Konjugation zu «pervenīre, perveniō, pervēnī, perventum»

Konjugation zu «pervenīre, perveniō, pervēnī, perventum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perveni‑o
perveni‑a‑m
perveni‑eba‑m
perveni‑re‑m
perveni‑a‑m
2. Pers. Sg.
perveni‑s
perveni‑a‑s
perveni‑eba‑s
perveni‑re‑s
perveni‑e‑s
3. Pers. Sg.
perveni‑t
perveni‑a‑t, pervenat
perveni‑eba‑t
perveni‑re‑t
perveni‑e‑t
1. Pers. Pl.
perveni‑mus
perveni‑a‑mus
perveni‑eba‑mus
perveni‑re‑mus
perveni‑e‑mus
2. Pers. Pl.
perveni‑tis
perveni‑a‑tis
perveni‑eba‑tis
perveni‑re‑tis
perveni‑e‑tis
3. Pers. Pl.
perveni‑u‑nt
perveni‑a‑nt
perveni‑eba‑nt
perveni‑re‑nt
perveni‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perven‑i
perven‑eri‑m
perven‑era‑m
perven‑isse‑m
perven‑ero
2. Pers. Sg.
perven‑isti
perven‑eri‑s
perven‑era‑s
perven‑isse‑s
perven‑eris
3. Pers. Sg.
perven‑it
perven‑eri‑t
perven‑era‑t
perven‑isse‑t
perven‑erit
1. Pers. Pl.
perven‑imus
perven‑eri‑mus
perven‑era‑mus
perven‑isse‑mus
perven‑erimus
2. Pers. Pl.
perven‑istis
perven‑eri‑tis
perven‑era‑tis
perven‑isse‑tis
perven‑eritis
3. Pers. Pl.
perven‑erunt, perven‑ere
perven‑eri‑nt
perven‑era‑nt
perven‑isse‑nt
perven‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
pervent‑um est
pervent‑um sit
pervent‑um erat
pervent‑um esset
pervent‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
perveniens pervenientis
Part. Fut. Akt.
perventurus a um
Part. Perf. Pass.
pervent‑um
Gerundium
perveni‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perveni‑e‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
perveni
perveni‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pervenire
perveni‑ri, perveni‑rier
Infinitiv Perf.
perven‑isse
pervent‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
perventur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pervent‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perveni‑ens
perveni‑ens
perveni‑ens
Gen. Sg.
perveni‑ent‑is
perveni‑ent‑is
perveni‑ent‑is
Dat. Sg.
perveni‑ent‑i
perveni‑ent‑i
perveni‑ent‑i
Akk. Sg.
perveni‑ent‑em
perveni‑ent‑em
perveni‑ens
Abl. Sg.
perveni‑ent‑e
perveni‑ent‑e
perveni‑ent‑e
Nom. Pl.
perveni‑ent‑es
perveni‑ent‑es
perveni‑ent‑ia
Gen. Pl.
perveni‑ent‑ium
perveni‑ent‑ium
perveni‑ent‑ium
Dat. Pl.
perveni‑ent‑ibus
perveni‑ent‑ibus
perveni‑ent‑ibus
Akk. Pl.
perveni‑ent‑es, perveni‑ent‑is
perveni‑ent‑es, perveni‑ent‑is
perveni‑ent‑ia
Abl. Pl.
perveni‑ent‑ibus
perveni‑ent‑ibus
perveni‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pervent‑us
pervent‑a
pervent‑um
Gen. Sg.
pervent‑i
pervent‑ae
pervent‑i
Dat. Sg.
pervent‑o
pervent‑ae
pervent‑o
Akk. Sg.
pervent‑um
pervent‑am
pervent‑um
Abl. Sg.
pervent‑o
pervent‑a
pervent‑o
Nom. Pl.
pervent‑i
pervent‑ae
pervent‑a
Gen. Pl.
pervent‑orum
pervent‑arum
pervent‑orum
Dat. Pl.
pervent‑is
pervent‑is
pervent‑is
Akk. Pl.
pervent‑os
pervent‑as
pervent‑a
Abl. Pl.
pervent‑is
pervent‑is
pervent‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perventur‑us
perventur‑a
perventur‑um
Gen. Sg.
perventur‑i
perventur‑ae
perventur‑i
Dat. Sg.
perventur‑o
perventur‑ae
perventur‑o
Akk. Sg.
perventur‑um
perventur‑am
perventur‑um
Abl. Sg.
perventur‑o
perventur‑a
perventur‑o
Nom. Pl.
perventur‑i
perventur‑ae
perventur‑a
Gen. Pl.
perventur‑orum
perventur‑arum
perventur‑orum
Dat. Pl.
perventur‑is
perventur‑is
perventur‑is
Akk. Pl.
perventur‑os
perventur‑as
perventur‑a
Abl. Pl.
perventur‑is
perventur‑is
perventur‑is

Gerundium

Gen.
perveni‑e‑ndi
Dat.
perveni‑e‑ndo
Akk.
perveni‑e‑ndum
Abl.
perveni‑e‑ndo