Deklination zu «trāditor trāditōris, m»

Deklination zu «trāditor trāditōris, m»

Deklination

Nom. Sg.
traditor
Gen. Sg.
traditor‑is
Dat. Sg.
traditor‑i
Akk. Sg.
traditor‑em
Abl. Sg.
traditor‑e
Nom. Pl.
traditor‑es
Gen. Pl.
traditor‑um
Dat. Pl.
traditor‑ibus
Akk. Pl.
traditor‑es
Abl. Pl.
traditor‑ibus