Konjugation zu «regere, regō, rēxī, rēctum»

Konjugation zu «regere, regō, rēxī, rēctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
reg‑o
reg‑a‑m
reg‑eba‑m
rege‑re‑m
reg‑a‑m
2. Pers. Sg.
reg‑i‑s
reg‑a‑s
reg‑eba‑s
rege‑re‑s
reg‑e‑s
3. Pers. Sg.
reg‑i‑t
reg‑a‑t
reg‑eba‑t
rege‑re‑t
reg‑e‑t
1. Pers. Pl.
reg‑i‑mus
reg‑a‑mus
reg‑eba‑mus
rege‑re‑mus
reg‑e‑mus
2. Pers. Pl.
reg‑i‑tis
reg‑a‑tis
reg‑eba‑tis
rege‑re‑tis
reg‑e‑tis
3. Pers. Pl.
reg‑u‑nt
reg‑a‑nt
reg‑eba‑nt
rege‑re‑nt
reg‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
reg‑or
reg‑a‑r
reg‑eba‑r
rege‑re‑r
reg‑a‑r
2. Pers. Sg.
reg‑e‑ris, regere
reg‑a‑ris, reg‑a‑re
reg‑eba‑ris, reg‑eba‑re
rege‑re‑ris, rege‑re‑re
reg‑e‑ris, reg‑e‑re
3. Pers. Sg.
reg‑i‑tur
reg‑a‑tur
reg‑eba‑tur
rege‑re‑tur
reg‑e‑tur
1. Pers. Pl.
reg‑i‑mur
reg‑a‑mur
reg‑eba‑mur
rege‑re‑mur
reg‑e‑mur
2. Pers. Pl.
reg‑i‑mini
reg‑a‑mini
reg‑eba‑mini
rege‑re‑mini
reg‑e‑mini
3. Pers. Pl.
reg‑u‑ntur
reg‑a‑ntur
reg‑eba‑ntur
rege‑re‑ntur
reg‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
rex‑i
rex‑eri‑m
rex‑era‑m
rex‑isse‑m
rex‑ero
2. Pers. Sg.
rex‑isti
rex‑eri‑s
rex‑era‑s
rex‑isse‑s
rex‑eris
3. Pers. Sg.
rex‑it
rex‑eri‑t
rex‑era‑t
rex‑isse‑t
rex‑erit
1. Pers. Pl.
rex‑imus
rex‑eri‑mus
rex‑era‑mus
rex‑isse‑mus
rex‑erimus
2. Pers. Pl.
rex‑istis
rex‑eri‑tis
rex‑era‑tis
rex‑isse‑tis
rex‑eritis
3. Pers. Pl.
rex‑erunt, rex‑ere
rex‑eri‑nt
rex‑era‑nt
rex‑isse‑nt
rex‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
rect‑us sum
rect‑us sim
rect‑us eram
rect‑us essem
rect‑us ero
2. Pers. Sg.
rect‑us es
rect‑us sis
rect‑us eras
rect‑us esses
rect‑us eris
3. Pers. Sg.
rect‑us est
rect‑us sit
rect‑us erat
rect‑us esset
rect‑us erit
1. Pers. Pl.
rect‑i sumus
rect‑i simus
rect‑i eramus
rect‑i essemus
rect‑i erimus
2. Pers. Pl.
rect‑i estis
rect‑i sitis
rect‑i eratis
rect‑i essetis
rect‑i eritis
3. Pers. Pl.
rect‑i sunt
rect‑i sint
rect‑i erant
rect‑i essent
rect‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
regens regentis
Part. Fut. Akt.
recturus a um
Part. Perf. Pass.
rectus a um
Gerundium
rege‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
regendus a um, regundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
rege
reg‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
reg‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.
regunto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
regere
reg‑i, reg‑ier
Infinitiv Perf.
rex‑isse
rect‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
rectur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
rect‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
regens
regens
regens
Gen. Sg.
regent‑is
regent‑is
regent‑is
Dat. Sg.
regent‑i
regent‑i
regent‑i
Akk. Sg.
regent‑em
regent‑em
regens
Abl. Sg.
regent‑e
regent‑e
regent‑e
Nom. Pl.
regent‑es
regent‑es
regent‑ia
Gen. Pl.
regent‑ium
regent‑ium
regent‑ium
Dat. Pl.
regent‑ibus
regent‑ibus
regent‑ibus
Akk. Pl.
regent‑es, regent‑is
regent‑es, regent‑is
regent‑ia
Abl. Pl.
regent‑ibus
regent‑ibus
regent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
rect‑us
rect‑a
rect‑um
Gen. Sg.
rect‑i
rect‑ae
rect‑i
Dat. Sg.
rect‑o
rect‑ae
rect‑o
Akk. Sg.
rect‑um
rect‑am
rect‑um
Abl. Sg.
rect‑o
rect‑a
rect‑o
Vok. Sg.
rect‑e
Nom. Pl.
rect‑i
rect‑ae
rect‑a
Gen. Pl.
rect‑orum
rect‑arum
rect‑orum
Dat. Pl.
rect‑is
rect‑is
rect‑is
Akk. Pl.
rect‑os
rect‑as
rect‑a
Abl. Pl.
rect‑is
rect‑is
rect‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
rectur‑us
rectur‑a
rectur‑um
Gen. Sg.
rectur‑i
rectur‑ae
rectur‑i
Dat. Sg.
rectur‑o
rectur‑ae
rectur‑o
Akk. Sg.
rectur‑um
rectur‑am
rectur‑um
Abl. Sg.
rectur‑o
rectur‑a
rectur‑o
Vok. Sg.
rectur‑e
Nom. Pl.
rectur‑i
rectur‑ae
rectur‑a
Gen. Pl.
rectur‑orum
rectur‑arum
rectur‑orum
Dat. Pl.
rectur‑is
rectur‑is
rectur‑is
Akk. Pl.
rectur‑os
rectur‑as
rectur‑a
Abl. Pl.
rectur‑is
rectur‑is
rectur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
rect‑ior
rect‑ior
rect‑ius
Gen. Sg.
rect‑ior‑is
rect‑ior‑is
rect‑ior‑is
Dat. Sg.
rect‑ior‑i
rect‑ior‑i
rect‑ior‑i
Akk. Sg.
rect‑ior‑em
rect‑ior‑em
rect‑ius
Abl. Sg.
rect‑ior‑e
rect‑ior‑e
rect‑ior‑e
Nom. Pl.
rect‑ior‑es
rect‑ior‑es
rect‑ior‑a
Gen. Pl.
rect‑ior‑um
rect‑ior‑um
rect‑ior‑um
Dat. Pl.
rect‑ior‑ibus
rect‑ior‑ibus
rect‑ior‑ibus
Akk. Pl.
rect‑ior‑es
rect‑ior‑es
rect‑ior‑a
Abl. Pl.
rect‑ior‑ibus
rect‑ior‑ibus
rect‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
rect‑issim‑us
rect‑issim‑a
rect‑issim‑um
Gen. Sg.
rect‑issim‑i
rect‑issim‑ae
rect‑issim‑i
Dat. Sg.
rect‑issim‑o
rect‑issim‑ae
rect‑issim‑o
Akk. Sg.
rect‑issim‑um
rect‑issim‑am
rect‑issim‑um
Abl. Sg.
rect‑issim‑o
rect‑issim‑a
rect‑issim‑o
Nom. Pl.
rect‑issim‑i
rect‑issim‑ae
rect‑issim‑a
Gen. Pl.
rect‑issim‑orum
rect‑issim‑arum
rect‑issim‑orum
Dat. Pl.
rect‑issim‑is
rect‑issim‑is
rect‑issim‑is
Akk. Pl.
rect‑issim‑os
rect‑issim‑as
rect‑issim‑a
Abl. Pl.
rect‑issim‑is
rect‑issim‑is
rect‑issim‑is

