Konjugation zu «inicere, iniciō, iniēcī, iniectum»

Konjugation zu «inicere, iniciō, iniēcī, iniectum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
inici‑o
inici‑a‑m
inici‑eba‑m
inice‑re‑m
inici‑a‑m
2. Pers. Sg.
inici‑s
inici‑a‑s
inici‑eba‑s
inice‑re‑s
inici‑e‑s
3. Pers. Sg.
inici‑t
inici‑a‑t
inici‑eba‑t
inice‑re‑t
inici‑e‑t
1. Pers. Pl.
inici‑mus
inici‑a‑mus
inici‑eba‑mus
inice‑re‑mus
inici‑e‑mus
2. Pers. Pl.
inici‑tis
inici‑a‑tis
inici‑eba‑tis
inice‑re‑tis
inici‑e‑tis
3. Pers. Pl.
inici‑u‑nt
inici‑a‑nt
inici‑eba‑nt
inice‑re‑nt
inici‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
inici‑or
inici‑a‑r
inici‑eba‑r
inice‑re‑r
inici‑a‑r
2. Pers. Sg.
inice‑ris
inici‑a‑ris, inici‑a‑re
inici‑eba‑ris, inici‑eba‑re
inice‑re‑ris, inice‑re‑re
inici‑e‑ris, inici‑e‑re
3. Pers. Sg.
inici‑tur
inici‑a‑tur
inici‑eba‑tur
inice‑re‑tur
inici‑e‑tur
1. Pers. Pl.
inici‑mur
inici‑a‑mur
inici‑eba‑mur
inice‑re‑mur
inici‑e‑mur
2. Pers. Pl.
inici‑mini
inici‑a‑mini
inici‑eba‑mini
inice‑re‑mini
inici‑e‑mini
3. Pers. Pl.
inici‑u‑ntur
inici‑a‑ntur
inici‑eba‑ntur
inice‑re‑ntur
inici‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iniec‑i
iniec‑eri‑m
iniec‑era‑m
iniec‑isse‑m
iniec‑ero
2. Pers. Sg.
iniec‑isti
iniec‑eri‑s
iniec‑era‑s
iniec‑isse‑s
iniec‑eris
3. Pers. Sg.
iniec‑it, iniexit
iniec‑eri‑t
iniec‑era‑t
iniec‑isse‑t
iniec‑erit
1. Pers. Pl.
iniec‑imus
iniec‑eri‑mus
iniec‑era‑mus
iniec‑isse‑mus
iniec‑erimus
2. Pers. Pl.
iniec‑istis
iniec‑eri‑tis
iniec‑era‑tis
iniec‑isse‑tis
iniec‑eritis
3. Pers. Pl.
iniec‑erunt, iniec‑ere
iniec‑eri‑nt
iniec‑era‑nt
iniec‑isse‑nt
iniec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iniect‑us sum
iniect‑us sim
iniect‑us eram
iniect‑us essem
iniect‑us ero
2. Pers. Sg.
iniect‑us es
iniect‑us sis
iniect‑us eras
iniect‑us esses
iniect‑us eris
3. Pers. Sg.
iniect‑us est
iniect‑us sit
iniect‑us erat
iniect‑us esset
iniect‑us erit
1. Pers. Pl.
iniect‑i sumus
iniect‑i simus
iniect‑i eramus
iniect‑i essemus
iniect‑i erimus
2. Pers. Pl.
iniect‑i estis
iniect‑i sitis
iniect‑i eratis
iniect‑i essetis
iniect‑i eritis
3. Pers. Pl.
iniect‑i sunt
iniect‑i sint
iniect‑i erant
iniect‑i essent
iniect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iniciens inicientis
Part. Fut. Akt.
iniecturus a um
Part. Perf. Pass.
iniectus a um
Gerundium
inici‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iniciendus a um, iniciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
inice
inici‑te
Imperativ II, 2. Pers.
inici‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
inicere
inic‑i, inic‑ier
Infinitiv Perf.
iniec‑isse
iniect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
iniectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
iniect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inic‑i‑ens
inic‑i‑ens
inic‑i‑ens
Gen. Sg.
inic‑i‑ent‑is
inic‑i‑ent‑is
inic‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
inic‑i‑ent‑i
inic‑i‑ent‑i
inic‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
inic‑i‑ent‑em
inic‑i‑ent‑em
inic‑i‑ens
Abl. Sg.
inic‑i‑ent‑e
inic‑i‑ent‑e
inic‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
inic‑i‑ent‑es
inic‑i‑ent‑es
inic‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
inic‑i‑ent‑ium
inic‑i‑ent‑ium
inic‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
inic‑i‑ent‑ibus
inic‑i‑ent‑ibus
inic‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
inic‑i‑ent‑es, inic‑i‑ent‑is
inic‑i‑ent‑es, inic‑i‑ent‑is
inic‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
inic‑i‑ent‑ibus
inic‑i‑ent‑ibus
inic‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iniect‑us
iniect‑a, iniacta
iniect‑um
Gen. Sg.
iniect‑i
iniect‑ae
iniect‑i
Dat. Sg.
iniect‑o
iniect‑ae
iniect‑o
Akk. Sg.
iniect‑um
iniect‑am
iniect‑um
Abl. Sg.
iniect‑o
iniect‑a
iniect‑o
Nom. Pl.
iniect‑i
iniect‑ae
iniect‑a
Gen. Pl.
iniect‑orum
iniect‑arum
iniect‑orum
Dat. Pl.
iniect‑is
iniect‑is
iniect‑is
Akk. Pl.
iniect‑os
iniect‑as
iniect‑a
Abl. Pl.
iniect‑is
iniect‑is
iniect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iniectur‑us
iniectur‑a
iniectur‑um
Gen. Sg.
iniectur‑i
iniectur‑ae
iniectur‑i
Dat. Sg.
iniectur‑o
iniectur‑ae
iniectur‑o
Akk. Sg.
iniectur‑um
iniectur‑am
iniectur‑um
Abl. Sg.
iniectur‑o
iniectur‑a
iniectur‑o
Nom. Pl.
iniectur‑i
iniectur‑ae
iniectur‑a
Gen. Pl.
iniectur‑orum
iniectur‑arum
iniectur‑orum
Dat. Pl.
iniectur‑is
iniectur‑is
iniectur‑is
Akk. Pl.
iniectur‑os
iniectur‑as
iniectur‑a
Abl. Pl.
iniectur‑is
iniectur‑is
iniectur‑is

