Konjugation zu «revincīre, revinciō, revīnxī, revinctum»

Konjugation zu «revincīre, revinciō, revīnxī, revinctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revinci‑o
revinci‑a‑m
revinci‑eba‑m
revinci‑re‑m
revinci‑a‑m
2. Pers. Sg.
revinci‑s
revinci‑a‑s
revinci‑eba‑s
revinci‑re‑s
revinci‑e‑s
3. Pers. Sg.
revinci‑t
revinci‑a‑t
revinci‑eba‑t
revinci‑re‑t
revinci‑e‑t
1. Pers. Pl.
revinci‑mus
revinci‑a‑mus
revinci‑eba‑mus
revinci‑re‑mus
revinci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
revinci‑tis
revinci‑a‑tis
revinci‑eba‑tis
revinci‑re‑tis
revinci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
revinci‑u‑nt
revinci‑a‑nt
revinci‑eba‑nt
revinci‑re‑nt
revinci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revinci‑or
revinci‑a‑r
revinci‑eba‑r
revinci‑re‑r
revinci‑a‑r
2. Pers. Sg.
revinci‑ris
revinci‑a‑ris, revinci‑a‑re
revinci‑eba‑ris, revinci‑eba‑re
revinci‑re‑ris, revinci‑re‑re
revinci‑e‑ris, revinci‑e‑re
3. Pers. Sg.
revinci‑tur
revinci‑a‑tur
revinci‑eba‑tur
revinci‑re‑tur
revinci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
revinci‑mur
revinci‑a‑mur
revinci‑eba‑mur
revinci‑re‑mur
revinci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
revinci‑mini
revinci‑a‑mini
revinci‑eba‑mini
revinci‑re‑mini
revinci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
revinci‑u‑ntur
revinci‑a‑ntur
revinci‑eba‑ntur
revinci‑re‑ntur
revinci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revinx‑i
revinx‑eri‑m
revinx‑era‑m
revinx‑isse‑m
revinx‑ero
2. Pers. Sg.
revinx‑isti
revinx‑eri‑s
revinx‑era‑s
revinx‑isse‑s
revinx‑eris
3. Pers. Sg.
revinx‑it
revinx‑eri‑t
revinx‑era‑t
revinx‑isse‑t
revinx‑erit
1. Pers. Pl.
revinx‑imus
revinx‑eri‑mus
revinx‑era‑mus
revinx‑isse‑mus
revinx‑erimus
2. Pers. Pl.
revinx‑istis
revinx‑eri‑tis
revinx‑era‑tis
revinx‑isse‑tis
revinx‑eritis
3. Pers. Pl.
revinx‑erunt, revinx‑ere
revinx‑eri‑nt
revinx‑era‑nt
revinx‑isse‑nt
revinx‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revinct‑us sum
revinct‑us sim
revinct‑us eram
revinct‑us essem
revinct‑us ero
2. Pers. Sg.
revinct‑us es
revinct‑us sis
revinct‑us eras
revinct‑us esses
revinct‑us eris
3. Pers. Sg.
revinct‑us est
revinct‑us sit
revinct‑us erat
revinct‑us esset
revinct‑us erit
1. Pers. Pl.
revinct‑i sumus
revinct‑i simus
revinct‑i eramus
revinct‑i essemus
revinct‑i erimus
2. Pers. Pl.
revinct‑i estis
revinct‑i sitis
revinct‑i eratis
revinct‑i essetis
revinct‑i eritis
3. Pers. Pl.
revinct‑i sunt
revinct‑i sint
revinct‑i erant
revinct‑i essent
revinct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
revinciens revincientis
Part. Fut. Akt.
revincturus a um
Part. Perf. Pass.
revinctus a um
Gerundium
revinci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
revinciendus a um, revinciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
revinci
revinci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
revincire
revinci‑ri, revinci‑rier
Infinitiv Perf.
revinx‑isse
revinct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
revinctur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
revinct‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revinci‑ens
revinci‑ens
revinci‑ens
Gen. Sg.
revinci‑ent‑is
revinci‑ent‑is
revinci‑ent‑is
Dat. Sg.
revinci‑ent‑i
revinci‑ent‑i
revinci‑ent‑i
Akk. Sg.
revinci‑ent‑em
revinci‑ent‑em
revinci‑ens
Abl. Sg.
revinci‑ent‑e
revinci‑ent‑e
revinci‑ent‑e
Nom. Pl.
revinci‑ent‑es
revinci‑ent‑es
revinci‑ent‑ia
Gen. Pl.
revinci‑ent‑ium
revinci‑ent‑ium
revinci‑ent‑ium
Dat. Pl.
revinci‑ent‑ibus
revinci‑ent‑ibus
revinci‑ent‑ibus
Akk. Pl.
revinci‑ent‑es, revinci‑ent‑is
revinci‑ent‑es, revinci‑ent‑is
revinci‑ent‑ia
Abl. Pl.
revinci‑ent‑ibus
revinci‑ent‑ibus
revinci‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revinct‑us
revinct‑a
revinct‑um
Gen. Sg.
revinct‑i
revinct‑ae
revinct‑i
Dat. Sg.
revinct‑o
revinct‑ae
revinct‑o
Akk. Sg.
revinct‑um
revinct‑am
revinct‑um
Abl. Sg.
revinct‑o
revinct‑a
revinct‑o
Nom. Pl.
revinct‑i
revinct‑ae
revinct‑a
Gen. Pl.
revinct‑orum
revinct‑arum
revinct‑orum
Dat. Pl.
revinct‑is
revinct‑is
revinct‑is
Akk. Pl.
revinct‑os
revinct‑as
revinct‑a
Abl. Pl.
revinct‑is
revinct‑is
revinct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revinctur‑us
revinctur‑a
revinctur‑um
Gen. Sg.
revinctur‑i
revinctur‑ae
revinctur‑i
Dat. Sg.
revinctur‑o
revinctur‑ae
revinctur‑o
Akk. Sg.
revinctur‑um
revinctur‑am
revinctur‑um
Abl. Sg.
revinctur‑o
revinctur‑a
revinctur‑o
Nom. Pl.
revinctur‑i
revinctur‑ae
revinctur‑a
Gen. Pl.
revinctur‑orum
revinctur‑arum
revinctur‑orum
Dat. Pl.
revinctur‑is
revinctur‑is
revinctur‑is
Akk. Pl.
revinctur‑os
revinctur‑as
revinctur‑a
Abl. Pl.
revinctur‑is
revinctur‑is
revinctur‑is

