Konjugation zu «patrāre, patrō, patrāvī, patrātum»

Konjugation zu «patrāre, patrō, patrāvī, patrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
patr‑o
patr‑e‑m
patra‑ba‑m
patra‑re‑m
patra‑b‑o
2. Pers. Sg.
patra‑s
patr‑e‑s
patra‑ba‑s
patra‑re‑s
patra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
patra‑t
patr‑e‑t
patra‑ba‑t
patra‑re‑t
patra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
patra‑mus
patr‑e‑mus
patra‑ba‑mus
patra‑re‑mus
patra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
patra‑tis
patr‑e‑tis
patra‑ba‑tis
patra‑re‑tis
patra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
patra‑nt
patr‑e‑nt
patra‑ba‑nt
patra‑re‑nt
patra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
patr‑or
patr‑e‑r
patra‑ba‑r
patra‑re‑r
patra‑b‑or
2. Pers. Sg.
patra‑ris
patr‑e‑ris, patr‑e‑re
patra‑ba‑ris, patra‑ba‑re
patra‑re‑ris, patra‑re‑re
patra‑be‑ris, patra‑be‑re
3. Pers. Sg.
patra‑tur
patr‑e‑tur
patra‑ba‑tur
patra‑re‑tur
patra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
patra‑mur
patr‑e‑mur
patra‑ba‑mur
patra‑re‑mur
patra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
patra‑mini
patr‑e‑mini
patra‑ba‑mini
patra‑re‑mini
patra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
patra‑ntur
patr‑e‑ntur
patra‑ba‑ntur
patra‑re‑ntur
patra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
patrav‑i
patrav‑eri‑m
patrav‑era‑m
patrav‑isse‑m
patrav‑ero
2. Pers. Sg.
patrav‑isti
patrav‑eri‑s
patrav‑era‑s
patrav‑isse‑s
patrav‑eris
3. Pers. Sg.
patrav‑it
patrav‑eri‑t
patrav‑era‑t
patrav‑isse‑t
patrav‑erit
1. Pers. Pl.
patrav‑imus
patrav‑eri‑mus
patrav‑era‑mus
patrav‑isse‑mus
patrav‑erimus
2. Pers. Pl.
patrav‑istis
patrav‑eri‑tis
patrav‑era‑tis
patrav‑isse‑tis
patrav‑eritis
3. Pers. Pl.
patrav‑erunt, patrav‑ere
patrav‑eri‑nt
patrav‑era‑nt
patrav‑isse‑nt
patrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
patrat‑us sum
patrat‑us sim
patrat‑us eram
patrat‑us essem
patrat‑us ero
2. Pers. Sg.
patrat‑us es
patrat‑us sis
patrat‑us eras
patrat‑us esses
patrat‑us eris
3. Pers. Sg.
patrat‑us est
patrat‑us sit
patrat‑us erat
patrat‑us esset
patrat‑us erit
1. Pers. Pl.
patrat‑i sumus
patrat‑i simus
patrat‑i eramus
patrat‑i essemus
patrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
patrat‑i estis
patrat‑i sitis
patrat‑i eratis
patrat‑i essetis
patrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
patrat‑i sunt
patrat‑i sint
patrat‑i erant
patrat‑i essent
patrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
patrans patrantis
Part. Fut. Akt.
patraturus a um
Part. Perf. Pass.
patratus a um
Gerundium
patra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
patrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
patra
patra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
patrare
patra‑ri, patra‑rier
Infinitiv Perf.
patrav‑isse
patrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
patratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
patrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patrans
patrans
patrans
Gen. Sg.
patrant‑is
patrant‑is
patrant‑is
Dat. Sg.
patrant‑i
patrant‑i
patrant‑i
Akk. Sg.
patrant‑em
patrant‑em
patrans
Abl. Sg.
patrant‑e
patrant‑e
patrant‑e
Nom. Pl.
patrant‑es
patrant‑es
patrant‑ia
Gen. Pl.
patrant‑ium
patrant‑ium
patrant‑ium
Dat. Pl.
patrant‑ibus
patrant‑ibus
patrant‑ibus
Akk. Pl.
patrant‑es, patrant‑is
patrant‑es, patrant‑is
patrant‑ia
Abl. Pl.
patrant‑ibus
patrant‑ibus
patrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patrat‑us
patrat‑a
patrat‑um
Gen. Sg.
patrat‑i
patrat‑ae
patrat‑i
Dat. Sg.
patrat‑o
patrat‑ae
patrat‑o
Akk. Sg.
patrat‑um
patrat‑am
patrat‑um
Abl. Sg.
patrat‑o
patrat‑a
patrat‑o
Nom. Pl.
patrat‑i
patrat‑ae
patrat‑a
Gen. Pl.
patrat‑orum
patrat‑arum
patrat‑orum
Dat. Pl.
patrat‑is
patrat‑is
patrat‑is
Akk. Pl.
patrat‑os
patrat‑as
patrat‑a
Abl. Pl.
patrat‑is
patrat‑is
patrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patratur‑us
patratur‑a
patratur‑um
Gen. Sg.
patratur‑i
patratur‑ae
patratur‑i
Dat. Sg.
patratur‑o
patratur‑ae
patratur‑o
Akk. Sg.
patratur‑um
patratur‑am
patratur‑um
Abl. Sg.
patratur‑o
patratur‑a
patratur‑o
Nom. Pl.
patratur‑i
patratur‑ae
patratur‑a
Gen. Pl.
patratur‑orum
patratur‑arum
patratur‑orum
Dat. Pl.
patratur‑is
patratur‑is
patratur‑is
Akk. Pl.
patratur‑os
patratur‑as
patratur‑a
Abl. Pl.
patratur‑is
patratur‑is
patratur‑is

Gerundium

Gen.
patra‑ndi
Dat.
patra‑ndo
Akk.
patra‑ndum
Abl.
patra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
patrand‑us
patrand‑a
patrand‑um
Gen. Sg.
patrand‑i
patrand‑ae
patrand‑i
Dat. Sg.
patrand‑o
patrand‑ae
patrand‑o
Akk. Sg.
patrand‑um
patrand‑am
patrand‑um
Abl. Sg.
patrand‑o
patrand‑a
patrand‑o
Nom. Pl.
patrand‑i
patrand‑ae
patrand‑a
Gen. Pl.
patrand‑orum
patrand‑arum
patrand‑orum
Dat. Pl.
patrand‑is
patrand‑is
patrand‑is
Akk. Pl.
patrand‑os
patrand‑as
patrand‑a
Abl. Pl.
patrand‑is
patrand‑is
patrand‑is