Konjugation zu «coeptāre, coeptō, coeptāvī, coeptātum»

Konjugation zu «coeptāre, coeptō, coeptāvī, coeptātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
coept‑o
coept‑e‑m
coepta‑ba‑m
coepta‑re‑m
coepta‑b‑o
2. Pers. Sg.
coepta‑s
coept‑e‑s
coepta‑ba‑s
coepta‑re‑s
coepta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
coepta‑t
coept‑e‑t
coepta‑ba‑t
coepta‑re‑t
coepta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
coepta‑mus
coept‑e‑mus
coepta‑ba‑mus
coepta‑re‑mus
coepta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
coepta‑tis
coept‑e‑tis
coepta‑ba‑tis
coepta‑re‑tis
coepta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
coepta‑nt
coept‑e‑nt
coepta‑ba‑nt
coepta‑re‑nt
coepta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
coept‑or
coept‑e‑r
coepta‑ba‑r
coepta‑re‑r
coepta‑b‑or
2. Pers. Sg.
coepta‑ris
coept‑e‑ris, coept‑e‑re
coepta‑ba‑ris, coepta‑ba‑re
coepta‑re‑ris, coepta‑re‑re
coepta‑be‑ris, coepta‑be‑re
3. Pers. Sg.
coepta‑tur
coept‑e‑tur
coepta‑ba‑tur
coepta‑re‑tur
coepta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
coepta‑mur
coept‑e‑mur
coepta‑ba‑mur
coepta‑re‑mur
coepta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
coepta‑mini
coept‑e‑mini
coepta‑ba‑mini
coepta‑re‑mini
coepta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
coepta‑ntur
coept‑e‑ntur
coepta‑ba‑ntur
coepta‑re‑ntur
coepta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
coeptav‑i
coeptav‑eri‑m
coeptav‑era‑m
coeptav‑isse‑m
coeptav‑ero
2. Pers. Sg.
coeptav‑isti
coeptav‑eri‑s
coeptav‑era‑s
coeptav‑isse‑s
coeptav‑eris
3. Pers. Sg.
coeptav‑it
coeptav‑eri‑t
coeptav‑era‑t
coeptav‑isse‑t
coeptav‑erit
1. Pers. Pl.
coeptav‑imus
coeptav‑eri‑mus
coeptav‑era‑mus
coeptav‑isse‑mus
coeptav‑erimus
2. Pers. Pl.
coeptav‑istis
coeptav‑eri‑tis
coeptav‑era‑tis
coeptav‑isse‑tis
coeptav‑eritis
3. Pers. Pl.
coeptav‑erunt, coeptav‑ere
coeptav‑eri‑nt
coeptav‑era‑nt
coeptav‑isse‑nt
coeptav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
coeptat‑us sum
coeptat‑us sim
coeptat‑us eram
coeptat‑us essem
coeptat‑us ero
2. Pers. Sg.
coeptat‑us es
coeptat‑us sis
coeptat‑us eras
coeptat‑us esses
coeptat‑us eris
3. Pers. Sg.
coeptat‑us est
coeptat‑us sit
coeptat‑us erat
coeptat‑us esset
coeptat‑us erit
1. Pers. Pl.
coeptat‑i sumus
coeptat‑i simus
coeptat‑i eramus
coeptat‑i essemus
coeptat‑i erimus
2. Pers. Pl.
coeptat‑i estis
coeptat‑i sitis
coeptat‑i eratis
coeptat‑i essetis
coeptat‑i eritis
3. Pers. Pl.
coeptat‑i sunt
coeptat‑i sint
coeptat‑i erant
coeptat‑i essent
coeptat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
coeptans coeptantis
Part. Fut. Akt.
coeptaturus a um
Part. Perf. Pass.
coeptatus a um
Gerundium
coepta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
coeptandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
coepta
coepta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
coeptare
coepta‑ri, coepta‑rier
Infinitiv Perf.
coeptav‑isse
coeptat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
coeptatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
coeptat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coeptans
coeptans
coeptans
Gen. Sg.
coeptant‑is
coeptant‑is
coeptant‑is
Dat. Sg.
coeptant‑i
coeptant‑i
coeptant‑i
Akk. Sg.
coeptant‑em
coeptant‑em
coeptans
Abl. Sg.
coeptant‑e
coeptant‑e
coeptant‑e
Nom. Pl.
coeptant‑es, coeptantis
coeptant‑es
coeptant‑ia
Gen. Pl.
coeptant‑ium
coeptant‑ium
coeptant‑ium
Dat. Pl.
coeptant‑ibus
coeptant‑ibus
coeptant‑ibus
Akk. Pl.
coeptant‑es, coeptant‑is
coeptant‑es, coeptant‑is
coeptant‑ia
Abl. Pl.
coeptant‑ibus
coeptant‑ibus
coeptant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coeptat‑us
coeptat‑a
coeptat‑um
Gen. Sg.
coeptat‑i
coeptat‑ae
coeptat‑i
Dat. Sg.
coeptat‑o
coeptat‑ae
coeptat‑o
Akk. Sg.
coeptat‑um
coeptat‑am
coeptat‑um
Abl. Sg.
coeptat‑o
coeptat‑a
coeptat‑o
Nom. Pl.
coeptat‑i
coeptat‑ae
coeptat‑a
Gen. Pl.
coeptat‑orum
coeptat‑arum
coeptat‑orum
Dat. Pl.
coeptat‑is
coeptat‑is
coeptat‑is
Akk. Pl.
coeptat‑os
coeptat‑as
coeptat‑a
Abl. Pl.
coeptat‑is
coeptat‑is
coeptat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coeptatur‑us
coeptatur‑a
coeptatur‑um
Gen. Sg.
coeptatur‑i
coeptatur‑ae
coeptatur‑i
Dat. Sg.
coeptatur‑o
coeptatur‑ae
coeptatur‑o
Akk. Sg.
coeptatur‑um
coeptatur‑am
coeptatur‑um
Abl. Sg.
coeptatur‑o
coeptatur‑a
coeptatur‑o
Nom. Pl.
coeptatur‑i
coeptatur‑ae
coeptatur‑a
Gen. Pl.
coeptatur‑orum
coeptatur‑arum
coeptatur‑orum
Dat. Pl.
coeptatur‑is
coeptatur‑is
coeptatur‑is
Akk. Pl.
coeptatur‑os
coeptatur‑as
coeptatur‑a
Abl. Pl.
coeptatur‑is
coeptatur‑is
coeptatur‑is

Gerundium

Gen.
coepta‑ndi
Dat.
coepta‑ndo
Akk.
coepta‑ndum
Abl.
coepta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
coeptand‑us
coeptand‑a
coeptand‑um
Gen. Sg.
coeptand‑i
coeptand‑ae
coeptand‑i
Dat. Sg.
coeptand‑o
coeptand‑ae
coeptand‑o
Akk. Sg.
coeptand‑um
coeptand‑am
coeptand‑um
Abl. Sg.
coeptand‑o
coeptand‑a
coeptand‑o
Nom. Pl.
coeptand‑i
coeptand‑ae
coeptand‑a
Gen. Pl.
coeptand‑orum
coeptand‑arum
coeptand‑orum
Dat. Pl.
coeptand‑is
coeptand‑is
coeptand‑is
Akk. Pl.
coeptand‑os
coeptand‑as
coeptand‑a
Abl. Pl.
coeptand‑is
coeptand‑is
coeptand‑is