Konjugation zu «nōscere, nōscō, nōvī, nōtum»

Konjugation zu «nōscere, nōscō, nōvī, nōtum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nosc‑o
nosc‑a‑m
nosc‑eba‑m
nosce‑re‑m
nosc‑a‑m
2. Pers. Sg.
nosc‑i‑s
nosc‑a‑s
nosc‑eba‑s
nosce‑re‑s
nosc‑e‑s
3. Pers. Sg.
nosc‑i‑t
nosc‑a‑t
nosc‑eba‑t
nosce‑re‑t
nosc‑e‑t
1. Pers. Pl.
nosc‑i‑mus
nosc‑a‑mus
nosc‑eba‑mus
nosce‑re‑mus
nosc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
nosc‑i‑tis
nosc‑a‑tis
nosc‑eba‑tis
nosce‑re‑tis
nosc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
nosc‑u‑nt
nosc‑a‑nt
nosc‑eba‑nt
nosce‑re‑nt
nosc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nosc‑or
nosc‑a‑r
nosc‑eba‑r
nosce‑re‑r
nosc‑a‑r
2. Pers. Sg.
nosc‑e‑ris
nosc‑a‑ris, nosc‑a‑re
nosc‑eba‑ris, nosc‑eba‑re
nosce‑re‑ris, nosce‑re‑re
nosc‑e‑ris, nosc‑e‑re
3. Pers. Sg.
nosc‑i‑tur
nosc‑a‑tur
nosc‑eba‑tur
nosce‑re‑tur
nosc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
nosc‑i‑mur
nosc‑a‑mur
nosc‑eba‑mur
nosce‑re‑mur
nosc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
nosc‑i‑mini
nosc‑a‑mini
nosc‑eba‑mini
nosce‑re‑mini
nosc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
nosc‑u‑ntur
nosc‑a‑ntur
nosc‑eba‑ntur
nosce‑re‑ntur
nosc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nov‑i
nov‑eri‑m
nov‑era‑m
nov‑isse‑m
nov‑ero, noro
2. Pers. Sg.
nov‑isti
nov‑eri‑s
nov‑era‑s
nov‑isse‑s
nov‑eris
3. Pers. Sg.
nov‑it
nov‑eri‑t
nov‑era‑t
nov‑isse‑t
nov‑erit
1. Pers. Pl.
nov‑imus
nov‑eri‑mus
nov‑era‑mus
nov‑isse‑mus
nov‑erimus
2. Pers. Pl.
nov‑istis
nov‑eri‑tis
nov‑era‑tis
nov‑isse‑tis
nov‑eritis
3. Pers. Pl.
nov‑erunt, nov‑ere
nov‑eri‑nt
nov‑era‑nt
nov‑isse‑nt
nov‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
not‑us sum
not‑us sim
not‑us eram
not‑us essem
not‑us ero
2. Pers. Sg.
not‑us es
not‑us sis
not‑us eras
not‑us esses
not‑us eris
3. Pers. Sg.
not‑us est
not‑us sit
not‑us erat
not‑us esset
not‑us erit
1. Pers. Pl.
not‑i sumus
not‑i simus
not‑i eramus
not‑i essemus
not‑i erimus
2. Pers. Pl.
not‑i estis
not‑i sitis
not‑i eratis
not‑i essetis
not‑i eritis
3. Pers. Pl.
not‑i sunt
not‑i sint
not‑i erant
not‑i essent
not‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
noscens noscentis
Part. Fut. Akt.
noturus a um
Part. Perf. Pass.
notus a um
Gerundium
nosce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
noscendus a um, noscundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nosce
nosc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
noscere
nosc‑i, nosc‑ier
Infinitiv Perf.
nov‑isse
not‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
notur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
not‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
noscens
noscens
noscens
Gen. Sg.
noscent‑is
noscent‑is
noscent‑is
Dat. Sg.
noscent‑i
noscent‑i
noscent‑i
Akk. Sg.
noscent‑em
noscent‑em
noscens
Abl. Sg.
noscent‑e
noscent‑e
noscent‑e
Nom. Pl.
noscent‑es
noscent‑es
noscent‑ia
Gen. Pl.
noscent‑ium
noscent‑ium
noscent‑ium
Dat. Pl.
noscent‑ibus
noscent‑ibus
noscent‑ibus
Akk. Pl.
noscent‑es, noscent‑is
noscent‑es, noscent‑is
noscent‑ia
Abl. Pl.
noscent‑ibus
noscent‑ibus
noscent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
not‑us
not‑a
not‑um
Gen. Sg.
not‑i
not‑ae
not‑i
Dat. Sg.
not‑o
not‑ae
not‑o
Akk. Sg.
not‑um
not‑am
not‑um
Abl. Sg.
not‑o
not‑a
not‑o
Nom. Pl.
not‑i
not‑ae
not‑a
Gen. Pl.
not‑orum
not‑arum
not‑orum
Dat. Pl.
not‑is
not‑is
not‑is
Akk. Pl.
not‑os
not‑as
not‑a
Abl. Pl.
not‑is
not‑is
not‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
notur‑us
notur‑a
notur‑um
Gen. Sg.
notur‑i
notur‑ae
notur‑i
Dat. Sg.
notur‑o
notur‑ae
notur‑o
Akk. Sg.
notur‑um
notur‑am
notur‑um
Abl. Sg.
notur‑o
notur‑a
notur‑o
Nom. Pl.
notur‑i
notur‑ae
notur‑a
Gen. Pl.
notur‑orum
notur‑arum
notur‑orum
Dat. Pl.
notur‑is
notur‑is
notur‑is
Akk. Pl.
notur‑os
notur‑as
notur‑a
Abl. Pl.
notur‑is
notur‑is
notur‑is

Gerundium

Gen.
nosce‑ndi
Dat.
nosce‑ndo
Akk.
nosce‑ndum
Abl.
nosce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
noscend‑us, noscund‑us
noscend‑a, noscund‑a
noscend‑um, noscund‑um
Gen. Sg.
noscend‑i, noscund‑i
noscend‑ae, noscund‑ae
noscend‑i, noscund‑i
Dat. Sg.
noscend‑o, noscund‑o
noscend‑ae, noscund‑ae
noscend‑o, noscund‑o
Akk. Sg.
noscend‑um, noscund‑um
noscend‑am, noscund‑am
noscend‑um, noscund‑um
Abl. Sg.
noscend‑o, noscund‑o
noscend‑a, noscund‑a
noscend‑o, noscund‑o
Nom. Pl.
noscend‑i, noscund‑i
noscend‑ae, noscund‑ae
noscend‑a, noscund‑a
Gen. Pl.
noscend‑orum, noscund‑orum
noscend‑arum, noscund‑arum
noscend‑orum, noscund‑orum
Dat. Pl.
noscend‑is, noscund‑is
noscend‑is, noscund‑is
noscend‑is, noscund‑is
Akk. Pl.
noscend‑os, noscund‑os
noscend‑as, noscund‑as
noscend‑a, noscund‑a
Abl. Pl.
noscend‑is, noscund‑is
noscend‑is, noscund‑is
noscend‑is, noscund‑is