Konjugation zu «mātūrāre, mātūrō, mātūrāvī, mātūrātum»

Konjugation zu «mātūrāre, mātūrō, mātūrāvī, mātūrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
matur‑o
matur‑e‑m
matura‑ba‑m
matura‑re‑m
matura‑b‑o
2. Pers. Sg.
matura‑s
matur‑e‑s
matura‑ba‑s
matura‑re‑s
matura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
matura‑t
matur‑e‑t
matura‑ba‑t
matura‑re‑t
matura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
matura‑mus
matur‑e‑mus
matura‑ba‑mus
matura‑re‑mus
matura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
matura‑tis
matur‑e‑tis
matura‑ba‑tis
matura‑re‑tis
matura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
matura‑nt
matur‑e‑nt
matura‑ba‑nt
matura‑re‑nt
matura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
matur‑or
matur‑e‑r
matura‑ba‑r
matura‑re‑r
matura‑b‑or
2. Pers. Sg.
matura‑ris
matur‑e‑ris, matur‑e‑re
matura‑ba‑ris, matura‑ba‑re
matura‑re‑ris, matura‑re‑re
matura‑be‑ris, matura‑be‑re
3. Pers. Sg.
matura‑tur
matur‑e‑tur
matura‑ba‑tur
matura‑re‑tur
matura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
matura‑mur
matur‑e‑mur
matura‑ba‑mur
matura‑re‑mur
matura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
matura‑mini
matur‑e‑mini
matura‑ba‑mini
matura‑re‑mini
matura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
matura‑ntur
matur‑e‑ntur
matura‑ba‑ntur
matura‑re‑ntur
matura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
maturav‑i
maturav‑eri‑m
maturav‑era‑m
maturav‑isse‑m
maturav‑ero
2. Pers. Sg.
maturav‑isti
maturav‑eri‑s
maturav‑era‑s
maturav‑isse‑s
maturav‑eris
3. Pers. Sg.
maturav‑it
maturav‑eri‑t
maturav‑era‑t
maturav‑isse‑t
maturav‑erit
1. Pers. Pl.
maturav‑imus
maturav‑eri‑mus
maturav‑era‑mus
maturav‑isse‑mus
maturav‑erimus
2. Pers. Pl.
maturav‑istis
maturav‑eri‑tis
maturav‑era‑tis
maturav‑isse‑tis
maturav‑eritis
3. Pers. Pl.
maturav‑erunt, maturav‑ere
maturav‑eri‑nt
maturav‑era‑nt
maturav‑isse‑nt
maturav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
maturat‑us sum
maturat‑us sim
maturat‑us eram
maturat‑us essem
maturat‑us ero
2. Pers. Sg.
maturat‑us es
maturat‑us sis
maturat‑us eras
maturat‑us esses
maturat‑us eris
3. Pers. Sg.
maturat‑us est
maturat‑us sit
maturat‑us erat
maturat‑us esset
maturat‑us erit
1. Pers. Pl.
maturat‑i sumus
maturat‑i simus
maturat‑i eramus
maturat‑i essemus
maturat‑i erimus
2. Pers. Pl.
maturat‑i estis
maturat‑i sitis
maturat‑i eratis
maturat‑i essetis
maturat‑i eritis
3. Pers. Pl.
maturat‑i sunt
maturat‑i sint
maturat‑i erant
maturat‑i essent
maturat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
maturans maturantis
Part. Fut. Akt.
maturaturus a um
Part. Perf. Pass.
maturatus a um
Gerundium
matura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
maturandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
matura
matura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
maturare
matura‑ri, matura‑rier
Infinitiv Perf.
maturav‑isse
maturat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
maturatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
maturat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
maturans
maturans
maturans
Gen. Sg.
maturant‑is
maturant‑is
maturant‑is
Dat. Sg.
maturant‑i
maturant‑i
maturant‑i
Akk. Sg.
maturant‑em
maturant‑em
maturans
Abl. Sg.
maturant‑e
maturant‑e
maturant‑e
Nom. Pl.
maturant‑es
maturant‑es
maturant‑ia
Gen. Pl.
maturant‑ium
maturant‑ium
maturant‑ium
Dat. Pl.
maturant‑ibus
maturant‑ibus
maturant‑ibus
Akk. Pl.
maturant‑es, maturant‑is
maturant‑es, maturant‑is
maturant‑ia
Abl. Pl.
maturant‑ibus
maturant‑ibus
maturant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
maturat‑us
maturat‑a
maturat‑um
Gen. Sg.
maturat‑i
maturat‑ae
maturat‑i
Dat. Sg.
maturat‑o
maturat‑ae
maturat‑o
Akk. Sg.
maturat‑um
maturat‑am
maturat‑um
Abl. Sg.
maturat‑o
maturat‑a
maturat‑o
Nom. Pl.
maturat‑i
maturat‑ae
maturat‑a
Gen. Pl.
maturat‑orum
maturat‑arum
maturat‑orum
Dat. Pl.
maturat‑is
maturat‑is
maturat‑is
Akk. Pl.
maturat‑os
maturat‑as
maturat‑a
Abl. Pl.
maturat‑is
maturat‑is
maturat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
maturatur‑us
maturatur‑a
maturatur‑um
Gen. Sg.
maturatur‑i
maturatur‑ae
maturatur‑i
Dat. Sg.
maturatur‑o
maturatur‑ae
maturatur‑o
Akk. Sg.
maturatur‑um
maturatur‑am
maturatur‑um
Abl. Sg.
maturatur‑o
maturatur‑a
maturatur‑o
Nom. Pl.
maturatur‑i
maturatur‑ae
maturatur‑a
Gen. Pl.
maturatur‑orum
maturatur‑arum
maturatur‑orum
Dat. Pl.
maturatur‑is
maturatur‑is
maturatur‑is
Akk. Pl.
maturatur‑os
maturatur‑as
maturatur‑a
Abl. Pl.
maturatur‑is
maturatur‑is
maturatur‑is

Gerundium

Gen.
matura‑ndi
Dat.
matura‑ndo
Akk.
matura‑ndum
Abl.
matura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
maturand‑us
maturand‑a
maturand‑um
Gen. Sg.
maturand‑i
maturand‑ae
maturand‑i
Dat. Sg.
maturand‑o
maturand‑ae
maturand‑o
Akk. Sg.
maturand‑um
maturand‑am
maturand‑um
Abl. Sg.
maturand‑o
maturand‑a
maturand‑o
Nom. Pl.
maturand‑i
maturand‑ae
maturand‑a
Gen. Pl.
maturand‑orum
maturand‑arum
maturand‑orum
Dat. Pl.
maturand‑is
maturand‑is
maturand‑is
Akk. Pl.
maturand‑os
maturand‑as
maturand‑a
Abl. Pl.
maturand‑is
maturand‑is
maturand‑is