Konjugation zu «onerāre, onerō, onerāvī, onerātum»

Konjugation zu «onerāre, onerō, onerāvī, onerātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
oner‑o
oner‑e‑m
onera‑ba‑m
onera‑re‑m
onera‑b‑o
2. Pers. Sg.
onera‑s
oner‑e‑s
onera‑ba‑s
onera‑re‑s
onera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
onera‑t
oner‑e‑t
onera‑ba‑t
onera‑re‑t
onera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
onera‑mus
oner‑e‑mus
onera‑ba‑mus
onera‑re‑mus
onera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
onera‑tis
oner‑e‑tis
onera‑ba‑tis
onera‑re‑tis
onera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
onera‑nt
oner‑e‑nt
onera‑ba‑nt
onera‑re‑nt
onera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
oner‑or
oner‑e‑r
onera‑ba‑r
onera‑re‑r
onera‑b‑or
2. Pers. Sg.
onera‑ris
oner‑e‑ris, oner‑e‑re
onera‑ba‑ris, onera‑ba‑re
onera‑re‑ris, onera‑re‑re
onera‑be‑ris, onera‑be‑re
3. Pers. Sg.
onera‑tur
oner‑e‑tur
onera‑ba‑tur
onera‑re‑tur
onera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
onera‑mur
oner‑e‑mur
onera‑ba‑mur
onera‑re‑mur
onera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
onera‑mini
oner‑e‑mini
onera‑ba‑mini
onera‑re‑mini
onera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
onera‑ntur
oner‑e‑ntur
onera‑ba‑ntur
onera‑re‑ntur
onera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
onerav‑i
onerav‑eri‑m
onerav‑era‑m
onerav‑isse‑m
onerav‑ero
2. Pers. Sg.
onerav‑isti
onerav‑eri‑s
onerav‑era‑s
onerav‑isse‑s
onerav‑eris
3. Pers. Sg.
onerav‑it
onerav‑eri‑t
onerav‑era‑t
onerav‑isse‑t
onerav‑erit
1. Pers. Pl.
onerav‑imus
onerav‑eri‑mus
onerav‑era‑mus
onerav‑isse‑mus
onerav‑erimus
2. Pers. Pl.
onerav‑istis
onerav‑eri‑tis
onerav‑era‑tis
onerav‑isse‑tis
onerav‑eritis
3. Pers. Pl.
onerav‑erunt, onerav‑ere
onerav‑eri‑nt
onerav‑era‑nt
onerav‑isse‑nt
onerav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
onerat‑us sum
onerat‑us sim
onerat‑us eram
onerat‑us essem
onerat‑us ero
2. Pers. Sg.
onerat‑us es
onerat‑us sis
onerat‑us eras
onerat‑us esses
onerat‑us eris
3. Pers. Sg.
onerat‑us est
onerat‑us sit
onerat‑us erat
onerat‑us esset
onerat‑us erit
1. Pers. Pl.
onerat‑i sumus
onerat‑i simus
onerat‑i eramus
onerat‑i essemus
onerat‑i erimus
2. Pers. Pl.
onerat‑i estis
onerat‑i sitis
onerat‑i eratis
onerat‑i essetis
onerat‑i eritis
3. Pers. Pl.
onerat‑i sunt
onerat‑i sint
onerat‑i erant
onerat‑i essent
onerat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
onerans onerantis
Part. Fut. Akt.
oneraturus a um
Part. Perf. Pass.
oneratus a um
Gerundium
onera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
onerandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
onera
onera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
onerare
onera‑ri, onera‑rier
Infinitiv Perf.
onerav‑isse
onerat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
oneratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
onerat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
onerans
onerans
onerans
Gen. Sg.
onerant‑is
onerant‑is
onerant‑is
Dat. Sg.
onerant‑i
onerant‑i
onerant‑i
Akk. Sg.
onerant‑em
onerant‑em
onerans
Abl. Sg.
onerant‑e
onerant‑e
onerant‑e
Nom. Pl.
onerant‑es
onerant‑es
onerant‑ia
Gen. Pl.
onerant‑ium
onerant‑ium
onerant‑ium
Dat. Pl.
onerant‑ibus
onerant‑ibus
onerant‑ibus
Akk. Pl.
onerant‑es, onerant‑is
onerant‑es, onerant‑is
onerant‑ia
Abl. Pl.
onerant‑ibus
onerant‑ibus
onerant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
onerat‑us
onerat‑a
onerat‑um
Gen. Sg.
onerat‑i
onerat‑ae
onerat‑i
Dat. Sg.
onerat‑o
onerat‑ae
onerat‑o
Akk. Sg.
onerat‑um
onerat‑am
onerat‑um
Abl. Sg.
onerat‑o
onerat‑a
onerat‑o
Nom. Pl.
onerat‑i
onerat‑ae
onerat‑a
Gen. Pl.
onerat‑orum
onerat‑arum
onerat‑orum
Dat. Pl.
onerat‑is
onerat‑is
onerat‑is
Akk. Pl.
onerat‑os
onerat‑as
onerat‑a
Abl. Pl.
onerat‑is
onerat‑is
onerat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
oneratur‑us
oneratur‑a
oneratur‑um
Gen. Sg.
oneratur‑i
oneratur‑ae
oneratur‑i
Dat. Sg.
oneratur‑o
oneratur‑ae
oneratur‑o
Akk. Sg.
oneratur‑um
oneratur‑am
oneratur‑um
Abl. Sg.
oneratur‑o
oneratur‑a
oneratur‑o
Nom. Pl.
oneratur‑i
oneratur‑ae
oneratur‑a
Gen. Pl.
oneratur‑orum
oneratur‑arum
oneratur‑orum
Dat. Pl.
oneratur‑is
oneratur‑is
oneratur‑is
Akk. Pl.
oneratur‑os
oneratur‑as
oneratur‑a
Abl. Pl.
oneratur‑is
oneratur‑is
oneratur‑is

Gerundium

Gen.
onera‑ndi
Dat.
onera‑ndo
Akk.
onera‑ndum
Abl.
onera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
onerand‑us
onerand‑a
onerand‑um
Gen. Sg.
onerand‑i
onerand‑ae
onerand‑i
Dat. Sg.
onerand‑o
onerand‑ae
onerand‑o
Akk. Sg.
onerand‑um
onerand‑am
onerand‑um
Abl. Sg.
onerand‑o
onerand‑a
onerand‑o
Nom. Pl.
onerand‑i
onerand‑ae
onerand‑a
Gen. Pl.
onerand‑orum
onerand‑arum
onerand‑orum
Dat. Pl.
onerand‑is
onerand‑is
onerand‑is
Akk. Pl.
onerand‑os
onerand‑as
onerand‑a
Abl. Pl.
onerand‑is
onerand‑is
onerand‑is