Gerundium

Gen.
inici‑e‑ndi
Dat.
inici‑e‑ndo
Akk.
inici‑e‑ndum
Abl.
inici‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inici‑end‑us, iniciund‑us
inici‑end‑a, iniciund‑a
inici‑end‑um, iniciund‑um
Gen. Sg.
inici‑end‑i, iniciund‑i
inici‑end‑ae, iniciund‑ae
inici‑end‑i, iniciund‑i
Dat. Sg.
inici‑end‑o, iniciund‑o
inici‑end‑ae, iniciund‑ae
inici‑end‑o, iniciund‑o
Akk. Sg.
inici‑end‑um, iniciund‑um
inici‑end‑am, iniciund‑am
inici‑end‑um, iniciund‑um
Abl. Sg.
inici‑end‑o, iniciund‑o
inici‑end‑a, iniciund‑a
inici‑end‑o, iniciund‑o
Nom. Pl.
inici‑end‑i, iniciund‑i
inici‑end‑ae, iniciund‑ae
inici‑end‑a, iniciund‑a
Gen. Pl.
inici‑end‑orum, iniciund‑orum
inici‑end‑arum, iniciund‑arum
inici‑end‑orum, iniciund‑orum
Dat. Pl.
inici‑end‑is, iniciund‑is
inici‑end‑is, iniciund‑is
inici‑end‑is, iniciund‑is
Akk. Pl.
inici‑end‑os, iniciund‑os
inici‑end‑as, iniciund‑as
inici‑end‑a, iniciund‑a
Abl. Pl.
inici‑end‑is, iniciund‑is
inici‑end‑is, iniciund‑is
inici‑end‑is, iniciund‑is