Konjugation zu «obicere, obiciō, obiēcī, obiectum»

Konjugation zu «obicere, obiciō, obiēcī, obiectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obici‑o
obici‑a‑m
obici‑eba‑m
obice‑re‑m
obici‑a‑m
2. Pers. Sg.
obici‑s
obici‑a‑s
obici‑eba‑s
obice‑re‑s
obici‑e‑s
3. Pers. Sg.
obici‑t
obici‑a‑t
obici‑eba‑t
obice‑re‑t
obici‑e‑t
1. Pers. Pl.
obici‑mus
obici‑a‑mus
obici‑eba‑mus
obice‑re‑mus
obici‑e‑mus
2. Pers. Pl.
obici‑tis
obici‑a‑tis
obici‑eba‑tis
obice‑re‑tis
obici‑e‑tis
3. Pers. Pl.
obici‑u‑nt
obici‑a‑nt
obici‑eba‑nt
obice‑re‑nt
obici‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
obici‑or
obici‑a‑r
obici‑eba‑r
obice‑re‑r
obici‑a‑r
2. Pers. Sg.
obice‑ris
obici‑a‑ris, obici‑a‑re
obici‑eba‑ris, obici‑eba‑re
obice‑re‑ris, obice‑re‑re
obici‑e‑ris, obici‑e‑re
3. Pers. Sg.
obici‑tur
obici‑a‑tur
obici‑eba‑tur
obice‑re‑tur
obici‑e‑tur
1. Pers. Pl.
obici‑mur
obici‑a‑mur
obici‑eba‑mur
obice‑re‑mur
obici‑e‑mur
2. Pers. Pl.
obici‑mini
obici‑a‑mini
obici‑eba‑mini
obice‑re‑mini
obici‑e‑mini
3. Pers. Pl.
obici‑u‑ntur
obici‑a‑ntur
obici‑eba‑ntur
obice‑re‑ntur
obici‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obiec‑i
obiec‑eri‑m, obiexim
obiec‑era‑m
obiec‑isse‑m
obiec‑ero
2. Pers. Sg.
obiec‑isti
obiec‑eri‑s, obiexis
obiec‑era‑s
obiec‑isse‑s
obiec‑eris
3. Pers. Sg.
obiec‑it
obiec‑eri‑t
obiec‑era‑t
obiec‑isse‑t
obiec‑erit
1. Pers. Pl.
obiec‑imus
obiec‑eri‑mus
obiec‑era‑mus
obiec‑isse‑mus
obiec‑erimus
2. Pers. Pl.
obiec‑istis
obiec‑eri‑tis
obiec‑era‑tis
obiec‑isse‑tis
obiec‑eritis
3. Pers. Pl.
obiec‑erunt, obiec‑ere
obiec‑eri‑nt
obiec‑era‑nt
obiec‑isse‑nt
obiec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
obiect‑us sum
obiect‑us sim
obiect‑us eram
obiect‑us essem
obiect‑us ero
2. Pers. Sg.
obiect‑us es
obiect‑us sis
obiect‑us eras
obiect‑us esses
obiect‑us eris
3. Pers. Sg.
obiect‑us est
obiect‑us sit
obiect‑us erat
obiect‑us esset
obiect‑us erit
1. Pers. Pl.
obiect‑i sumus
obiect‑i simus
obiect‑i eramus
obiect‑i essemus
obiect‑i erimus
2. Pers. Pl.
obiect‑i estis
obiect‑i sitis
obiect‑i eratis
obiect‑i essetis
obiect‑i eritis
3. Pers. Pl.
obiect‑i sunt
obiect‑i sint
obiect‑i erant
obiect‑i essent
obiect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
obiciens obicientis
Part. Fut. Akt.
obiecturus a um
Part. Perf. Pass.
obiectus a um
Gerundium
obici‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
obiciendus a um, obiciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
obice
obici‑te
Imperativ II, 2. Pers.
obici‑to
Imperativ II, 3. Pers.
obici‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
obicere
obic‑i, obic‑ier
Infinitiv Perf.
obiec‑isse
obiect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
obiectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
obiect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obic‑i‑ens
obic‑i‑ens
obic‑i‑ens
Gen. Sg.
obic‑i‑ent‑is
obic‑i‑ent‑is
obic‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
obic‑i‑ent‑i
obic‑i‑ent‑i
obic‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
obic‑i‑ent‑em
obic‑i‑ent‑em
obic‑i‑ens
Abl. Sg.
obic‑i‑ent‑e
obic‑i‑ent‑e
obic‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
obic‑i‑ent‑es
obic‑i‑ent‑es
obic‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
obic‑i‑ent‑ium
obic‑i‑ent‑ium
obic‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
obic‑i‑ent‑ibus
obic‑i‑ent‑ibus
obic‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
obic‑i‑ent‑es, obic‑i‑ent‑is
obic‑i‑ent‑es, obic‑i‑ent‑is
obic‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
obic‑i‑ent‑ibus
obic‑i‑ent‑ibus
obic‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obiect‑us
obiect‑a
obiect‑um
Gen. Sg.
obiect‑i
obiect‑ae
obiect‑i
Dat. Sg.
obiect‑o
obiect‑ae
obiect‑o
Akk. Sg.
obiect‑um
obiect‑am
obiect‑um
Abl. Sg.
obiect‑o
obiect‑a
obiect‑o
Vok. Sg.
obiect‑e
Nom. Pl.
obiect‑i
obiect‑ae
obiect‑a
Gen. Pl.
obiect‑orum
obiect‑arum
obiect‑orum
Dat. Pl.
obiect‑is
obiect‑is
obiect‑is
Akk. Pl.
obiect‑os
obiect‑as
obiect‑a
Abl. Pl.
obiect‑is
obiect‑is
obiect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obiectur‑us
obiectur‑a
obiectur‑um
Gen. Sg.
obiectur‑i
obiectur‑ae
obiectur‑i
Dat. Sg.
obiectur‑o
obiectur‑ae
obiectur‑o
Akk. Sg.
obiectur‑um
obiectur‑am
obiectur‑um
Abl. Sg.
obiectur‑o
obiectur‑a
obiectur‑o
Vok. Sg.
obiectur‑e
Nom. Pl.
obiectur‑i
obiectur‑ae
obiectur‑a
Gen. Pl.
obiectur‑orum
obiectur‑arum
obiectur‑orum
Dat. Pl.
obiectur‑is
obiectur‑is
obiectur‑is
Akk. Pl.
obiectur‑os
obiectur‑as
obiectur‑a
Abl. Pl.
obiectur‑is
obiectur‑is
obiectur‑is

