Konjugation zu «dēstināre, dēstinō, dēstināvī, dēstinātum»

Konjugation zu «dēstināre, dēstinō, dēstināvī, dēstinātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
destin‑o
destin‑e‑m
destina‑ba‑m
destina‑re‑m
destina‑b‑o
2. Pers. Sg.
destina‑s
destin‑e‑s
destina‑ba‑s
destina‑re‑s
destina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
destina‑t
destin‑e‑t
destina‑ba‑t
destina‑re‑t
destina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
destina‑mus
destin‑e‑mus
destina‑ba‑mus
destina‑re‑mus
destina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
destina‑tis
destin‑e‑tis
destina‑ba‑tis
destina‑re‑tis
destina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
destina‑nt
destin‑e‑nt
destina‑ba‑nt
destina‑re‑nt
destina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
destin‑or
destin‑e‑r
destina‑ba‑r
destina‑re‑r
destina‑b‑or
2. Pers. Sg.
destina‑ris
destin‑e‑ris, destin‑e‑re
destina‑ba‑ris, destina‑ba‑re
destina‑re‑ris, destina‑re‑re
destina‑be‑ris, destina‑be‑re
3. Pers. Sg.
destina‑tur
destin‑e‑tur
destina‑ba‑tur
destina‑re‑tur
destina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
destina‑mur
destin‑e‑mur
destina‑ba‑mur
destina‑re‑mur
destina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
destina‑mini
destin‑e‑mini
destina‑ba‑mini
destina‑re‑mini
destina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
destina‑ntur
destin‑e‑ntur
destina‑ba‑ntur
destina‑re‑ntur
destina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
destinav‑i
destinav‑eri‑m
destinav‑era‑m
destinav‑isse‑m
destinav‑ero
2. Pers. Sg.
destinav‑isti
destinav‑eri‑s
destinav‑era‑s
destinav‑isse‑s
destinav‑eris
3. Pers. Sg.
destinav‑it
destinav‑eri‑t
destinav‑era‑t
destinav‑isse‑t
destinav‑erit
1. Pers. Pl.
destinav‑imus
destinav‑eri‑mus
destinav‑era‑mus
destinav‑isse‑mus
destinav‑erimus
2. Pers. Pl.
destinav‑istis
destinav‑eri‑tis
destinav‑era‑tis
destinav‑isse‑tis
destinav‑eritis
3. Pers. Pl.
destinav‑erunt, destinav‑ere
destinav‑eri‑nt
destinav‑era‑nt
destinav‑isse‑nt
destinav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
destinat‑us sum
destinat‑us sim
destinat‑us eram
destinat‑us essem
destinat‑us ero
2. Pers. Sg.
destinat‑us es
destinat‑us sis
destinat‑us eras
destinat‑us esses
destinat‑us eris
3. Pers. Sg.
destinat‑us est
destinat‑us sit
destinat‑us erat
destinat‑us esset
destinat‑us erit
1. Pers. Pl.
destinat‑i sumus
destinat‑i simus
destinat‑i eramus
destinat‑i essemus
destinat‑i erimus
2. Pers. Pl.
destinat‑i estis
destinat‑i sitis
destinat‑i eratis
destinat‑i essetis
destinat‑i eritis
3. Pers. Pl.
destinat‑i sunt
destinat‑i sint
destinat‑i erant
destinat‑i essent
destinat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
destinans destinantis
Part. Fut. Akt.
destinaturus a um
Part. Perf. Pass.
destinatus a um
Gerundium
destina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
destinandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
destina
destina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
destinare
destina‑ri, destina‑rier
Infinitiv Perf.
destinav‑isse
destinat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
destinatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
destinat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
destinans
destinans
destinans
Gen. Sg.
destinant‑is
destinant‑is
destinant‑is
Dat. Sg.
destinant‑i
destinant‑i
destinant‑i
Akk. Sg.
destinant‑em
destinant‑em
destinans
Abl. Sg.
destinant‑e
destinant‑e
destinant‑e
Nom. Pl.
destinant‑es
destinant‑es
destinant‑ia
Gen. Pl.
destinant‑ium
destinant‑ium
destinant‑ium
Dat. Pl.
destinant‑ibus
destinant‑ibus
destinant‑ibus
Akk. Pl.
destinant‑es, destinant‑is
destinant‑es, destinant‑is
destinant‑ia
Abl. Pl.
destinant‑ibus
destinant‑ibus
destinant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
destinat‑us
destinat‑a
destinat‑um
Gen. Sg.
destinat‑i
destinat‑ae
destinat‑i
Dat. Sg.
destinat‑o
destinat‑ae
destinat‑o
Akk. Sg.
destinat‑um
destinat‑am
destinat‑um
Abl. Sg.
destinat‑o
destinat‑a
destinat‑o
Nom. Pl.
destinat‑i
destinat‑ae
destinat‑a
Gen. Pl.
destinat‑orum
destinat‑arum
destinat‑orum
Dat. Pl.
destinat‑is
destinat‑is
destinat‑is
Akk. Pl.
destinat‑os
destinat‑as
destinat‑a
Abl. Pl.
destinat‑is
destinat‑is
destinat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
destinatur‑us
destinatur‑a
destinatur‑um
Gen. Sg.
destinatur‑i
destinatur‑ae
destinatur‑i
Dat. Sg.
destinatur‑o
destinatur‑ae
destinatur‑o
Akk. Sg.
destinatur‑um
destinatur‑am
destinatur‑um
Abl. Sg.
destinatur‑o
destinatur‑a
destinatur‑o
Nom. Pl.
destinatur‑i
destinatur‑ae
destinatur‑a
Gen. Pl.
destinatur‑orum
destinatur‑arum
destinatur‑orum
Dat. Pl.
destinatur‑is
destinatur‑is
destinatur‑is
Akk. Pl.
destinatur‑os
destinatur‑as
destinatur‑a
Abl. Pl.
destinatur‑is
destinatur‑is
destinatur‑is

Gerundium

Gen.
destina‑ndi
Dat.
destina‑ndo
Akk.
destina‑ndum
Abl.
destina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
destinand‑us
destinand‑a
destinand‑um
Gen. Sg.
destinand‑i
destinand‑ae
destinand‑i
Dat. Sg.
destinand‑o
destinand‑ae
destinand‑o
Akk. Sg.
destinand‑um
destinand‑am
destinand‑um
Abl. Sg.
destinand‑o
destinand‑a
destinand‑o
Nom. Pl.
destinand‑i
destinand‑ae
destinand‑a
Gen. Pl.
destinand‑orum
destinand‑arum
destinand‑orum
Dat. Pl.
destinand‑is
destinand‑is
destinand‑is
Akk. Pl.
destinand‑os
destinand‑as
destinand‑a
Abl. Pl.
destinand‑is
destinand‑is
destinand‑is