Deklination zu «ēlātiō ēlātiōnis, f»

Deklination zu «ēlātiō ēlātiōnis, f»

Deklination

Nom. Sg.
elatio
Gen. Sg.
elation‑is
Dat. Sg.
elation‑i
Akk. Sg.
elation‑em
Abl. Sg.
elation‑e
Nom. Pl.
elation‑es
Gen. Pl.
elation‑um
Dat. Pl.
elation‑ibus
Akk. Pl.
elation‑es
Abl. Pl.
elation‑ibus