Konjugation zu «orbāre, orbō, orbāvī, orbātum»

Konjugation zu «orbāre, orbō, orbāvī, orbātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
orb‑o
orb‑e‑m
orba‑ba‑m
orba‑re‑m
orba‑b‑o
2. Pers. Sg.
orba‑s
orb‑e‑s
orba‑ba‑s
orba‑re‑s
orba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
orba‑t
orb‑e‑t
orba‑ba‑t
orba‑re‑t
orba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
orba‑mus
orb‑e‑mus
orba‑ba‑mus
orba‑re‑mus
orba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
orba‑tis
orb‑e‑tis
orba‑ba‑tis
orba‑re‑tis
orba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
orba‑nt
orb‑e‑nt
orba‑ba‑nt
orba‑re‑nt
orba‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
orb‑or
orb‑e‑r
orba‑ba‑r
orba‑re‑r
orba‑b‑or
2. Pers. Sg.
orba‑ris
orb‑e‑ris, orb‑e‑re
orba‑ba‑ris, orba‑ba‑re
orba‑re‑ris, orba‑re‑re
orba‑be‑ris, orba‑be‑re
3. Pers. Sg.
orba‑tur
orb‑e‑tur
orba‑ba‑tur
orba‑re‑tur
orba‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
orba‑mur
orb‑e‑mur
orba‑ba‑mur
orba‑re‑mur
orba‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
orba‑mini
orb‑e‑mini
orba‑ba‑mini
orba‑re‑mini
orba‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
orba‑ntur
orb‑e‑ntur
orba‑ba‑ntur
orba‑re‑ntur
orba‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
orbav‑i
orbav‑eri‑m
orbav‑era‑m
orbav‑isse‑m
orbav‑ero
2. Pers. Sg.
orbav‑isti
orbav‑eri‑s
orbav‑era‑s
orbav‑isse‑s
orbav‑eris
3. Pers. Sg.
orbav‑it
orbav‑eri‑t
orbav‑era‑t
orbav‑isse‑t
orbav‑erit
1. Pers. Pl.
orbav‑imus
orbav‑eri‑mus
orbav‑era‑mus
orbav‑isse‑mus
orbav‑erimus
2. Pers. Pl.
orbav‑istis
orbav‑eri‑tis
orbav‑era‑tis
orbav‑isse‑tis
orbav‑eritis
3. Pers. Pl.
orbav‑erunt, orbav‑ere
orbav‑eri‑nt
orbav‑era‑nt
orbav‑isse‑nt
orbav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
orbat‑us sum
orbat‑us sim
orbat‑us eram
orbat‑us essem
orbat‑us ero
2. Pers. Sg.
orbat‑us es
orbat‑us sis
orbat‑us eras
orbat‑us esses
orbat‑us eris
3. Pers. Sg.
orbat‑us est
orbat‑us sit
orbat‑us erat
orbat‑us esset
orbat‑us erit
1. Pers. Pl.
orbat‑i sumus
orbat‑i simus
orbat‑i eramus
orbat‑i essemus
orbat‑i erimus
2. Pers. Pl.
orbat‑i estis
orbat‑i sitis
orbat‑i eratis
orbat‑i essetis
orbat‑i eritis
3. Pers. Pl.
orbat‑i sunt
orbat‑i sint
orbat‑i erant
orbat‑i essent
orbat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
orbans orbantis
Part. Fut. Akt.
orbaturus a um
Part. Perf. Pass.
orbatus a um
Gerundium
orba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
orbandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
orba
orba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
orbare
orba‑ri, orba‑rier
Infinitiv Perf.
orbav‑isse
orbat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
orbatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
orbat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
orbans
orbans
orbans
Gen. Sg.
orbant‑is
orbant‑is
orbant‑is
Dat. Sg.
orbant‑i
orbant‑i
orbant‑i
Akk. Sg.
orbant‑em
orbant‑em
orbans
Abl. Sg.
orbant‑e
orbant‑e
orbant‑e
Nom. Pl.
orbant‑es
orbant‑es
orbant‑ia
Gen. Pl.
orbant‑ium
orbant‑ium
orbant‑ium
Dat. Pl.
orbant‑ibus
orbant‑ibus
orbant‑ibus
Akk. Pl.
orbant‑es, orbant‑is
orbant‑es, orbant‑is
orbant‑ia
Abl. Pl.
orbant‑ibus
orbant‑ibus
orbant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
orbat‑us
orbat‑a
orbat‑um
Gen. Sg.
orbat‑i
orbat‑ae
orbat‑i
Dat. Sg.
orbat‑o
orbat‑ae
orbat‑o
Akk. Sg.
orbat‑um
orbat‑am
orbat‑um
Abl. Sg.
orbat‑o
orbat‑a
orbat‑o
Vok. Sg.
orbat‑e
Nom. Pl.
orbat‑i
orbat‑ae
orbat‑a
Gen. Pl.
orbat‑orum
orbat‑arum
orbat‑orum
Dat. Pl.
orbat‑is
orbat‑is
orbat‑is
Akk. Pl.
orbat‑os
orbat‑as
orbat‑a
Abl. Pl.
orbat‑is
orbat‑is
orbat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
orbatur‑us
orbatur‑a
orbatur‑um
Gen. Sg.
orbatur‑i
orbatur‑ae
orbatur‑i
Dat. Sg.
orbatur‑o
orbatur‑ae
orbatur‑o
Akk. Sg.
orbatur‑um
orbatur‑am
orbatur‑um
Abl. Sg.
orbatur‑o
orbatur‑a
orbatur‑o
Vok. Sg.
orbatur‑e
Nom. Pl.
orbatur‑i
orbatur‑ae
orbatur‑a
Gen. Pl.
orbatur‑orum
orbatur‑arum
orbatur‑orum
Dat. Pl.
orbatur‑is
orbatur‑is
orbatur‑is
Akk. Pl.
orbatur‑os
orbatur‑as
orbatur‑a
Abl. Pl.
orbatur‑is
orbatur‑is
orbatur‑is

Gerundium

Gen.
orba‑ndi
Dat.
orba‑ndo
Akk.
orba‑ndum
Abl.
orba‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
orband‑us
orband‑a
orband‑um
Gen. Sg.
orband‑i
orband‑ae
orband‑i
Dat. Sg.
orband‑o
orband‑ae
orband‑o
Akk. Sg.
orband‑um
orband‑am
orband‑um
Abl. Sg.
orband‑o
orband‑a
orband‑o
Vok. Sg.
orband‑e
Nom. Pl.
orband‑i
orband‑ae
orband‑a
Gen. Pl.
orband‑orum
orband‑arum
orband‑orum
Dat. Pl.
orband‑is
orband‑is
orband‑is
Akk. Pl.
orband‑os
orband‑as
orband‑a
Abl. Pl.
orband‑is
orband‑is
orband‑is