Konjugation zu «mānāre, mānō, mānāvī, mānātum»

Konjugation zu «mānāre, mānō, mānāvī, mānātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
man‑o
man‑e‑m
mana‑ba‑m
mana‑re‑m
mana‑b‑o
2. Pers. Sg.
mana‑s
man‑e‑s
mana‑ba‑s
mana‑re‑s
mana‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mana‑t
man‑e‑t
mana‑ba‑t
mana‑re‑t
mana‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mana‑mus
man‑e‑mus
mana‑ba‑mus
mana‑re‑mus
mana‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mana‑tis
man‑e‑tis
mana‑ba‑tis
mana‑re‑tis
mana‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mana‑nt
man‑e‑nt
mana‑ba‑nt
mana‑re‑nt
mana‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
manav‑i
manav‑eri‑m
manav‑era‑m
manav‑isse‑m
manav‑ero
2. Pers. Sg.
manav‑isti
manav‑eri‑s
manav‑era‑s
manav‑isse‑s
manav‑eris
3. Pers. Sg.
manav‑it
manav‑eri‑t
manav‑era‑t
manav‑isse‑t
manav‑erit
1. Pers. Pl.
manav‑imus
manav‑eri‑mus
manav‑era‑mus
manav‑isse‑mus
manav‑erimus
2. Pers. Pl.
manav‑istis
manav‑eri‑tis
manav‑era‑tis
manav‑isse‑tis
manav‑eritis
3. Pers. Pl.
manav‑erunt, manav‑ere
manav‑eri‑nt
manav‑era‑nt
manav‑isse‑nt
manav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
manat‑um est
manat‑um sit
manat‑um erat
manat‑um esset
manat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
manans manantis
Part. Fut. Akt.
manaturus a um
Part. Perf. Pass.
manat‑um
Gerundium
mana‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mana‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mana
mana‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
manare
mana‑ri, mana‑rier
Infinitiv Perf.
manav‑isse
manat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
manatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
manat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
manans
manans
manans
Gen. Sg.
manant‑is
manant‑is
manant‑is
Dat. Sg.
manant‑i
manant‑i
manant‑i
Akk. Sg.
manant‑em
manant‑em
manans
Abl. Sg.
manant‑e
manant‑e
manant‑e
Nom. Pl.
manant‑es
manant‑es
manant‑ia
Gen. Pl.
manant‑ium
manant‑ium
manant‑ium
Dat. Pl.
manant‑ibus
manant‑ibus
manant‑ibus
Akk. Pl.
manant‑es, manant‑is
manant‑es, manant‑is
manant‑ia
Abl. Pl.
manant‑ibus
manant‑ibus
manant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
manat‑us
manat‑a
manat‑um
Gen. Sg.
manat‑i
manat‑ae
manat‑i
Dat. Sg.
manat‑o
manat‑ae
manat‑o
Akk. Sg.
manat‑um
manat‑am
manat‑um
Abl. Sg.
manat‑o
manat‑a
manat‑o
Nom. Pl.
manat‑i
manat‑ae
manat‑a
Gen. Pl.
manat‑orum
manat‑arum
manat‑orum
Dat. Pl.
manat‑is
manat‑is
manat‑is
Akk. Pl.
manat‑os
manat‑as
manat‑a
Abl. Pl.
manat‑is
manat‑is
manat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
manatur‑us
manatur‑a
manatur‑um
Gen. Sg.
manatur‑i
manatur‑ae
manatur‑i
Dat. Sg.
manatur‑o
manatur‑ae
manatur‑o
Akk. Sg.
manatur‑um
manatur‑am
manatur‑um
Abl. Sg.
manatur‑o
manatur‑a
manatur‑o
Nom. Pl.
manatur‑i
manatur‑ae
manatur‑a
Gen. Pl.
manatur‑orum
manatur‑arum
manatur‑orum
Dat. Pl.
manatur‑is
manatur‑is
manatur‑is
Akk. Pl.
manatur‑os
manatur‑as
manatur‑a
Abl. Pl.
manatur‑is
manatur‑is
manatur‑is

Gerundium

Gen.
mana‑ndi
Dat.
mana‑ndo
Akk.
mana‑ndum
Abl.
mana‑ndo