Konjugation zu «discrepāre, discrepō, discrepāvī,-»

Konjugation zu «discrepāre, discrepō, discrepāvī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
discrep‑o
discrep‑e‑m
discrepa‑ba‑m
discrepa‑re‑m
discrepa‑b‑o
2. Pers. Sg.
discrepa‑s
discrep‑e‑s
discrepa‑ba‑s
discrepa‑re‑s
discrepa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
discrepa‑t
discrep‑e‑t
discrepa‑ba‑t
discrepa‑re‑t
discrepa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
discrepa‑mus
discrep‑e‑mus
discrepa‑ba‑mus
discrepa‑re‑mus
discrepa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
discrepa‑tis
discrep‑e‑tis
discrepa‑ba‑tis
discrepa‑re‑tis
discrepa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
discrepa‑nt
discrep‑e‑nt
discrepa‑ba‑nt
discrepa‑re‑nt
discrepa‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
discrepav‑i
discrepav‑eri‑m
discrepav‑era‑m
discrepav‑isse‑m
discrepav‑ero
2. Pers. Sg.
discrepav‑isti
discrepav‑eri‑s
discrepav‑era‑s
discrepav‑isse‑s
discrepav‑eris
3. Pers. Sg.
discrepav‑it, discrepuit
discrepav‑eri‑t
discrepav‑era‑t
discrepav‑isse‑t
discrepav‑erit
1. Pers. Pl.
discrepav‑imus
discrepav‑eri‑mus
discrepav‑era‑mus
discrepav‑isse‑mus
discrepav‑erimus
2. Pers. Pl.
discrepav‑istis
discrepav‑eri‑tis
discrepav‑era‑tis
discrepav‑isse‑tis
discrepav‑eritis
3. Pers. Pl.
discrepav‑erunt, discrepav‑ere
discrepav‑eri‑nt
discrepav‑era‑nt
discrepav‑isse‑nt
discrepav‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
discrepans discrepantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
discrepa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
discrepa‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
discrepa
discrepa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
discrepare
discrepa‑ri, discrepa‑rier
Infinitiv Perf.
discrepav‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
discrepans
discrepans
discrepans
Gen. Sg.
discrepant‑is
discrepant‑is
discrepant‑is
Dat. Sg.
discrepant‑i
discrepant‑i
discrepant‑i
Akk. Sg.
discrepant‑em
discrepant‑em
discrepans
Abl. Sg.
discrepant‑e
discrepant‑e
discrepant‑e
Nom. Pl.
discrepant‑es
discrepant‑es
discrepant‑ia
Gen. Pl.
discrepant‑ium
discrepant‑ium
discrepant‑ium
Dat. Pl.
discrepant‑ibus
discrepant‑ibus
discrepant‑ibus
Akk. Pl.
discrepant‑es, discrepant‑is
discrepant‑es, discrepant‑is
discrepant‑ia
Abl. Pl.
discrepant‑ibus
discrepant‑ibus
discrepant‑ibus

Gerundium

Gen.
discrepa‑ndi
Dat.
discrepa‑ndo
Akk.
discrepa‑ndum
Abl.
discrepa‑ndo