Konjugation zu «renārrāre, renārrō, renārrāvī, renārrātum»

Konjugation zu «renārrāre, renārrō, renārrāvī, renārrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
renarr‑o
renarr‑e‑m
renarra‑ba‑m
renarra‑re‑m
renarra‑b‑o
2. Pers. Sg.
renarra‑s
renarr‑e‑s
renarra‑ba‑s
renarra‑re‑s
renarra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
renarra‑t
renarr‑e‑t
renarra‑ba‑t
renarra‑re‑t
renarra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
renarra‑mus
renarr‑e‑mus
renarra‑ba‑mus
renarra‑re‑mus
renarra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
renarra‑tis
renarr‑e‑tis
renarra‑ba‑tis
renarra‑re‑tis
renarra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
renarra‑nt
renarr‑e‑nt
renarra‑ba‑nt
renarra‑re‑nt
renarra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
renarr‑or
renarr‑e‑r
renarra‑ba‑r
renarra‑re‑r
renarra‑b‑or
2. Pers. Sg.
renarra‑ris
renarr‑e‑ris, renarr‑e‑re
renarra‑ba‑ris, renarra‑ba‑re
renarra‑re‑ris, renarra‑re‑re
renarra‑be‑ris, renarra‑be‑re
3. Pers. Sg.
renarra‑tur
renarr‑e‑tur
renarra‑ba‑tur
renarra‑re‑tur
renarra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
renarra‑mur
renarr‑e‑mur
renarra‑ba‑mur
renarra‑re‑mur
renarra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
renarra‑mini
renarr‑e‑mini
renarra‑ba‑mini
renarra‑re‑mini
renarra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
renarra‑ntur
renarr‑e‑ntur
renarra‑ba‑ntur
renarra‑re‑ntur
renarra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
renarrav‑i
renarrav‑eri‑m
renarrav‑era‑m
renarrav‑isse‑m
renarrav‑ero
2. Pers. Sg.
renarrav‑isti
renarrav‑eri‑s
renarrav‑era‑s
renarrav‑isse‑s
renarrav‑eris
3. Pers. Sg.
renarrav‑it
renarrav‑eri‑t
renarrav‑era‑t
renarrav‑isse‑t
renarrav‑erit
1. Pers. Pl.
renarrav‑imus
renarrav‑eri‑mus
renarrav‑era‑mus
renarrav‑isse‑mus
renarrav‑erimus
2. Pers. Pl.
renarrav‑istis
renarrav‑eri‑tis
renarrav‑era‑tis
renarrav‑isse‑tis
renarrav‑eritis
3. Pers. Pl.
renarrav‑erunt, renarrav‑ere
renarrav‑eri‑nt
renarrav‑era‑nt
renarrav‑isse‑nt
renarrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
renarrat‑us sum
renarrat‑us sim
renarrat‑us eram
renarrat‑us essem
renarrat‑us ero
2. Pers. Sg.
renarrat‑us es
renarrat‑us sis
renarrat‑us eras
renarrat‑us esses
renarrat‑us eris
3. Pers. Sg.
renarrat‑us est
renarrat‑us sit
renarrat‑us erat
renarrat‑us esset
renarrat‑us erit
1. Pers. Pl.
renarrat‑i sumus
renarrat‑i simus
renarrat‑i eramus
renarrat‑i essemus
renarrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
renarrat‑i estis
renarrat‑i sitis
renarrat‑i eratis
renarrat‑i essetis
renarrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
renarrat‑i sunt
renarrat‑i sint
renarrat‑i erant
renarrat‑i essent
renarrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
renarrans renarrantis
Part. Fut. Akt.
renarraturus a um
Part. Perf. Pass.
renarratus a um
Gerundium
renarra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
renarrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
renarra
renarra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
renarrare
renarra‑ri, renarra‑rier
Infinitiv Perf.
renarrav‑isse
renarrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
renarratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
renarrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
renarrans
renarrans
renarrans
Gen. Sg.
renarrant‑is
renarrant‑is
renarrant‑is
Dat. Sg.
renarrant‑i
renarrant‑i
renarrant‑i
Akk. Sg.
renarrant‑em
renarrant‑em
renarrans
Abl. Sg.
renarrant‑e
renarrant‑e
renarrant‑e
Nom. Pl.
renarrant‑es
renarrant‑es
renarrant‑ia
Gen. Pl.
renarrant‑ium
renarrant‑ium
renarrant‑ium
Dat. Pl.
renarrant‑ibus
renarrant‑ibus
renarrant‑ibus
Akk. Pl.
renarrant‑es, renarrant‑is
renarrant‑es, renarrant‑is
renarrant‑ia
Abl. Pl.
renarrant‑ibus
renarrant‑ibus
renarrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
renarrat‑us
renarrat‑a
renarrat‑um
Gen. Sg.
renarrat‑i
renarrat‑ae
renarrat‑i
Dat. Sg.
renarrat‑o
renarrat‑ae
renarrat‑o
Akk. Sg.
renarrat‑um
renarrat‑am
renarrat‑um
Abl. Sg.
renarrat‑o
renarrat‑a
renarrat‑o
Nom. Pl.
renarrat‑i
renarrat‑ae
renarrat‑a
Gen. Pl.
renarrat‑orum
renarrat‑arum
renarrat‑orum
Dat. Pl.
renarrat‑is
renarrat‑is
renarrat‑is
Akk. Pl.
renarrat‑os
renarrat‑as
renarrat‑a
Abl. Pl.
renarrat‑is
renarrat‑is
renarrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
renarratur‑us
renarratur‑a
renarratur‑um
Gen. Sg.
renarratur‑i
renarratur‑ae
renarratur‑i
Dat. Sg.
renarratur‑o
renarratur‑ae
renarratur‑o
Akk. Sg.
renarratur‑um
renarratur‑am
renarratur‑um
Abl. Sg.
renarratur‑o
renarratur‑a
renarratur‑o
Nom. Pl.
renarratur‑i
renarratur‑ae
renarratur‑a
Gen. Pl.
renarratur‑orum
renarratur‑arum
renarratur‑orum
Dat. Pl.
renarratur‑is
renarratur‑is
renarratur‑is
Akk. Pl.
renarratur‑os
renarratur‑as
renarratur‑a
Abl. Pl.
renarratur‑is
renarratur‑is
renarratur‑is

Gerundium

Gen.
renarra‑ndi
Dat.
renarra‑ndo
Akk.
renarra‑ndum
Abl.
renarra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
renarrand‑us
renarrand‑a
renarrand‑um
Gen. Sg.
renarrand‑i
renarrand‑ae
renarrand‑i
Dat. Sg.
renarrand‑o
renarrand‑ae
renarrand‑o
Akk. Sg.
renarrand‑um
renarrand‑am
renarrand‑um
Abl. Sg.
renarrand‑o
renarrand‑a
renarrand‑o
Nom. Pl.
renarrand‑i
renarrand‑ae
renarrand‑a
Gen. Pl.
renarrand‑orum
renarrand‑arum
renarrand‑orum
Dat. Pl.
renarrand‑is
renarrand‑is
renarrand‑is
Akk. Pl.
renarrand‑os
renarrand‑as
renarrand‑a
Abl. Pl.
renarrand‑is
renarrand‑is
renarrand‑is