Konjugation zu «admirārī, admīror, admirātus sum»

Konjugation zu «admirārī, admīror, admirātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
admir‑or
admir‑e‑r
admira‑ba‑r
admira‑re‑r
admira‑b‑or
2. Pers. Sg.
admira‑ris, admira‑re
admir‑e‑ris, admir‑e‑re
admira‑ba‑ris, admira‑ba‑re
admira‑re‑ris, admira‑re‑re
admira‑be‑ris, admira‑be‑re
3. Pers. Sg.
admira‑tur
admir‑e‑tur
admira‑ba‑tur
admira‑re‑tur
admira‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
admira‑mur
admir‑e‑mur
admira‑ba‑mur
admira‑re‑mur
admira‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
admira‑mini
admir‑e‑mini
admira‑ba‑mini
admira‑re‑mini
admira‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
admira‑ntur
admir‑e‑ntur, ammirentur
admira‑ba‑ntur
admira‑re‑ntur
admira‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
admirat‑us sum
admirat‑us sim
admirat‑us eram
admirat‑us essem
admirat‑us ero
2. Pers. Sg.
admirat‑us es
admirat‑us sis
admirat‑us eras
admirat‑us esses
admirat‑us eris
3. Pers. Sg.
admirat‑us est
admirat‑us sit
admirat‑us erat
admirat‑us esset
admirat‑us erit
1. Pers. Pl.
admirat‑i sumus
admirat‑i simus
admirat‑i eramus
admirat‑i essemus
admirat‑i erimus
2. Pers. Pl.
admirat‑i estis
admirat‑i sitis
admirat‑i eratis
admirat‑i essetis
admirat‑i eritis
3. Pers. Pl.
admirat‑i sunt
admirat‑i sint
admirat‑i erant
admirat‑i essent
admirat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
admirans admirantis
Part. Fut.
admiraturus a um
Part. Perf.
admiratus a um
Gerundium
admira‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
admirandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
admira‑re
admira‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
admirari
Infinitiv Perf.
admirat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
admiratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
admirans
admirans
admirans
Gen. Sg.
admirant‑is
admirant‑is
admirant‑is
Dat. Sg.
admirant‑i
admirant‑i
admirant‑i
Akk. Sg.
admirant‑em
admirant‑em
admirans
Abl. Sg.
admirant‑e
admirant‑e
admirant‑e
Nom. Pl.
admirant‑es
admirant‑es
admirant‑ia
Gen. Pl.
admirant‑ium
admirant‑ium
admirant‑ium
Dat. Pl.
admirant‑ibus
admirant‑ibus
admirant‑ibus
Akk. Pl.
admirant‑es, admirant‑is
admirant‑es, admirant‑is
admirant‑ia
Abl. Pl.
admirant‑ibus
admirant‑ibus, ammirantibus
admirant‑ibus, ammirantibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
admirat‑us
admirat‑a
admirat‑um
Gen. Sg.
admirat‑i
admirat‑ae
admirat‑i
Dat. Sg.
admirat‑o
admirat‑ae
admirat‑o
Akk. Sg.
admirat‑um
admirat‑am
admirat‑um
Abl. Sg.
admirat‑o
admirat‑a
admirat‑o
Nom. Pl.
admirat‑i
admirat‑ae
admirat‑a
Gen. Pl.
admirat‑orum
admirat‑arum
admirat‑orum
Dat. Pl.
admirat‑is
admirat‑is
admirat‑is
Akk. Pl.
admirat‑os
admirat‑as
admirat‑a
Abl. Pl.
admirat‑is
admirat‑is
admirat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
admiratur‑us
admiratur‑a
admiratur‑um
Gen. Sg.
admiratur‑i
admiratur‑ae
admiratur‑i
Dat. Sg.
admiratur‑o
admiratur‑ae
admiratur‑o
Akk. Sg.
admiratur‑um
admiratur‑am
admiratur‑um
Abl. Sg.
admiratur‑o
admiratur‑a
admiratur‑o
Nom. Pl.
admiratur‑i
admiratur‑ae
admiratur‑a
Gen. Pl.
admiratur‑orum
admiratur‑arum
admiratur‑orum
Dat. Pl.
admiratur‑is
admiratur‑is
admiratur‑is
Akk. Pl.
admiratur‑os
admiratur‑as
admiratur‑a
Abl. Pl.
admiratur‑is
admiratur‑is
admiratur‑is

Gerundium

Gen.
admira‑ndi
Dat.
admira‑ndo
Akk.
admira‑ndum
Abl.
admira‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
admirand‑us
admirand‑a
admirand‑um
Gen. Sg.
admirand‑i
admirand‑ae
admirand‑i
Dat. Sg.
admirand‑o
admirand‑ae
admirand‑o
Akk. Sg.
admirand‑um
admirand‑am
admirand‑um
Abl. Sg.
admirand‑o
admirand‑a
admirand‑o
Nom. Pl.
admirand‑i
admirand‑ae
admirand‑a
Gen. Pl.
admirand‑orum
admirand‑arum
admirand‑orum
Dat. Pl.
admirand‑is
admirand‑is
admirand‑is
Akk. Pl.
admirand‑os
admirand‑as
admirand‑a
Abl. Pl.
admirand‑is
admirand‑is
admirand‑is