Deklination zu «crīminālis crīmināle»

Deklination zu «crīminālis crīmināle»

Adverbien

Adverb Positiv
criminaliter
Adverb Komparativ
Adverb Superlativ

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
criminal‑is
criminal‑is
criminal‑e
Gen. Sg.
criminal‑is
criminal‑is
criminal‑is
Dat. Sg.
criminal‑i
criminal‑i
criminal‑i
Akk. Sg.
criminal‑em
criminal‑em
criminal‑e
Abl. Sg.
criminal‑i
criminal‑i
criminal‑i
Nom. Pl.
criminal‑es
criminal‑es
criminal‑ia
Gen. Pl.
criminal‑ium
criminal‑ium
criminal‑ium
Dat. Pl.
criminal‑ibus
criminal‑ibus
criminal‑ibus
Akk. Pl.
criminal‑es
criminal‑es
criminal‑ia
Abl. Pl.
criminal‑ibus
criminal‑ibus
criminal‑ibus