Konjugation zu «dōnāre, dōnō, dōnāvī, dōnātum»

Konjugation zu «dōnāre, dōnō, dōnāvī, dōnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
don‑o
don‑e‑m
dona‑ba‑m
dona‑re‑m
dona‑b‑o
2. Pers. Sg.
dona‑s
don‑e‑s
dona‑ba‑s
dona‑re‑s
dona‑bi‑s
3. Pers. Sg.
dona‑t
don‑e‑t
dona‑ba‑t
dona‑re‑t
dona‑bi‑t
1. Pers. Pl.
dona‑mus
don‑e‑mus
dona‑ba‑mus
dona‑re‑mus
dona‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
dona‑tis
don‑e‑tis
dona‑ba‑tis
dona‑re‑tis
dona‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
dona‑nt
don‑e‑nt
dona‑ba‑nt
dona‑re‑nt
dona‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
don‑or
don‑e‑r
dona‑ba‑r
dona‑re‑r
dona‑b‑or
2. Pers. Sg.
dona‑ris
don‑e‑ris, don‑e‑re
dona‑ba‑ris, dona‑ba‑re
dona‑re‑ris, dona‑re‑re
dona‑be‑ris, dona‑be‑re
3. Pers. Sg.
dona‑tur
don‑e‑tur
dona‑ba‑tur
dona‑re‑tur
dona‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
dona‑mur
don‑e‑mur
dona‑ba‑mur
dona‑re‑mur
dona‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
dona‑mini
don‑e‑mini
dona‑ba‑mini
dona‑re‑mini
dona‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
dona‑ntur
don‑e‑ntur
dona‑ba‑ntur
dona‑re‑ntur
dona‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
donav‑i
donav‑eri‑m
donav‑era‑m
donav‑isse‑m
donav‑ero
2. Pers. Sg.
donav‑isti
donav‑eri‑s
donav‑era‑s
donav‑isse‑s
donav‑eris
3. Pers. Sg.
donav‑it
donav‑eri‑t
donav‑era‑t
donav‑isse‑t
donav‑erit
1. Pers. Pl.
donav‑imus
donav‑eri‑mus
donav‑era‑mus
donav‑isse‑mus
donav‑erimus
2. Pers. Pl.
donav‑istis
donav‑eri‑tis
donav‑era‑tis
donav‑isse‑tis
donav‑eritis
3. Pers. Pl.
donav‑erunt, donav‑ere
donav‑eri‑nt
donav‑era‑nt
donav‑isse‑nt
donav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
donat‑us sum
donat‑us sim
donat‑us eram
donat‑us essem
donat‑us ero
2. Pers. Sg.
donat‑us es
donat‑us sis
donat‑us eras
donat‑us esses
donat‑us eris
3. Pers. Sg.
donat‑us est
donat‑us sit
donat‑us erat
donat‑us esset
donat‑us erit
1. Pers. Pl.
donat‑i sumus
donat‑i simus
donat‑i eramus
donat‑i essemus
donat‑i erimus
2. Pers. Pl.
donat‑i estis
donat‑i sitis
donat‑i eratis
donat‑i essetis
donat‑i eritis
3. Pers. Pl.
donat‑i sunt
donat‑i sint
donat‑i erant
donat‑i essent
donat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
donans donantis
Part. Fut. Akt.
donaturus a um
Part. Perf. Pass.
donatus a um
Gerundium
dona‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
donandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dona
dona‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
donare
dona‑ri, dona‑rier
Infinitiv Perf.
donav‑isse
donat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
donatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
donat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
donans
donans
donans
Gen. Sg.
donant‑is
donant‑is
donant‑is
Dat. Sg.
donant‑i
donant‑i
donant‑i
Akk. Sg.
donant‑em
donant‑em
donans
Abl. Sg.
donant‑e
donant‑e
donant‑e
Nom. Pl.
donant‑es
donant‑es
donant‑ia
Gen. Pl.
donant‑ium
donant‑ium
donant‑ium
Dat. Pl.
donant‑ibus
donant‑ibus
donant‑ibus
Akk. Pl.
donant‑es, donant‑is
donant‑es, donant‑is
donant‑ia
Abl. Pl.
donant‑ibus
donant‑ibus
donant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
donat‑us
donat‑a
donat‑um
Gen. Sg.
donat‑i
donat‑ae
donat‑i
Dat. Sg.
donat‑o
donat‑ae
donat‑o
Akk. Sg.
donat‑um
donat‑am
donat‑um
Abl. Sg.
donat‑o
donat‑a
donat‑o
Nom. Pl.
donat‑i
donat‑ae
donat‑a
Gen. Pl.
donat‑orum
donat‑arum
donat‑orum
Dat. Pl.
donat‑is
donat‑is
donat‑is
Akk. Pl.
donat‑os
donat‑as
donat‑a
Abl. Pl.
donat‑is
donat‑is
donat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
donatur‑us
donatur‑a
donatur‑um
Gen. Sg.
donatur‑i
donatur‑ae
donatur‑i
Dat. Sg.
donatur‑o
donatur‑ae
donatur‑o
Akk. Sg.
donatur‑um
donatur‑am
donatur‑um
Abl. Sg.
donatur‑o
donatur‑a
donatur‑o
Nom. Pl.
donatur‑i
donatur‑ae
donatur‑a
Gen. Pl.
donatur‑orum
donatur‑arum
donatur‑orum
Dat. Pl.
donatur‑is
donatur‑is
donatur‑is
Akk. Pl.
donatur‑os
donatur‑as
donatur‑a
Abl. Pl.
donatur‑is
donatur‑is
donatur‑is

Gerundium

Gen.
dona‑ndi
Dat.
dona‑ndo
Akk.
dona‑ndum
Abl.
dona‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
donand‑us
donand‑a
donand‑um
Gen. Sg.
donand‑i
donand‑ae
donand‑i
Dat. Sg.
donand‑o
donand‑ae
donand‑o
Akk. Sg.
donand‑um
donand‑am
donand‑um
Abl. Sg.
donand‑o
donand‑a
donand‑o
Nom. Pl.
donand‑i
donand‑ae
donand‑a
Gen. Pl.
donand‑orum
donand‑arum
donand‑orum
Dat. Pl.
donand‑is
donand‑is
donand‑is
Akk. Pl.
donand‑os
donand‑as
donand‑a
Abl. Pl.
donand‑is
donand‑is
donand‑is