Gerundium

Gen.
obici‑e‑ndi
Dat.
obici‑e‑ndo
Akk.
obici‑e‑ndum
Abl.
obici‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obici‑end‑us, obiciund‑us
obici‑end‑a, obiciund‑a
obici‑end‑um, obiciund‑um
Gen. Sg.
obici‑end‑i, obiciund‑i
obici‑end‑ae, obiciund‑ae
obici‑end‑i, obiciund‑i
Dat. Sg.
obici‑end‑o, obiciund‑o
obici‑end‑ae, obiciund‑ae
obici‑end‑o, obiciund‑o
Akk. Sg.
obici‑end‑um, obiciund‑um
obici‑end‑am, obiciund‑am
obici‑end‑um, obiciund‑um
Abl. Sg.
obici‑end‑o, obiciund‑o
obici‑end‑a, obiciund‑a
obici‑end‑o, obiciund‑o
Vok. Sg.
obici‑end‑e, obiciund‑e
Nom. Pl.
obici‑end‑i, obiciund‑i
obici‑end‑ae, obiciund‑ae
obici‑end‑a, obiciund‑a
Gen. Pl.
obici‑end‑orum, obiciund‑orum
obici‑end‑arum, obiciund‑arum
obici‑end‑orum, obiciund‑orum
Dat. Pl.
obici‑end‑is, obiciund‑is
obici‑end‑is, obiciund‑is
obici‑end‑is, obiciund‑is
Akk. Pl.
obici‑end‑os, obiciund‑os
obici‑end‑as, obiciund‑as
obici‑end‑a, obiciund‑a
Abl. Pl.
obici‑end‑is, obiciund‑is
obici‑end‑is, obiciund‑is
obici‑end‑is, obiciund‑is