Konjugation zu «migrāre, migrō, migrāvī, migrātum»

Konjugation zu «migrāre, migrō, migrāvī, migrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
migr‑o
migr‑e‑m
migra‑ba‑m
migra‑re‑m
migra‑b‑o
2. Pers. Sg.
migra‑s
migr‑e‑s
migra‑ba‑s
migra‑re‑s
migra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
migra‑t
migr‑e‑t
migra‑ba‑t
migra‑re‑t
migra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
migra‑mus
migr‑e‑mus
migra‑ba‑mus
migra‑re‑mus
migra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
migra‑tis
migr‑e‑tis
migra‑ba‑tis
migra‑re‑tis
migra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
migra‑nt
migr‑e‑nt
migra‑ba‑nt
migra‑re‑nt
migra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
migr‑or
migr‑e‑r
migra‑ba‑r
migra‑re‑r
migra‑b‑or
2. Pers. Sg.
migra‑ris
migr‑e‑ris, migr‑e‑re
migra‑ba‑ris, migra‑ba‑re
migra‑re‑ris, migra‑re‑re
migra‑be‑ris, migra‑be‑re
3. Pers. Sg.
migra‑tur
migr‑e‑tur
migra‑ba‑tur
migra‑re‑tur
migra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
migra‑mur
migr‑e‑mur
migra‑ba‑mur
migra‑re‑mur
migra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
migra‑mini
migr‑e‑mini
migra‑ba‑mini
migra‑re‑mini
migra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
migra‑ntur
migr‑e‑ntur
migra‑ba‑ntur
migra‑re‑ntur
migra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
migrav‑i
migrav‑eri‑m
migrav‑era‑m
migrav‑isse‑m
migrav‑ero
2. Pers. Sg.
migrav‑isti
migrav‑eri‑s
migrav‑era‑s
migrav‑isse‑s
migrav‑eris
3. Pers. Sg.
migrav‑it
migrav‑eri‑t
migrav‑era‑t
migrav‑isse‑t
migrav‑erit, migrassit
1. Pers. Pl.
migrav‑imus
migrav‑eri‑mus
migrav‑era‑mus
migrav‑isse‑mus
migrav‑erimus
2. Pers. Pl.
migrav‑istis
migrav‑eri‑tis
migrav‑era‑tis
migrav‑isse‑tis
migrav‑eritis
3. Pers. Pl.
migrav‑erunt, migrav‑ere
migrav‑eri‑nt, migrassint
migrav‑era‑nt
migrav‑isse‑nt
migrav‑erint, migrassint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
migrat‑us sum
migrat‑us sim
migrat‑us eram
migrat‑us essem
migrat‑us ero
2. Pers. Sg.
migrat‑us es
migrat‑us sis
migrat‑us eras
migrat‑us esses
migrat‑us eris
3. Pers. Sg.
migrat‑us est
migrat‑us sit
migrat‑us erat
migrat‑us esset
migrat‑us erit
1. Pers. Pl.
migrat‑i sumus
migrat‑i simus
migrat‑i eramus
migrat‑i essemus
migrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
migrat‑i estis
migrat‑i sitis
migrat‑i eratis
migrat‑i essetis
migrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
migrat‑i sunt
migrat‑i sint
migrat‑i erant
migrat‑i essent
migrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
migrans migrantis
Part. Fut. Akt.
migraturus a um
Part. Perf. Pass.
migratus a um
Gerundium
migra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
migrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
migra
migra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
migrare
migra‑ri, migra‑rier
Infinitiv Perf.
migrav‑isse
migrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
migratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
migrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
migrans
migrans
migrans
Gen. Sg.
migrant‑is
migrant‑is
migrant‑is
Dat. Sg.
migrant‑i
migrant‑i
migrant‑i
Akk. Sg.
migrant‑em
migrant‑em
migrans
Abl. Sg.
migrant‑e
migrant‑e
migrant‑e
Nom. Pl.
migrant‑es
migrant‑es
migrant‑ia
Gen. Pl.
migrant‑ium
migrant‑ium
migrant‑ium
Dat. Pl.
migrant‑ibus
migrant‑ibus
migrant‑ibus
Akk. Pl.
migrant‑es, migrant‑is
migrant‑es, migrant‑is
migrant‑ia
Abl. Pl.
migrant‑ibus
migrant‑ibus
migrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
migrat‑us
migrat‑a
migrat‑um
Gen. Sg.
migrat‑i
migrat‑ae
migrat‑i
Dat. Sg.
migrat‑o
migrat‑ae
migrat‑o
Akk. Sg.
migrat‑um
migrat‑am
migrat‑um
Abl. Sg.
migrat‑o
migrat‑a
migrat‑o
Nom. Pl.
migrat‑i
migrat‑ae
migrat‑a
Gen. Pl.
migrat‑orum
migrat‑arum
migrat‑orum
Dat. Pl.
migrat‑is
migrat‑is
migrat‑is
Akk. Pl.
migrat‑os
migrat‑as
migrat‑a
Abl. Pl.
migrat‑is
migrat‑is
migrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
migratur‑us
migratur‑a
migratur‑um
Gen. Sg.
migratur‑i
migratur‑ae
migratur‑i
Dat. Sg.
migratur‑o
migratur‑ae
migratur‑o
Akk. Sg.
migratur‑um
migratur‑am
migratur‑um
Abl. Sg.
migratur‑o
migratur‑a
migratur‑o
Nom. Pl.
migratur‑i
migratur‑ae
migratur‑a
Gen. Pl.
migratur‑orum
migratur‑arum
migratur‑orum
Dat. Pl.
migratur‑is
migratur‑is
migratur‑is
Akk. Pl.
migratur‑os
migratur‑as
migratur‑a
Abl. Pl.
migratur‑is
migratur‑is
migratur‑is

Gerundium

Gen.
migra‑ndi
Dat.
migra‑ndo
Akk.
migra‑ndum
Abl.
migra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
migrand‑us
migrand‑a
migrand‑um
Gen. Sg.
migrand‑i
migrand‑ae
migrand‑i
Dat. Sg.
migrand‑o
migrand‑ae
migrand‑o
Akk. Sg.
migrand‑um
migrand‑am
migrand‑um
Abl. Sg.
migrand‑o
migrand‑a
migrand‑o
Nom. Pl.
migrand‑i
migrand‑ae
migrand‑a
Gen. Pl.
migrand‑orum
migrand‑arum
migrand‑orum
Dat. Pl.
migrand‑is
migrand‑is
migrand‑is
Akk. Pl.
migrand‑os
migrand‑as
migrand‑a
Abl. Pl.
migrand‑is
migrand‑is
migrand‑is