Konjugation zu «pertinēre, pertineō, pertinuī,-»

Konjugation zu «pertinēre, pertineō, pertinuī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pertine‑o
pertine‑a‑m
pertine‑ba‑m
pertine‑re‑m
pertine‑b‑o
2. Pers. Sg.
pertine‑s
pertine‑a‑s
pertine‑ba‑s
pertine‑re‑s
pertine‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pertine‑t
pertine‑a‑t
pertine‑ba‑t
pertine‑re‑t
pertine‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pertine‑mus
pertine‑a‑mus
pertine‑ba‑mus
pertine‑re‑mus
pertine‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pertine‑tis
pertine‑a‑tis
pertine‑ba‑tis
pertine‑re‑tis
pertine‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pertine‑nt
pertine‑a‑nt
pertine‑ba‑nt
pertine‑re‑nt
pertine‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pertinu‑i
pertinu‑eri‑m
pertinu‑era‑m
pertinu‑isse‑m
pertinu‑ero
2. Pers. Sg.
pertinu‑isti
pertinu‑eri‑s
pertinu‑era‑s
pertinu‑isse‑s
pertinu‑eris
3. Pers. Sg.
pertinu‑it
pertinu‑eri‑t
pertinu‑era‑t
pertinu‑isse‑t
pertinu‑erit
1. Pers. Pl.
pertinu‑imus
pertinu‑eri‑mus
pertinu‑era‑mus
pertinu‑isse‑mus
pertinu‑erimus
2. Pers. Pl.
pertinu‑istis
pertinu‑eri‑tis
pertinu‑era‑tis
pertinu‑isse‑tis
pertinu‑eritis
3. Pers. Pl.
pertinu‑erunt, pertinu‑ere
pertinu‑eri‑nt
pertinu‑era‑nt
pertinu‑isse‑nt
pertinu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pertinens pertinentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
pertine‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pertine‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pertine
pertine‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pertinere
pertine‑ri, pertine‑rier
Infinitiv Perf.
pertinu‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pertinens
pertinens
pertinens
Gen. Sg.
pertinent‑is
pertinent‑is
pertinent‑is
Dat. Sg.
pertinent‑i
pertinent‑i
pertinent‑i
Akk. Sg.
pertinent‑em
pertinent‑em
pertinens
Abl. Sg.
pertinent‑e
pertinent‑e
pertinent‑e
Nom. Pl.
pertinent‑es
pertinent‑es
pertinent‑ia
Gen. Pl.
pertinent‑ium
pertinent‑ium
pertinent‑ium
Dat. Pl.
pertinent‑ibus
pertinent‑ibus
pertinent‑ibus
Akk. Pl.
pertinent‑es, pertinent‑is
pertinent‑es, pertinent‑is
pertinent‑ia
Abl. Pl.
pertinent‑ibus
pertinent‑ibus
pertinent‑ibus

Gerundium

Gen.
pertine‑ndi
Dat.
pertine‑ndo
Akk.
pertine‑ndum
Abl.
pertine‑ndo