Gerundium

Gen.
revinci‑e‑ndi
Dat.
revinci‑e‑ndo
Akk.
revinci‑e‑ndum
Abl.
revinci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revinci‑end‑us, revinciund‑us
revinci‑end‑a, revinciund‑a
revinci‑end‑um, revinciund‑um
Gen. Sg.
revinci‑end‑i, revinciund‑i
revinci‑end‑ae, revinciund‑ae
revinci‑end‑i, revinciund‑i
Dat. Sg.
revinci‑end‑o, revinciund‑o
revinci‑end‑ae, revinciund‑ae
revinci‑end‑o, revinciund‑o
Akk. Sg.
revinci‑end‑um, revinciund‑um
revinci‑end‑am, revinciund‑am
revinci‑end‑um, revinciund‑um
Abl. Sg.
revinci‑end‑o, revinciund‑o
revinci‑end‑a, revinciund‑a
revinci‑end‑o, revinciund‑o
Nom. Pl.
revinci‑end‑i, revinciund‑i
revinci‑end‑ae, revinciund‑ae
revinci‑end‑a, revinciund‑a
Gen. Pl.
revinci‑end‑orum, revinciund‑orum
revinci‑end‑arum, revinciund‑arum
revinci‑end‑orum, revinciund‑orum
Dat. Pl.
revinci‑end‑is, revinciund‑is
revinci‑end‑is, revinciund‑is
revinci‑end‑is, revinciund‑is
Akk. Pl.
revinci‑end‑os, revinciund‑os
revinci‑end‑as, revinciund‑as
revinci‑end‑a, revinciund‑a
Abl. Pl.
revinci‑end‑is, revinciund‑is
revinci‑end‑is, revinciund‑is
revinci‑end‑is, revinciund‑is