Konjugation zu «murmurāre, murmurō, murmurāvī, murmurātum»

Konjugation zu «murmurāre, murmurō, murmurāvī, murmurātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
murmur‑o
murmur‑e‑m
murmura‑ba‑m
murmura‑re‑m
murmura‑b‑o
2. Pers. Sg.
murmura‑s
murmur‑e‑s
murmura‑ba‑s
murmura‑re‑s
murmura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
murmura‑t
murmur‑e‑t
murmura‑ba‑t
murmura‑re‑t
murmura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
murmura‑mus
murmur‑e‑mus
murmura‑ba‑mus
murmura‑re‑mus
murmura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
murmura‑tis
murmur‑e‑tis
murmura‑ba‑tis
murmura‑re‑tis
murmura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
murmura‑nt
murmur‑e‑nt
murmura‑ba‑nt
murmura‑re‑nt
murmura‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
murmurav‑i
murmurav‑eri‑m
murmurav‑era‑m
murmurav‑isse‑m
murmurav‑ero
2. Pers. Sg.
murmurav‑isti
murmurav‑eri‑s
murmurav‑era‑s
murmurav‑isse‑s
murmurav‑eris
3. Pers. Sg.
murmurav‑it
murmurav‑eri‑t
murmurav‑era‑t
murmurav‑isse‑t
murmurav‑erit
1. Pers. Pl.
murmurav‑imus
murmurav‑eri‑mus
murmurav‑era‑mus
murmurav‑isse‑mus
murmurav‑erimus
2. Pers. Pl.
murmurav‑istis
murmurav‑eri‑tis
murmurav‑era‑tis
murmurav‑isse‑tis
murmurav‑eritis
3. Pers. Pl.
murmurav‑erunt, murmurav‑ere
murmurav‑eri‑nt
murmurav‑era‑nt
murmurav‑isse‑nt
murmurav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
murmurat‑um est
murmurat‑um sit
murmurat‑um erat
murmurat‑um esset
murmurat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
murmurans murmurantis
Part. Fut. Akt.
murmuraturus a um
Part. Perf. Pass.
murmurat‑um
Gerundium
murmura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
murmura‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
murmura
murmura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
murmurare
murmura‑ri, murmura‑rier
Infinitiv Perf.
murmurav‑isse
murmurat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
murmuratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
murmurat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murmurans
murmurans
murmurans
Gen. Sg.
murmurant‑is
murmurant‑is
murmurant‑is
Dat. Sg.
murmurant‑i
murmurant‑i
murmurant‑i
Akk. Sg.
murmurant‑em
murmurant‑em
murmurans
Abl. Sg.
murmurant‑e
murmurant‑e
murmurant‑e
Nom. Pl.
murmurant‑es
murmurant‑es
murmurant‑ia
Gen. Pl.
murmurant‑ium
murmurant‑ium
murmurant‑ium
Dat. Pl.
murmurant‑ibus
murmurant‑ibus
murmurant‑ibus
Akk. Pl.
murmurant‑es, murmurant‑is
murmurant‑es, murmurant‑is
murmurant‑ia
Abl. Pl.
murmurant‑ibus
murmurant‑ibus
murmurant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murmurat‑us
murmurat‑a
murmurat‑um
Gen. Sg.
murmurat‑i
murmurat‑ae
murmurat‑i
Dat. Sg.
murmurat‑o
murmurat‑ae
murmurat‑o
Akk. Sg.
murmurat‑um
murmurat‑am
murmurat‑um
Abl. Sg.
murmurat‑o
murmurat‑a
murmurat‑o
Nom. Pl.
murmurat‑i
murmurat‑ae
murmurat‑a
Gen. Pl.
murmurat‑orum
murmurat‑arum
murmurat‑orum
Dat. Pl.
murmurat‑is
murmurat‑is
murmurat‑is
Akk. Pl.
murmurat‑os
murmurat‑as
murmurat‑a
Abl. Pl.
murmurat‑is
murmurat‑is
murmurat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
murmuratur‑us
murmuratur‑a
murmuratur‑um
Gen. Sg.
murmuratur‑i
murmuratur‑ae
murmuratur‑i
Dat. Sg.
murmuratur‑o
murmuratur‑ae
murmuratur‑o
Akk. Sg.
murmuratur‑um
murmuratur‑am
murmuratur‑um
Abl. Sg.
murmuratur‑o
murmuratur‑a
murmuratur‑o
Nom. Pl.
murmuratur‑i
murmuratur‑ae
murmuratur‑a
Gen. Pl.
murmuratur‑orum
murmuratur‑arum
murmuratur‑orum
Dat. Pl.
murmuratur‑is
murmuratur‑is
murmuratur‑is
Akk. Pl.
murmuratur‑os
murmuratur‑as
murmuratur‑a
Abl. Pl.
murmuratur‑is
murmuratur‑is
murmuratur‑is

Gerundium

Gen.
murmura‑ndi
Dat.
murmura‑ndo
Akk.
murmura‑ndum
Abl.
murmura‑ndo