Konjugation zu «pulsāre, pulsō, pulsāvī, pulsātum»

Konjugation zu «pulsāre, pulsō, pulsāvī, pulsātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
puls‑o
puls‑e‑m
pulsa‑ba‑m
pulsa‑re‑m
pulsa‑b‑o
2. Pers. Sg.
pulsa‑s
puls‑e‑s
pulsa‑ba‑s
pulsa‑re‑s
pulsa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pulsa‑t
puls‑e‑t
pulsa‑ba‑t
pulsa‑re‑t
pulsa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pulsa‑mus
puls‑e‑mus
pulsa‑ba‑mus
pulsa‑re‑mus
pulsa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pulsa‑tis
puls‑e‑tis
pulsa‑ba‑tis
pulsa‑re‑tis
pulsa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pulsa‑nt
puls‑e‑nt
pulsa‑ba‑nt
pulsa‑re‑nt
pulsa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
puls‑or
puls‑e‑r
pulsa‑ba‑r
pulsa‑re‑r
pulsa‑b‑or
2. Pers. Sg.
pulsa‑ris
puls‑e‑ris, puls‑e‑re
pulsa‑ba‑ris, pulsa‑ba‑re
pulsa‑re‑ris, pulsa‑re‑re
pulsa‑be‑ris, pulsa‑be‑re
3. Pers. Sg.
pulsa‑tur
puls‑e‑tur
pulsa‑ba‑tur
pulsa‑re‑tur
pulsa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pulsa‑mur
puls‑e‑mur
pulsa‑ba‑mur
pulsa‑re‑mur
pulsa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pulsa‑mini
puls‑e‑mini
pulsa‑ba‑mini
pulsa‑re‑mini
pulsa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pulsa‑ntur
puls‑e‑ntur
pulsa‑ba‑ntur
pulsa‑re‑ntur
pulsa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pulsav‑i
pulsav‑eri‑m
pulsav‑era‑m
pulsav‑isse‑m
pulsav‑ero
2. Pers. Sg.
pulsav‑isti
pulsav‑eri‑s
pulsav‑era‑s
pulsav‑isse‑s
pulsav‑eris
3. Pers. Sg.
pulsav‑it
pulsav‑eri‑t
pulsav‑era‑t
pulsav‑isse‑t
pulsav‑erit
1. Pers. Pl.
pulsav‑imus
pulsav‑eri‑mus
pulsav‑era‑mus
pulsav‑isse‑mus
pulsav‑erimus
2. Pers. Pl.
pulsav‑istis
pulsav‑eri‑tis
pulsav‑era‑tis
pulsav‑isse‑tis
pulsav‑eritis
3. Pers. Pl.
pulsav‑erunt, pulsav‑ere
pulsav‑eri‑nt
pulsav‑era‑nt
pulsav‑isse‑nt
pulsav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pulsat‑us sum
pulsat‑us sim
pulsat‑us eram
pulsat‑us essem
pulsat‑us ero
2. Pers. Sg.
pulsat‑us es
pulsat‑us sis
pulsat‑us eras
pulsat‑us esses
pulsat‑us eris
3. Pers. Sg.
pulsat‑us est
pulsat‑us sit
pulsat‑us erat
pulsat‑us esset
pulsat‑us erit
1. Pers. Pl.
pulsat‑i sumus
pulsat‑i simus
pulsat‑i eramus
pulsat‑i essemus
pulsat‑i erimus
2. Pers. Pl.
pulsat‑i estis
pulsat‑i sitis
pulsat‑i eratis
pulsat‑i essetis
pulsat‑i eritis
3. Pers. Pl.
pulsat‑i sunt
pulsat‑i sint
pulsat‑i erant
pulsat‑i essent
pulsat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pulsans pulsantis
Part. Fut. Akt.
pulsaturus a um
Part. Perf. Pass.
pulsatus a um
Gerundium
pulsa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pulsandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pulsa
pulsa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pulsare
pulsa‑ri, pulsa‑rier
Infinitiv Perf.
pulsav‑isse
pulsat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
pulsatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pulsat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pulsans
pulsans
pulsans
Gen. Sg.
pulsant‑is
pulsant‑is
pulsant‑is
Dat. Sg.
pulsant‑i
pulsant‑i
pulsant‑i
Akk. Sg.
pulsant‑em
pulsant‑em
pulsans
Abl. Sg.
pulsant‑e
pulsant‑e
pulsant‑e
Nom. Pl.
pulsant‑es
pulsant‑es
pulsant‑ia
Gen. Pl.
pulsant‑ium
pulsant‑ium
pulsant‑ium
Dat. Pl.
pulsant‑ibus
pulsant‑ibus
pulsant‑ibus
Akk. Pl.
pulsant‑es, pulsant‑is
pulsant‑es, pulsant‑is
pulsant‑ia
Abl. Pl.
pulsant‑ibus
pulsant‑ibus
pulsant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pulsat‑us
pulsat‑a
pulsat‑um
Gen. Sg.
pulsat‑i
pulsat‑ae
pulsat‑i
Dat. Sg.
pulsat‑o
pulsat‑ae
pulsat‑o
Akk. Sg.
pulsat‑um
pulsat‑am
pulsat‑um
Abl. Sg.
pulsat‑o
pulsat‑a
pulsat‑o
Nom. Pl.
pulsat‑i
pulsat‑ae
pulsat‑a
Gen. Pl.
pulsat‑orum
pulsat‑arum
pulsat‑orum
Dat. Pl.
pulsat‑is
pulsat‑is
pulsat‑is
Akk. Pl.
pulsat‑os
pulsat‑as
pulsat‑a
Abl. Pl.
pulsat‑is
pulsat‑is
pulsat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pulsatur‑us
pulsatur‑a
pulsatur‑um
Gen. Sg.
pulsatur‑i
pulsatur‑ae
pulsatur‑i
Dat. Sg.
pulsatur‑o
pulsatur‑ae
pulsatur‑o
Akk. Sg.
pulsatur‑um
pulsatur‑am
pulsatur‑um
Abl. Sg.
pulsatur‑o
pulsatur‑a
pulsatur‑o
Nom. Pl.
pulsatur‑i
pulsatur‑ae
pulsatur‑a
Gen. Pl.
pulsatur‑orum
pulsatur‑arum
pulsatur‑orum
Dat. Pl.
pulsatur‑is
pulsatur‑is
pulsatur‑is
Akk. Pl.
pulsatur‑os
pulsatur‑as
pulsatur‑a
Abl. Pl.
pulsatur‑is
pulsatur‑is
pulsatur‑is

Gerundium

Gen.
pulsa‑ndi
Dat.
pulsa‑ndo
Akk.
pulsa‑ndum
Abl.
pulsa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pulsand‑us
pulsand‑a
pulsand‑um
Gen. Sg.
pulsand‑i
pulsand‑ae
pulsand‑i
Dat. Sg.
pulsand‑o
pulsand‑ae
pulsand‑o
Akk. Sg.
pulsand‑um
pulsand‑am
pulsand‑um
Abl. Sg.
pulsand‑o
pulsand‑a
pulsand‑o
Nom. Pl.
pulsand‑i
pulsand‑ae
pulsand‑a
Gen. Pl.
pulsand‑orum
pulsand‑arum
pulsand‑orum
Dat. Pl.
pulsand‑is
pulsand‑is
pulsand‑is
Akk. Pl.
pulsand‑os
pulsand‑as
pulsand‑a
Abl. Pl.
pulsand‑is
pulsand‑is
pulsand‑is