Konjugation zu «superexaltāre, superexaltō, superexaltāvī, superexaltātum»

Konjugation zu «superexaltāre, superexaltō, superexaltāvī, superexaltātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
superexalt‑o
superexalt‑e‑m
superexalta‑ba‑m
superexalta‑re‑m
superexalta‑b‑o
2. Pers. Sg.
superexalta‑s
superexalt‑e‑s
superexalta‑ba‑s
superexalta‑re‑s
superexalta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
superexalta‑t
superexalt‑e‑t
superexalta‑ba‑t
superexalta‑re‑t
superexalta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
superexalta‑mus
superexalt‑e‑mus
superexalta‑ba‑mus
superexalta‑re‑mus
superexalta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
superexalta‑tis
superexalt‑e‑tis
superexalta‑ba‑tis
superexalta‑re‑tis
superexalta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
superexalta‑nt
superexalt‑e‑nt
superexalta‑ba‑nt
superexalta‑re‑nt
superexalta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
superexalt‑or
superexalt‑e‑r
superexalta‑ba‑r
superexalta‑re‑r
superexalta‑b‑or
2. Pers. Sg.
superexalta‑ris
superexalt‑e‑ris, superexalt‑e‑re
superexalta‑ba‑ris, superexalta‑ba‑re
superexalta‑re‑ris, superexalta‑re‑re
superexalta‑be‑ris, superexalta‑be‑re
3. Pers. Sg.
superexalta‑tur
superexalt‑e‑tur
superexalta‑ba‑tur
superexalta‑re‑tur
superexalta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
superexalta‑mur
superexalt‑e‑mur
superexalta‑ba‑mur
superexalta‑re‑mur
superexalta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
superexalta‑mini
superexalt‑e‑mini
superexalta‑ba‑mini
superexalta‑re‑mini
superexalta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
superexalta‑ntur
superexalt‑e‑ntur
superexalta‑ba‑ntur
superexalta‑re‑ntur
superexalta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
superexaltav‑i
superexaltav‑eri‑m
superexaltav‑era‑m
superexaltav‑isse‑m
superexaltav‑ero
2. Pers. Sg.
superexaltav‑isti
superexaltav‑eri‑s
superexaltav‑era‑s
superexaltav‑isse‑s
superexaltav‑eris
3. Pers. Sg.
superexaltav‑it
superexaltav‑eri‑t
superexaltav‑era‑t
superexaltav‑isse‑t
superexaltav‑erit
1. Pers. Pl.
superexaltav‑imus
superexaltav‑eri‑mus
superexaltav‑era‑mus
superexaltav‑isse‑mus
superexaltav‑erimus
2. Pers. Pl.
superexaltav‑istis
superexaltav‑eri‑tis
superexaltav‑era‑tis
superexaltav‑isse‑tis
superexaltav‑eritis
3. Pers. Pl.
superexaltav‑erunt, superexaltav‑ere
superexaltav‑eri‑nt
superexaltav‑era‑nt
superexaltav‑isse‑nt
superexaltav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
superexaltat‑us sum
superexaltat‑us sim
superexaltat‑us eram
superexaltat‑us essem
superexaltat‑us ero
2. Pers. Sg.
superexaltat‑us es
superexaltat‑us sis
superexaltat‑us eras
superexaltat‑us esses
superexaltat‑us eris
3. Pers. Sg.
superexaltat‑us est
superexaltat‑us sit
superexaltat‑us erat
superexaltat‑us esset
superexaltat‑us erit
1. Pers. Pl.
superexaltat‑i sumus
superexaltat‑i simus
superexaltat‑i eramus
superexaltat‑i essemus
superexaltat‑i erimus
2. Pers. Pl.
superexaltat‑i estis
superexaltat‑i sitis
superexaltat‑i eratis
superexaltat‑i essetis
superexaltat‑i eritis
3. Pers. Pl.
superexaltat‑i sunt
superexaltat‑i sint
superexaltat‑i erant
superexaltat‑i essent
superexaltat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
