Konjugation zu «ciēre, cieō, cīvī, citum»

Konjugation zu «ciēre, cieō, cīvī, citum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cie‑o
cie‑a‑m
cie‑ba‑m
cie‑re‑m
cie‑b‑o
2. Pers. Sg.
cie‑s
cie‑a‑s
cie‑ba‑s
cie‑re‑s
cie‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cie‑t
cie‑a‑t
cie‑ba‑t
cie‑re‑t
cie‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cie‑mus, cimus
cie‑a‑mus
cie‑ba‑mus
cie‑re‑mus
cie‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cie‑tis
cie‑a‑tis
cie‑ba‑tis
cie‑re‑tis
cie‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cie‑nt
cie‑a‑nt
cie‑ba‑nt
cie‑re‑nt
cie‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cie‑or
cie‑a‑r
cie‑ba‑r
cie‑re‑r
cie‑b‑or
2. Pers. Sg.
cie‑ris
cie‑a‑ris, cie‑a‑re
cie‑ba‑ris, cie‑ba‑re
cie‑re‑ris, cie‑re‑re
cie‑be‑ris, cie‑be‑re
3. Pers. Sg.
cie‑tur
cie‑a‑tur
cie‑ba‑tur
cie‑re‑tur
cie‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cie‑mur
cie‑a‑mur
cie‑ba‑mur
cie‑re‑mur
cie‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cie‑mini
cie‑a‑mini
cie‑ba‑mini
cie‑re‑mini
cie‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cie‑ntur
cie‑a‑ntur
cie‑ba‑ntur
cie‑re‑ntur
cie‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
civ‑i
civ‑eri‑m
civ‑era‑m
civ‑isse‑m
civ‑ero
2. Pers. Sg.
civ‑isti
civ‑eri‑s
civ‑era‑s
civ‑isse‑s
civ‑eris
3. Pers. Sg.
civ‑it
civ‑eri‑t
civ‑era‑t
civ‑isse‑t
civ‑erit
1. Pers. Pl.
civ‑imus
civ‑eri‑mus
civ‑era‑mus
civ‑isse‑mus
civ‑erimus
2. Pers. Pl.
civ‑istis
civ‑eri‑tis
civ‑era‑tis
civ‑isse‑tis
civ‑eritis
3. Pers. Pl.
civ‑erunt, civ‑ere
civ‑eri‑nt
civ‑era‑nt
civ‑isse‑nt
civ‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cit‑us sum
cit‑us sim
cit‑us eram
cit‑us essem
cit‑us ero
2. Pers. Sg.
cit‑us es
cit‑us sis
cit‑us eras
cit‑us esses
cit‑us eris
3. Pers. Sg.
cit‑us est
cit‑us sit
cit‑us erat
cit‑us esset
cit‑us erit
1. Pers. Pl.
cit‑i sumus
cit‑i simus
cit‑i eramus
cit‑i essemus
cit‑i erimus
2. Pers. Pl.
cit‑i estis
cit‑i sitis
cit‑i eratis
cit‑i essetis
cit‑i eritis
3. Pers. Pl.
cit‑i sunt
cit‑i sint
cit‑i erant
cit‑i essent
cit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ciens cientis
Part. Fut. Akt.
citurus a um
Part. Perf. Pass.
citus a um
Gerundium
cie‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ciendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cie
cie‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ciere
cie‑ri, cie‑rier
Infinitiv Perf.
civ‑isse
cit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
citur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ciens
ciens
ciens
Gen. Sg.
cient‑is
cient‑is
cient‑is
Dat. Sg.
cient‑i
cient‑i
cient‑i
Akk. Sg.
cient‑em
cient‑em
ciens
Abl. Sg.
cient‑e
cient‑e
cient‑e
Nom. Pl.
cient‑es
cient‑es
cient‑ia
Gen. Pl.
cient‑ium
cient‑ium
cient‑ium
Dat. Pl.
cient‑ibus
cient‑ibus
cient‑ibus
Akk. Pl.
cient‑es, cient‑is
cient‑es, cient‑is
cient‑ia
Abl. Pl.
cient‑ibus
cient‑ibus
cient‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cit‑us
cit‑a
cit‑um
Gen. Sg.
cit‑i
cit‑ae
cit‑i
Dat. Sg.
cit‑o
cit‑ae
cit‑o
Akk. Sg.
cit‑um
cit‑am
cit‑um
Abl. Sg.
cit‑o
cit‑a
cit‑o
Nom. Pl.
cit‑i
cit‑ae
cit‑a
Gen. Pl.
cit‑orum
cit‑arum
cit‑orum
Dat. Pl.
cit‑is
cit‑is
cit‑is
Akk. Pl.
cit‑os
cit‑as
cit‑a
Abl. Pl.
cit‑is
cit‑is
cit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
citur‑us
citur‑a
citur‑um
Gen. Sg.
citur‑i
citur‑ae
citur‑i
Dat. Sg.
citur‑o
citur‑ae
citur‑o
Akk. Sg.
citur‑um
citur‑am
citur‑um
Abl. Sg.
citur‑o
citur‑a
citur‑o
Nom. Pl.
citur‑i
citur‑ae
citur‑a
Gen. Pl.
citur‑orum
citur‑arum
citur‑orum
Dat. Pl.
citur‑is
citur‑is
citur‑is
Akk. Pl.
citur‑os
citur‑as
citur‑a
Abl. Pl.
citur‑is
citur‑is
citur‑is

Gerundium

Gen.
cie‑ndi
Dat.
cie‑ndo
Akk.
cie‑ndum
Abl.
cie‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ciend‑us
ciend‑a
ciend‑um
Gen. Sg.
ciend‑i
ciend‑ae
ciend‑i
Dat. Sg.
ciend‑o
ciend‑ae
ciend‑o
Akk. Sg.
ciend‑um
ciend‑am
ciend‑um
Abl. Sg.
ciend‑o
ciend‑a
ciend‑o
Nom. Pl.
ciend‑i
ciend‑ae
ciend‑a
Gen. Pl.
ciend‑orum
ciend‑arum
ciend‑orum
Dat. Pl.
ciend‑is
ciend‑is
ciend‑is
Akk. Pl.
ciend‑os
ciend‑as
ciend‑a
Abl. Pl.
ciend‑is
ciend‑is
ciend‑is