. Pl.
servant‑ibus
servant‑ibus
servant‑ibus
Akk. Pl.
servant‑es, servant‑is
servant‑es, servant‑is
servant‑ia
Abl. Pl.
servant‑ibus
servant‑ibus
servant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
servat‑us
servat‑a
servat‑um
Gen. Sg.
servat‑i
servat‑ae
servat‑i
Dat. Sg.
servat‑o
servat‑ae
servat‑o
Akk. Sg.
servat‑um
servat‑am
servat‑um
Abl. Sg.
servat‑o
servat‑a
servat‑o
Nom. Pl.
servat‑i
servat‑ae
servat‑a
Gen. Pl.
servat‑orum
servat‑arum
servat‑orum
Dat. Pl.
servat‑is
servat‑is
servat‑is
Akk. Pl.
servat‑os
servat‑as
servat‑a
Abl. Pl.
servat‑is
servat‑is
servat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
servatur‑us
servatur‑a
servatur‑um
Gen. Sg.
servatur‑i
servatur‑ae
servatur‑i
Dat. Sg.
servatur‑o
servatur‑ae
servatur‑o
Akk. Sg.
servatur‑um
servatur‑am
servatur‑um
Abl. Sg.
servatur‑o
servatur‑a
servatur‑o
Nom. Pl.
servatur‑i
servatur‑ae
servatur‑a
Gen. Pl.
servatur‑orum
servatur‑arum
servatur‑orum
Dat. Pl.
servatur‑is
servatur‑is
servatur‑is
Akk. Pl.
servatur‑os
servatur‑as
servatur‑a
Abl. Pl.
servatur‑is
servatur‑is
servatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
servant‑issim‑us
servant‑issim‑a
servant‑issim‑um
Gen. Sg.
servant‑issim‑i
servant‑issim‑ae
servant‑issim‑i
Dat. Sg.
servant‑issim‑o
servant‑issim‑ae
servant‑issim‑o
Akk. Sg.
servant‑issim‑um
servant‑issim‑am
servant‑issim‑um
Abl. Sg.
servant‑issim‑o
servant‑issim‑a
servant‑issim‑o
Nom. Pl.
servant‑issim‑i
servant‑issim‑ae
servant‑issim‑a
Gen. Pl.
servant‑issim‑orum
servant‑issim‑arum
servant‑issim‑orum
Dat. Pl.
servant‑issim‑is
servant‑issim‑is
servant‑issim‑is
Akk. Pl.
servant‑issim‑os
servant‑issim‑as
servant‑issim‑a
Abl. Pl.
servant‑issim‑is
servant‑issim‑is
servant‑issim‑is

Gerundium

Gen.
serva‑ndi
Dat.
serva‑ndo
Akk.
serva‑ndum
Abl.
serva‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
servand‑us
servand‑a
servand‑um
Gen. Sg.
servand‑i
servand‑ae
servand‑i
Dat. Sg.
servand‑o
servand‑ae
servand‑o
Akk. Sg.
servand‑um
servand‑am
servand‑um
Abl. Sg.
servand‑o
servand‑a
servand‑o
Nom. Pl.
servand‑i
servand‑ae
servand‑a
Gen. Pl.
servand‑orum
servand‑arum
servand‑orum
Dat. Pl.
servand‑is
servand‑is
servand‑is
Akk. Pl.
servand‑os
servand‑as
servand‑a
Abl. Pl.
servand‑is
servand‑is
servand‑is