Deklination zu «stimulus -ī, m»

Deklination zu «stimulus -ī, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
stimul‑us
der Stachel
ein Stachel
Gen. Sg.
stimul‑i
des Stachels
eines Stachels
Dat. Sg.
stimul‑o
dem Stachel
einem Stachel
Akk. Sg.
stimul‑um
den Stachel
einen Stachel
Abl. Sg.
stimul‑o
durch den Stachel
durch einen Stachel
Nom. Pl.
stimul‑i
die Stachel
Stachel
Gen. Pl.
stimul‑orum
der Stachel
Stachel
Dat. Pl.
stimul‑is
den Stacheln
Stacheln
Akk. Pl.
stimul‑os
die Stachel
Stachel
Abl. Pl.
stimul‑is
durch die Stachel
durch Stachel