Gerundium

Gen.
rege‑ndi
Dat.
rege‑ndo
Akk.
rege‑ndum
Abl.
rege‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
regend‑us, regund‑us
regend‑a, regund‑a
regend‑um, regund‑um
Gen. Sg.
regend‑i, regund‑i
regend‑ae, regund‑ae
regend‑i, regund‑i
Dat. Sg.
regend‑o, regund‑o
regend‑ae, regund‑ae
regend‑o, regund‑o
Akk. Sg.
regend‑um, regund‑um
regend‑am, regund‑am
regend‑um, regund‑um
Abl. Sg.
regend‑o, regund‑o
regend‑a, regund‑a
regend‑o, regund‑o
Vok. Sg.
regend‑e, regund‑e
Nom. Pl.
regend‑i, regund‑i
regend‑ae, regund‑ae
regend‑a, regund‑a
Gen. Pl.
regend‑orum, regund‑orum
regend‑arum, regund‑arum
regend‑orum, regund‑orum
Dat. Pl.
regend‑is, regund‑is
regend‑is, regund‑is
regend‑is, regund‑is
Akk. Pl.
regend‑os, regund‑os
regend‑as, regund‑as
regend‑a, regund‑a
Abl. Pl.
regend‑is, regund‑is
regend‑is, regund‑is
regend‑is, regund‑is