superexaltans superexaltantis
Part. Fut. Akt.
superexaltaturus a um
Part. Perf. Pass.
superexaltatus a um
Gerundium
superexalta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
superexaltandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
superexalta
superexalta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
superexaltare
superexalta‑ri, superexalta‑rier
Infinitiv Perf.
superexaltav‑isse
superexaltat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
superexaltatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
superexaltat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superexaltans
superexaltans
superexaltans
Gen. Sg.
superexaltant‑is
superexaltant‑is
superexaltant‑is
Dat. Sg.
superexaltant‑i
superexaltant‑i
superexaltant‑i
Akk. Sg.
superexaltant‑em
superexaltant‑em
superexaltans
Abl. Sg.
superexaltant‑e
superexaltant‑e
superexaltant‑e
Nom. Pl.
superexaltant‑es
superexaltant‑es
superexaltant‑ia
Gen. Pl.
superexaltant‑ium
superexaltant‑ium
superexaltant‑ium
Dat. Pl.
superexaltant‑ibus
superexaltant‑ibus
superexaltant‑ibus
Akk. Pl.
superexaltant‑es, superexaltant‑is
superexaltant‑es, superexaltant‑is
superexaltant‑ia
Abl. Pl.
superexaltant‑ibus
superexaltant‑ibus
superexaltant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superexaltat‑us
superexaltat‑a
superexaltat‑um
Gen. Sg.
superexaltat‑i
superexaltat‑ae
superexaltat‑i
Dat. Sg.
superexaltat‑o
superexaltat‑ae
superexaltat‑o
Akk. Sg.
superexaltat‑um
superexaltat‑am
superexaltat‑um
Abl. Sg.
superexaltat‑o
superexaltat‑a
superexaltat‑o
Nom. Pl.
superexaltat‑i
superexaltat‑ae
superexaltat‑a
Gen. Pl.
superexaltat‑orum
superexaltat‑arum
superexaltat‑orum
Dat. Pl.
superexaltat‑is
superexaltat‑is
superexaltat‑is
Akk. Pl.
superexaltat‑os
superexaltat‑as
superexaltat‑a
Abl. Pl.
superexaltat‑is
superexaltat‑is
superexaltat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superexaltatur‑us
superexaltatur‑a
superexaltatur‑um
Gen. Sg.
superexaltatur‑i
superexaltatur‑ae
superexaltatur‑i
Dat. Sg.
superexaltatur‑o
superexaltatur‑ae
superexaltatur‑o
Akk. Sg.
superexaltatur‑um
superexaltatur‑am
superexaltatur‑um
Abl. Sg.
superexaltatur‑o
superexaltatur‑a
superexaltatur‑o
Nom. Pl.
superexaltatur‑i
superexaltatur‑ae
superexaltatur‑a
Gen. Pl.
superexaltatur‑orum
superexaltatur‑arum
superexaltatur‑orum
Dat. Pl.
superexaltatur‑is
superexaltatur‑is
superexaltatur‑is
Akk. Pl.
superexaltatur‑os
superexaltatur‑as
superexaltatur‑a
Abl. Pl.
superexaltatur‑is
superexaltatur‑is
superexaltatur‑is

Gerundium

Gen.
superexalta‑ndi
Dat.
superexalta‑ndo
Akk.
superexalta‑ndum
Abl.
superexalta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superexaltand‑us
superexaltand‑a
superexaltand‑um
Gen. Sg.
superexaltand‑i
superexaltand‑ae
superexaltand‑i
Dat. Sg.
superexaltand‑o
superexaltand‑ae
superexaltand‑o
Akk. Sg.
superexaltand‑um
superexaltand‑am
superexaltand‑um
Abl. Sg.
superexaltand‑o
superexaltand‑a
superexaltand‑o
Nom. Pl.
superexaltand‑i
superexaltand‑ae
superexaltand‑a
Gen. Pl.
superexaltand‑orum
superexaltand‑arum
superexaltand‑orum
Dat. Pl.
superexaltand‑is
superexaltand‑is
superexaltand‑is
Akk. Pl.
superexaltand‑os
superexaltand‑as
superexaltand‑a
Abl. Pl.
superexaltand‑is
superexaltand‑is
superexaltand‑is