Konjugation zu «altāre, altō, altāvī, altātum»

Konjugation zu «altāre, altō, altāvī, altātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
alt‑o
alt‑e‑m
alta‑ba‑m
alta‑re‑m
alta‑b‑o
2. Pers. Sg.
alta‑s
alt‑e‑s
alta‑ba‑s
alta‑re‑s
alta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
alta‑t
alt‑e‑t
alta‑ba‑t
alta‑re‑t
alta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
alta‑mus
alt‑e‑mus
alta‑ba‑mus
alta‑re‑mus
alta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
alta‑tis
alt‑e‑tis
alta‑ba‑tis
alta‑re‑tis
alta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
alta‑nt
alt‑e‑nt
alta‑ba‑nt
alta‑re‑nt
alta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
alt‑or
alt‑e‑r
alta‑ba‑r
alta‑re‑r
alta‑b‑or
2. Pers. Sg.
alta‑ris
alt‑e‑ris, alt‑e‑re
alta‑ba‑ris, alta‑ba‑re
alta‑re‑ris, alta‑re‑re
alta‑be‑ris, alta‑be‑re
3. Pers. Sg.
alta‑tur
alt‑e‑tur
alta‑ba‑tur
alta‑re‑tur
alta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
alta‑mur
alt‑e‑mur
alta‑ba‑mur
alta‑re‑mur
alta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
alta‑mini
alt‑e‑mini
alta‑ba‑mini
alta‑re‑mini
alta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
alta‑ntur
alt‑e‑ntur
alta‑ba‑ntur
alta‑re‑ntur
alta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
altav‑i
altav‑eri‑m
altav‑era‑m
altav‑isse‑m
altav‑ero
2. Pers. Sg.
altav‑isti
altav‑eri‑s
altav‑era‑s
altav‑isse‑s
altav‑eris
3. Pers. Sg.
altav‑it
altav‑eri‑t
altav‑era‑t
altav‑isse‑t
altav‑erit
1. Pers. Pl.
altav‑imus
altav‑eri‑mus
altav‑era‑mus
altav‑isse‑mus
altav‑erimus
2. Pers. Pl.
altav‑istis
altav‑eri‑tis
altav‑era‑tis
altav‑isse‑tis
altav‑eritis
3. Pers. Pl.
altav‑erunt, altav‑ere
altav‑eri‑nt
altav‑era‑nt
altav‑isse‑nt
altav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
altat‑us sum
altat‑us sim
altat‑us eram
altat‑us essem
altat‑us ero
2. Pers. Sg.
altat‑us es
altat‑us sis
altat‑us eras
altat‑us esses
altat‑us eris
3. Pers. Sg.
altat‑us est
altat‑us sit
altat‑us erat
altat‑us esset
altat‑us erit
1. Pers. Pl.
altat‑i sumus
altat‑i simus
altat‑i eramus
altat‑i essemus
altat‑i erimus
2. Pers. Pl.
altat‑i estis
altat‑i sitis
altat‑i eratis
altat‑i essetis
altat‑i eritis
3. Pers. Pl.
altat‑i sunt
altat‑i sint
altat‑i erant
altat‑i essent
altat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
altans altantis
Part. Fut. Akt.
altaturus a um
Part. Perf. Pass.
altatus a um
Gerundium
alta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
altandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
alta
alta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
altare
alta‑ri, alta‑rier
Infinitiv Perf.
altav‑isse
altat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
altatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
altat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
altans
altans
altans
Gen. Sg.
altant‑is
altant‑is
altant‑is
Dat. Sg.
altant‑i
altant‑i
altant‑i
Akk. Sg.
altant‑em
altant‑em
altans
Abl. Sg.
altant‑e
altant‑e
altant‑e
Nom. Pl.
altant‑es
altant‑es
altant‑ia
Gen. Pl.
altant‑ium
altant‑ium
altant‑ium
Dat. Pl.
altant‑ibus
altant‑ibus
altant‑ibus
Akk. Pl.
altant‑es, altant‑is
altant‑es, altant‑is
altant‑ia
Abl. Pl.
altant‑ibus
altant‑ibus
altant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
altat‑us
altat‑a
altat‑um
Gen. Sg.
altat‑i
altat‑ae
altat‑i
Dat. Sg.
altat‑o
altat‑ae
altat‑o
Akk. Sg.
altat‑um
altat‑am
altat‑um
Abl. Sg.
altat‑o
altat‑a
altat‑o
Nom. Pl.
altat‑i
altat‑ae
altat‑a
Gen. Pl.
altat‑orum
altat‑arum
altat‑orum
Dat. Pl.
altat‑is
altat‑is
altat‑is
Akk. Pl.
altat‑os
altat‑as
altat‑a
Abl. Pl.
altat‑is
altat‑is
altat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
altatur‑us
altatur‑a
altatur‑um
Gen. Sg.
altatur‑i
altatur‑ae
altatur‑i
Dat. Sg.
altatur‑o
altatur‑ae
altatur‑o
Akk. Sg.
altatur‑um
altatur‑am
altatur‑um
Abl. Sg.
altatur‑o
altatur‑a
altatur‑o
Nom. Pl.
altatur‑i
altatur‑ae
altatur‑a
Gen. Pl.
altatur‑orum
altatur‑arum
altatur‑orum
Dat. Pl.
altatur‑is
altatur‑is
altatur‑is
Akk. Pl.
altatur‑os
altatur‑as
altatur‑a
Abl. Pl.
altatur‑is
altatur‑is
altatur‑is

Gerundium

Gen.
alta‑ndi
Dat.
alta‑ndo
Akk.
alta‑ndum
Abl.
alta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
altand‑us
altand‑a
altand‑um
Gen. Sg.
altand‑i
altand‑ae
altand‑i
Dat. Sg.
altand‑o
altand‑ae
altand‑o
Akk. Sg.
altand‑um
altand‑am
altand‑um
Abl. Sg.
altand‑o
altand‑a
altand‑o
Nom. Pl.
altand‑i
altand‑ae
altand‑a
Gen. Pl.
altand‑orum
altand‑arum
altand‑orum
Dat. Pl.
altand‑is
altand‑is
altand‑is
Akk. Pl.
altand‑os
altand‑as
altand‑a
Abl. Pl.
altand‑is
altand‑is
altand‑is