Konjugation zu «obdormīscere, obdormīscō, obdormīvī,-»

Konjugation zu «obdormīscere, obdormīscō, obdormīvī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obdormisc‑o
obdormisc‑a‑m
obdormisc‑eba‑m
obdormisce‑re‑m
obdormisc‑a‑m
2. Pers. Sg.
obdormisc‑i‑s
obdormisc‑a‑s
obdormisc‑eba‑s
obdormisce‑re‑s
obdormisc‑e‑s
3. Pers. Sg.
obdormisc‑i‑t
obdormisc‑a‑t
obdormisc‑eba‑t
obdormisce‑re‑t
obdormisc‑e‑t
1. Pers. Pl.
obdormisc‑i‑mus
obdormisc‑a‑mus
obdormisc‑eba‑mus
obdormisce‑re‑mus
obdormisc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
obdormisc‑i‑tis
obdormisc‑a‑tis
obdormisc‑eba‑tis
obdormisce‑re‑tis
obdormisc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
obdormisc‑u‑nt
obdormisc‑a‑nt
obdormisc‑eba‑nt
obdormisce‑re‑nt
obdormisc‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obdormiv‑i
obdormiv‑eri‑m
obdormiv‑era‑m
obdormiv‑isse‑m
obdormiv‑ero
2. Pers. Sg.
obdormiv‑isti
obdormiv‑eri‑s
obdormiv‑era‑s
obdormiv‑isse‑s
obdormiv‑eris
3. Pers. Sg.
obdormiv‑it
obdormiv‑eri‑t
obdormiv‑era‑t
obdormiv‑isse‑t
obdormiv‑erit
1. Pers. Pl.
obdormiv‑imus
obdormiv‑eri‑mus
obdormiv‑era‑mus
obdormiv‑isse‑mus
obdormiv‑erimus
2. Pers. Pl.
obdormiv‑istis
obdormiv‑eri‑tis
obdormiv‑era‑tis
obdormiv‑isse‑tis
obdormiv‑eritis
3. Pers. Pl.
obdormiv‑erunt, obdormiv‑ere
obdormiv‑eri‑nt
obdormiv‑era‑nt
obdormiv‑isse‑nt
obdormiv‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
obdormiscens obdormiscentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
obdormisce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
obdormisce‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
obdormisce
obdormisc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
obdormiscere
obdormisc‑i, obdormisc‑ier
Infinitiv Perf.
obdormiv‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obdormiscens
obdormiscens
obdormiscens
Gen. Sg.
obdormiscent‑is
obdormiscent‑is
obdormiscent‑is
Dat. Sg.
obdormiscent‑i
obdormiscent‑i
obdormiscent‑i
Akk. Sg.
obdormiscent‑em
obdormiscent‑em
obdormiscens
Abl. Sg.
obdormiscent‑e
obdormiscent‑e
obdormiscent‑e
Nom. Pl.
obdormiscent‑es
obdormiscent‑es
obdormiscent‑ia
Gen. Pl.
obdormiscent‑ium
obdormiscent‑ium
obdormiscent‑ium
Dat. Pl.
obdormiscent‑ibus
obdormiscent‑ibus
obdormiscent‑ibus
Akk. Pl.
obdormiscent‑es, obdormiscent‑is
obdormiscent‑es, obdormiscent‑is
obdormiscent‑ia
Abl. Pl.
obdormiscent‑ibus
obdormiscent‑ibus
obdormiscent‑ibus

Gerundium

Gen.
obdormisce‑ndi
Dat.
obdormisce‑ndo
Akk.
obdormisce‑ndum
Abl.
obdormisce‑ndo