Konjugation zu «movēre, moveō, mōvī, mōtum»

Konjugation zu «movēre, moveō, mōvī, mōtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
move‑o
move‑a‑m
move‑ba‑m
move‑re‑m
move‑b‑o
2. Pers. Sg.
move‑s
move‑a‑s
move‑ba‑s
move‑re‑s
move‑bi‑s
3. Pers. Sg.
move‑t
move‑a‑t
move‑ba‑t
move‑re‑t
move‑bi‑t
1. Pers. Pl.
move‑mus
move‑a‑mus
move‑ba‑mus
move‑re‑mus
move‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
move‑tis
move‑a‑tis
move‑ba‑tis
move‑re‑tis
move‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
move‑nt
move‑a‑nt
move‑ba‑nt
move‑re‑nt
move‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
move‑or
move‑a‑r
move‑ba‑r
move‑re‑r
move‑b‑or
2. Pers. Sg.
move‑ris
move‑a‑ris, move‑a‑re
move‑ba‑ris, move‑ba‑re
move‑re‑ris, move‑re‑re
move‑be‑ris, move‑be‑re
3. Pers. Sg.
move‑tur
move‑a‑tur
move‑ba‑tur
move‑re‑tur
move‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
move‑mur
move‑a‑mur
move‑ba‑mur
move‑re‑mur
move‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
move‑mini
move‑a‑mini
move‑ba‑mini
move‑re‑mini
move‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
move‑ntur
move‑a‑ntur
move‑ba‑ntur
move‑re‑ntur
move‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mov‑i
mov‑eri‑m
mov‑era‑m
mov‑isse‑m
mov‑ero
2. Pers. Sg.
mov‑isti
mov‑eri‑s
mov‑era‑s
mov‑isse‑s
mov‑eris
3. Pers. Sg.
mov‑it
mov‑eri‑t
mov‑era‑t
mov‑isse‑t
mov‑erit
1. Pers. Pl.
mov‑imus
mov‑eri‑mus
mov‑era‑mus
mov‑isse‑mus
mov‑erimus
2. Pers. Pl.
mov‑istis
mov‑eri‑tis
mov‑era‑tis
mov‑isse‑tis
mov‑eritis
3. Pers. Pl.
mov‑erunt, mov‑ere
mov‑eri‑nt
mov‑era‑nt
mov‑isse‑nt
mov‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mot‑us sum
mot‑us sim
mot‑us eram
mot‑us essem
mot‑us ero
2. Pers. Sg.
mot‑us es
mot‑us sis
mot‑us eras
mot‑us esses
mot‑us eris
3. Pers. Sg.
mot‑us est
mot‑us sit
mot‑us erat
mot‑us esset
mot‑us erit
1. Pers. Pl.
mot‑i sumus
mot‑i simus
mot‑i eramus
mot‑i essemus
mot‑i erimus
2. Pers. Pl.
mot‑i estis
mot‑i sitis
mot‑i eratis
mot‑i essetis
mot‑i eritis
3. Pers. Pl.
mot‑i sunt
mot‑i sint
mot‑i erant
mot‑i essent
mot‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
movens moventis
Part. Fut. Akt.
moturus a um
Part. Perf. Pass.
motus a um
Gerundium
move‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
movendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
move
move‑te
Imperativ II, 2. Pers.
move‑to
Imperativ II, 3. Pers.
move‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
movere
move‑ri, move‑rier
Infinitiv Perf.
mov‑isse
mot‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
motur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
mot‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
movens
movens
movens
Gen. Sg.
movent‑is
movent‑is
movent‑is
Dat. Sg.
movent‑i
movent‑i
movent‑i
Akk. Sg.
movent‑em
movent‑em
movens
Abl. Sg.
movent‑e
movent‑e
movent‑e
Nom. Pl.
movent‑es
movent‑es
movent‑ia
Gen. Pl.
movent‑ium
movent‑ium
movent‑ium
Dat. Pl.
movent‑ibus
movent‑ibus
movent‑ibus
Akk. Pl.
movent‑es, movent‑is
movent‑es, movent‑is
movent‑ia
Abl. Pl.
movent‑ibus
movent‑ibus
movent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mot‑us
mot‑a
mot‑um
Gen. Sg.
mot‑i
mot‑ae
mot‑i
Dat. Sg.
mot‑o
mot‑ae
mot‑o
Akk. Sg.
mot‑um
mot‑am
mot‑um
Abl. Sg.
mot‑o
mot‑a
mot‑o
Nom. Pl.
mot‑i
mot‑ae
mot‑a
Gen. Pl.
mot‑orum
mot‑arum
mot‑orum
Dat. Pl.
mot‑is
mot‑is
mot‑is
Akk. Pl.
mot‑os
mot‑as
mot‑a
Abl. Pl.
mot‑is
mot‑is
mot‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
motur‑us
motur‑a
motur‑um
Gen. Sg.
motur‑i
motur‑ae
motur‑i
Dat. Sg.
motur‑o
motur‑ae
motur‑o
Akk. Sg.
motur‑um
motur‑am
motur‑um
Abl. Sg.
motur‑o
motur‑a
motur‑o
Nom. Pl.
motur‑i
motur‑ae
motur‑a
Gen. Pl.
motur‑orum
motur‑arum
motur‑orum
Dat. Pl.
motur‑is
motur‑is
motur‑is
Akk. Pl.
motur‑os
motur‑as
motur‑a
Abl. Pl.
motur‑is
motur‑is
motur‑is

Gerundium

Gen.
move‑ndi
Dat.
move‑ndo
Akk.
move‑ndum
Abl.
move‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
movend‑us
movend‑a
movend‑um
Gen. Sg.
movend‑i
movend‑ae
movend‑i
Dat. Sg.
movend‑o
movend‑ae
movend‑o
Akk. Sg.
movend‑um
movend‑am
movend‑um
Abl. Sg.
movend‑o
movend‑a
movend‑o
Nom. Pl.
movend‑i
movend‑ae
movend‑a
Gen. Pl.
movend‑orum
movend‑arum
movend‑orum
Dat. Pl.
movend‑is
movend‑is
movend‑is
Akk. Pl.
movend‑os
movend‑as
movend‑a
Abl. Pl.
movend‑is
movend‑is
movend‑is