Konjugation zu «animāre, animō, animāvī, animātum»

Konjugation zu «animāre, animō, animāvī, animātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
anim‑o
anim‑e‑m
anima‑ba‑m
anima‑re‑m
anima‑b‑o
2. Pers. Sg.
anima‑s
anim‑e‑s
anima‑ba‑s
anima‑re‑s
anima‑bi‑s
3. Pers. Sg.
anima‑t
anim‑e‑t
anima‑ba‑t
anima‑re‑t
anima‑bi‑t
1. Pers. Pl.
anima‑mus
anim‑e‑mus
anima‑ba‑mus
anima‑re‑mus
anima‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
anima‑tis
anim‑e‑tis
anima‑ba‑tis
anima‑re‑tis
anima‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
anima‑nt
anim‑e‑nt
anima‑ba‑nt
anima‑re‑nt
anima‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
anim‑or
anim‑e‑r
anima‑ba‑r
anima‑re‑r
anima‑b‑or
2. Pers. Sg.
anima‑ris
anim‑e‑ris, anim‑e‑re
anima‑ba‑ris, anima‑ba‑re
anima‑re‑ris, anima‑re‑re
anima‑be‑ris, anima‑be‑re
3. Pers. Sg.
anima‑tur
anim‑e‑tur
anima‑ba‑tur
anima‑re‑tur
anima‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
anima‑mur
anim‑e‑mur
anima‑ba‑mur
anima‑re‑mur
anima‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
anima‑mini
anim‑e‑mini
anima‑ba‑mini
anima‑re‑mini
anima‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
anima‑ntur
anim‑e‑ntur
anima‑ba‑ntur
anima‑re‑ntur
anima‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
animav‑i
animav‑eri‑m
animav‑era‑m
animav‑isse‑m
animav‑ero
2. Pers. Sg.
animav‑isti
animav‑eri‑s
animav‑era‑s
animav‑isse‑s
animav‑eris
3. Pers. Sg.
animav‑it
animav‑eri‑t
animav‑era‑t
animav‑isse‑t
animav‑erit
1. Pers. Pl.
animav‑imus
animav‑eri‑mus
animav‑era‑mus
animav‑isse‑mus
animav‑erimus
2. Pers. Pl.
animav‑istis
animav‑eri‑tis
animav‑era‑tis
animav‑isse‑tis
animav‑eritis
3. Pers. Pl.
animav‑erunt, animav‑ere
animav‑eri‑nt
animav‑era‑nt
animav‑isse‑nt
animav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
animat‑us sum
animat‑us sim
animat‑us eram
animat‑us essem
animat‑us ero
2. Pers. Sg.
animat‑us es
animat‑us sis
animat‑us eras
animat‑us esses
animat‑us eris
3. Pers. Sg.
animat‑us est
animat‑us sit
animat‑us erat
animat‑us esset
animat‑us erit
1. Pers. Pl.
animat‑i sumus
animat‑i simus
animat‑i eramus
animat‑i essemus
animat‑i erimus
2. Pers. Pl.
animat‑i estis
animat‑i sitis
animat‑i eratis
animat‑i essetis
animat‑i eritis
3. Pers. Pl.
animat‑i sunt
animat‑i sint
animat‑i erant
animat‑i essent
animat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
animans animantis
Part. Fut. Akt.
animaturus a um
Part. Perf. Pass.
animatus a um
Gerundium
anima‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
animandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
anima
anima‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
animare
anima‑ri, anima‑rier
Infinitiv Perf.
animav‑isse
animat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
animatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
animat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animans
animans
animans
Gen. Sg.
animant‑is
animant‑is
animant‑is
Dat. Sg.
animant‑i
animant‑i
animant‑i
Akk. Sg.
animant‑em
animant‑em
animans
Abl. Sg.
animant‑e
animant‑e
animant‑e
Nom. Pl.
animant‑es
animant‑es
animant‑ia
Gen. Pl.
animant‑ium
animant‑ium
animant‑ium
Dat. Pl.
animant‑ibus
animant‑ibus
animant‑ibus
Akk. Pl.
animant‑es, animant‑is
animant‑es, animant‑is
animant‑ia
Abl. Pl.
animant‑ibus
animant‑ibus
animant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animat‑us
animat‑a
animat‑um
Gen. Sg.
animat‑i
animat‑ae
animat‑i
Dat. Sg.
animat‑o
animat‑ae
animat‑o
Akk. Sg.
animat‑um
animat‑am
animat‑um
Abl. Sg.
animat‑o
animat‑a
animat‑o
Nom. Pl.
animat‑i
animat‑ae
animat‑a
Gen. Pl.
animat‑orum
animat‑arum
animat‑orum
Dat. Pl.
animat‑is
animat‑is
animat‑is
Akk. Pl.
animat‑os
animat‑as
animat‑a
Abl. Pl.
animat‑is
animat‑is
animat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animatur‑us
animatur‑a
animatur‑um
Gen. Sg.
animatur‑i
animatur‑ae
animatur‑i
Dat. Sg.
animatur‑o
animatur‑ae
animatur‑o
Akk. Sg.
animatur‑um
animatur‑am
animatur‑um
Abl. Sg.
animatur‑o
animatur‑a
animatur‑o
Nom. Pl.
animatur‑i
animatur‑ae
animatur‑a
Gen. Pl.
animatur‑orum
animatur‑arum
animatur‑orum
Dat. Pl.
animatur‑is
animatur‑is
animatur‑is
Akk. Pl.
animatur‑os
animatur‑as
animatur‑a
Abl. Pl.
animatur‑is
animatur‑is
animatur‑is

Gerundium

Gen.
anima‑ndi
Dat.
anima‑ndo
Akk.
anima‑ndum
Abl.
anima‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
animand‑us
animand‑a
animand‑um
Gen. Sg.
animand‑i
animand‑ae
animand‑i
Dat. Sg.
animand‑o
animand‑ae
animand‑o
Akk. Sg.
animand‑um
animand‑am
animand‑um
Abl. Sg.
animand‑o
animand‑a
animand‑o
Nom. Pl.
animand‑i
animand‑ae
animand‑a
Gen. Pl.
animand‑orum
animand‑arum
animand‑orum
Dat. Pl.
animand‑is
animand‑is
animand‑is
Akk. Pl.
animand‑os
animand‑as
animand‑a
Abl. Pl.
animand‑is
animand‑is
animand‑is