Konjugation zu «sociāre, sociō, sociāvī, sociātum»

Konjugation zu «sociāre, sociō, sociāvī, sociātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
soci‑o
soci‑e‑m
socia‑ba‑m
socia‑re‑m
socia‑b‑o
2. Pers. Sg.
socia‑s
soci‑e‑s
socia‑ba‑s
socia‑re‑s
socia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
socia‑t
soci‑e‑t
socia‑ba‑t
socia‑re‑t
socia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
socia‑mus
soci‑e‑mus
socia‑ba‑mus
socia‑re‑mus
socia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
socia‑tis
soci‑e‑tis
socia‑ba‑tis
socia‑re‑tis
socia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
socia‑nt
soci‑e‑nt
socia‑ba‑nt
socia‑re‑nt
socia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
soci‑or
soci‑e‑r
socia‑ba‑r
socia‑re‑r
socia‑b‑or
2. Pers. Sg.
socia‑ris
soci‑e‑ris, soci‑e‑re
socia‑ba‑ris, socia‑ba‑re
socia‑re‑ris, socia‑re‑re
socia‑be‑ris, socia‑be‑re
3. Pers. Sg.
socia‑tur
soci‑e‑tur
socia‑ba‑tur
socia‑re‑tur
socia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
socia‑mur
soci‑e‑mur
socia‑ba‑mur
socia‑re‑mur
socia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
socia‑mini
soci‑e‑mini
socia‑ba‑mini
socia‑re‑mini
socia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
socia‑ntur
soci‑e‑ntur
socia‑ba‑ntur
socia‑re‑ntur
socia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sociav‑i
sociav‑eri‑m
sociav‑era‑m
sociav‑isse‑m
sociav‑ero
2. Pers. Sg.
sociav‑isti
sociav‑eri‑s
sociav‑era‑s
sociav‑isse‑s
sociav‑eris
3. Pers. Sg.
sociav‑it
sociav‑eri‑t
sociav‑era‑t
sociav‑isse‑t
sociav‑erit
1. Pers. Pl.
sociav‑imus
sociav‑eri‑mus
sociav‑era‑mus
sociav‑isse‑mus
sociav‑erimus
2. Pers. Pl.
sociav‑istis
sociav‑eri‑tis
sociav‑era‑tis
sociav‑isse‑tis
sociav‑eritis
3. Pers. Pl.
sociav‑erunt, sociav‑ere
sociav‑eri‑nt
sociav‑era‑nt
sociav‑isse‑nt
sociav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sociat‑us sum
sociat‑us sim
sociat‑us eram
sociat‑us essem
sociat‑us ero
2. Pers. Sg.
sociat‑us es
sociat‑us sis
sociat‑us eras
sociat‑us esses
sociat‑us eris
3. Pers. Sg.
sociat‑us est
sociat‑us sit
sociat‑us erat
sociat‑us esset
sociat‑us erit
1. Pers. Pl.
sociat‑i sumus
sociat‑i simus
sociat‑i eramus
sociat‑i essemus
sociat‑i erimus
2. Pers. Pl.
sociat‑i estis
sociat‑i sitis
sociat‑i eratis
sociat‑i essetis
sociat‑i eritis
3. Pers. Pl.
sociat‑i sunt
sociat‑i sint
sociat‑i erant
sociat‑i essent
sociat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
socians sociantis
Part. Fut. Akt.
sociaturus a um
Part. Perf. Pass.
sociatus a um
Gerundium
socia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sociandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
socia
socia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
sociare
socia‑ri, socia‑rier
Infinitiv Perf.
sociav‑isse
sociat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
sociatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
sociat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
socians
socians
socians
Gen. Sg.
sociant‑is
sociant‑is
sociant‑is
Dat. Sg.
sociant‑i
sociant‑i
sociant‑i
Akk. Sg.
sociant‑em
sociant‑em
socians
Abl. Sg.
sociant‑e
sociant‑e
sociant‑e
Nom. Pl.
sociant‑es
sociant‑es
sociant‑ia
Gen. Pl.
sociant‑ium
sociant‑ium
sociant‑ium
Dat. Pl.
sociant‑ibus
sociant‑ibus
sociant‑ibus
Akk. Pl.
sociant‑es, sociant‑is
sociant‑es, sociant‑is
sociant‑ia
Abl. Pl.
sociant‑ibus
sociant‑ibus
sociant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sociat‑us
sociat‑a
sociat‑um
Gen. Sg.
sociat‑i
sociat‑ae
sociat‑i
Dat. Sg.
sociat‑o
sociat‑ae
sociat‑o
Akk. Sg.
sociat‑um
sociat‑am
sociat‑um
Abl. Sg.
sociat‑o
sociat‑a
sociat‑o
Nom. Pl.
sociat‑i
sociat‑ae
sociat‑a
Gen. Pl.
sociat‑orum
sociat‑arum
sociat‑orum
Dat. Pl.
sociat‑is
sociat‑is
sociat‑is
Akk. Pl.
sociat‑os
sociat‑as
sociat‑a
Abl. Pl.
sociat‑is
sociat‑is
sociat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sociatur‑us
sociatur‑a
sociatur‑um
Gen. Sg.
sociatur‑i
sociatur‑ae
sociatur‑i
Dat. Sg.
sociatur‑o
sociatur‑ae
sociatur‑o
Akk. Sg.
sociatur‑um
sociatur‑am
sociatur‑um
Abl. Sg.
sociatur‑o
sociatur‑a
sociatur‑o
Nom. Pl.
sociatur‑i
sociatur‑ae
sociatur‑a
Gen. Pl.
sociatur‑orum
sociatur‑arum
sociatur‑orum
Dat. Pl.
sociatur‑is
sociatur‑is
sociatur‑is
Akk. Pl.
sociatur‑os
sociatur‑as
sociatur‑a
Abl. Pl.
sociatur‑is
sociatur‑is
sociatur‑is

Gerundium

Gen.
socia‑ndi
Dat.
socia‑ndo
Akk.
socia‑ndum
Abl.
socia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sociand‑us
sociand‑a
sociand‑um
Gen. Sg.
sociand‑i
sociand‑ae
sociand‑i
Dat. Sg.
sociand‑o
sociand‑ae
sociand‑o
Akk. Sg.
sociand‑um
sociand‑am
sociand‑um
Abl. Sg.
sociand‑o
sociand‑a
sociand‑o
Nom. Pl.
sociand‑i
sociand‑ae
sociand‑a
Gen. Pl.
sociand‑orum
sociand‑arum
sociand‑orum
Dat. Pl.
sociand‑is
sociand‑is
sociand‑is
Akk. Pl.
sociand‑os
sociand‑as
sociand‑a
Abl. Pl.
sociand‑is
sociand‑is
sociand‑is