Deklination zu «iuvenis iuvenis, m/f»

Deklination zu «iuvenis iuvenis, m/f»

Deklination

Nom. Sg.
iuven‑is
Gen. Sg.
iuven‑is
Dat. Sg.
iuven‑i
Akk. Sg.
iuven‑em
Abl. Sg.
iuven‑e
Nom. Pl.
iuven‑es
Gen. Pl.
iuven‑um
Dat. Pl.
iuven‑ibus
Akk. Pl.
iuven‑es
Abl. Pl.
iuven‑ibus