Konjugation zu «versārī, versor, versātus sum»

Konjugation zu «versārī, versor, versātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
vers‑or
vers‑e‑r
versa‑ba‑r
versa‑re‑r
versa‑b‑or
2. Pers. Sg.
versa‑ris, versa‑re
vers‑e‑ris, vers‑e‑re
versa‑ba‑ris, versa‑ba‑re
versa‑re‑ris, versa‑re‑re
versa‑be‑ris, versa‑be‑re
3. Pers. Sg.
versa‑tur
vers‑e‑tur
versa‑ba‑tur
versa‑re‑tur
versa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
versa‑mur
vers‑e‑mur
versa‑ba‑mur
versa‑re‑mur
versa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
versa‑mini
vers‑e‑mini
versa‑ba‑mini
versa‑re‑mini
versa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
versa‑ntur
vers‑e‑ntur
versa‑ba‑ntur
versa‑re‑ntur
versa‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
versat‑us sum
versat‑us sim
versat‑us eram
versat‑us essem
versat‑us ero
2. Pers. Sg.
versat‑us es
versat‑us sis
versat‑us eras
versat‑us esses
versat‑us eris
3. Pers. Sg.
versat‑us est
versat‑us sit
versat‑us erat
versat‑us esset
versat‑us erit
1. Pers. Pl.
versat‑i sumus
versat‑i simus
versat‑i eramus
versat‑i essemus
versat‑i erimus
2. Pers. Pl.
versat‑i estis
versat‑i sitis
versat‑i eratis
versat‑i essetis
versat‑i eritis
3. Pers. Pl.
versat‑i sunt
versat‑i sint
versat‑i erant
versat‑i essent
versat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
versans versantis
Part. Fut.
versaturus a um
Part. Perf.
versatus a um
Gerundium
versa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
versa‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
versa‑re
versa‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
versari
Infinitiv Perf.
versat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
versatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versans
versans
versans
Gen. Sg.
versant‑is
versant‑is
versant‑is
Dat. Sg.
versant‑i
versant‑i
versant‑i
Akk. Sg.
versant‑em
versant‑em
versans
Abl. Sg.
versant‑e
versant‑e
versant‑e
Nom. Pl.
versant‑es
versant‑es
versant‑ia
Gen. Pl.
versant‑ium
versant‑ium
versant‑ium
Dat. Pl.
versant‑ibus
versant‑ibus
versant‑ibus
Akk. Pl.
versant‑es, versant‑is
versant‑es, versant‑is
versant‑ia
Abl. Pl.
versant‑ibus
versant‑ibus
versant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versat‑us
versat‑a
versat‑um
Gen. Sg.
versat‑i
versat‑ae
versat‑i
Dat. Sg.
versat‑o
versat‑ae
versat‑o
Akk. Sg.
versat‑um
versat‑am
versat‑um
Abl. Sg.
versat‑o
versat‑a
versat‑o
Nom. Pl.
versat‑i
versat‑ae
versat‑a
Gen. Pl.
versat‑orum
versat‑arum
versat‑orum
Dat. Pl.
versat‑is
versat‑is
versat‑is
Akk. Pl.
versat‑os
versat‑as
versat‑a
Abl. Pl.
versat‑is
versat‑is
versat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
versatur‑us
versatur‑a
versatur‑um
Gen. Sg.
versatur‑i
versatur‑ae
versatur‑i
Dat. Sg.
versatur‑o
versatur‑ae
versatur‑o
Akk. Sg.
versatur‑um
versatur‑am
versatur‑um
Abl. Sg.
versatur‑o
versatur‑a
versatur‑o
Nom. Pl.
versatur‑i
versatur‑ae
versatur‑a
Gen. Pl.
versatur‑orum
versatur‑arum
versatur‑orum
Dat. Pl.
versatur‑is
versatur‑is
versatur‑is
Akk. Pl.
versatur‑os
versatur‑as
versatur‑a
Abl. Pl.
versatur‑is
versatur‑is
versatur‑is

Gerundium

Gen.
versa‑ndi
Dat.
versa‑ndo
Akk.
versa‑ndum
Abl.
versa‑ndo