Konjugation zu «dēcīdere, dēcīdō, dēcīdī, dēcīsum»

Konjugation zu «dēcīdere, dēcīdō, dēcīdī, dēcīsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
decid‑o
decid‑a‑m
decid‑eba‑m
decide‑re‑m
decid‑a‑m
2. Pers. Sg.
decid‑i‑s
decid‑a‑s
decid‑eba‑s
decide‑re‑s
decid‑e‑s
3. Pers. Sg.
decid‑i‑t
decid‑a‑t
decid‑eba‑t
decide‑re‑t
decid‑e‑t
1. Pers. Pl.
decid‑i‑mus
decid‑a‑mus
decid‑eba‑mus
decide‑re‑mus
decid‑e‑mus
2. Pers. Pl.
decid‑i‑tis
decid‑a‑tis
decid‑eba‑tis
decide‑re‑tis
decid‑e‑tis
3. Pers. Pl.
decid‑u‑nt
decid‑a‑nt
decid‑eba‑nt
decide‑re‑nt
decid‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
decid‑or
decid‑a‑r
decid‑eba‑r
decide‑re‑r
decid‑a‑r
2. Pers. Sg.
decid‑e‑ris
decid‑a‑ris, decid‑a‑re
decid‑eba‑ris, decid‑eba‑re
decide‑re‑ris, decide‑re‑re
decid‑e‑ris, decid‑e‑re
3. Pers. Sg.
decid‑i‑tur
decid‑a‑tur
decid‑eba‑tur
decide‑re‑tur
decid‑e‑tur
1. Pers. Pl.
decid‑i‑mur
decid‑a‑mur
decid‑eba‑mur
decide‑re‑mur
decid‑e‑mur
2. Pers. Pl.
decid‑i‑mini
decid‑a‑mini
decid‑eba‑mini
decide‑re‑mini
decid‑e‑mini
3. Pers. Pl.
decid‑u‑ntur
decid‑a‑ntur
decid‑eba‑ntur
decide‑re‑ntur
decid‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
decid‑i
decid‑eri‑m
decid‑era‑m
decid‑isse‑m
decid‑ero
2. Pers. Sg.
decid‑isti
decid‑eri‑s
decid‑era‑s
decid‑isse‑s
decid‑eris
3. Pers. Sg.
decid‑it
decid‑eri‑t
decid‑era‑t
decid‑isse‑t
decid‑erit
1. Pers. Pl.
decid‑imus
decid‑eri‑mus
decid‑era‑mus
decid‑isse‑mus
decid‑erimus
2. Pers. Pl.
decid‑istis
decid‑eri‑tis
decid‑era‑tis
decid‑isse‑tis
decid‑eritis
3. Pers. Pl.
decid‑erunt, decid‑ere
decid‑eri‑nt
decid‑era‑nt
decid‑isse‑nt
decid‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
decis‑us sum
decis‑us sim
decis‑us eram
decis‑us essem
decis‑us ero
2. Pers. Sg.
decis‑us es
decis‑us sis
decis‑us eras
decis‑us esses
decis‑us eris
3. Pers. Sg.
decis‑us est
decis‑us sit
decis‑us erat
decis‑us esset
decis‑us erit
1. Pers. Pl.
decis‑i sumus
decis‑i simus
decis‑i eramus
decis‑i essemus
decis‑i erimus
2. Pers. Pl.
decis‑i estis
decis‑i sitis
decis‑i eratis
decis‑i essetis
decis‑i eritis
3. Pers. Pl.
decis‑i sunt
decis‑i sint
decis‑i erant
decis‑i essent
decis‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
decidens decidentis
Part. Fut. Akt.
decisurus a um
Part. Perf. Pass.
decisus a um
Gerundium
decide‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
decidendus a um, decidundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
decide
decid‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
decid‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
decidere
decid‑i, decid‑ier
Infinitiv Perf.
decid‑isse
decis‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
decisur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
decis‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
decidens
decidens
decidens
Gen. Sg.
decident‑is
decident‑is
decident‑is
Dat. Sg.
decident‑i
decident‑i
decident‑i
Akk. Sg.
decident‑em
decident‑em
decidens
Abl. Sg.
decident‑e
decident‑e
decident‑e
Nom. Pl.
decident‑es
decident‑es
decident‑ia
Gen. Pl.
decident‑ium
decident‑ium
decident‑ium
Dat. Pl.
decident‑ibus
decident‑ibus
decident‑ibus
Akk. Pl.
decident‑es, decident‑is
decident‑es, decident‑is
decident‑ia
Abl. Pl.
decident‑ibus
decident‑ibus
decident‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
decis‑us
decis‑a
decis‑um
Gen. Sg.
decis‑i
decis‑ae
decis‑i
Dat. Sg.
decis‑o
decis‑ae
decis‑o
Akk. Sg.
decis‑um
decis‑am
decis‑um
Abl. Sg.
decis‑o
decis‑a
decis‑o
Nom. Pl.
decis‑i
decis‑ae
decis‑a
Gen. Pl.
decis‑orum
decis‑arum
decis‑orum
Dat. Pl.
decis‑is
decis‑is
decis‑is
Akk. Pl.
decis‑os
decis‑as
decis‑a
Abl. Pl.
decis‑is
decis‑is
decis‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
decisur‑us
decisur‑a
decisur‑um
Gen. Sg.
decisur‑i
decisur‑ae
decisur‑i
Dat. Sg.
decisur‑o
decisur‑ae
decisur‑o
Akk. Sg.
decisur‑um
decisur‑am
decisur‑um
Abl. Sg.
decisur‑o
decisur‑a
decisur‑o
Nom. Pl.
decisur‑i
decisur‑ae
decisur‑a
Gen. Pl.
decisur‑orum
decisur‑arum
decisur‑orum
Dat. Pl.
decisur‑is
decisur‑is
decisur‑is
Akk. Pl.
decisur‑os
decisur‑as
decisur‑a
Abl. Pl.
decisur‑is
decisur‑is
decisur‑is

Gerundium

Gen.
decide‑ndi
Dat.
decide‑ndo
Akk.
decide‑ndum
Abl.
decide‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
decidend‑us, decidund‑us
decidend‑a, decidund‑a
decidend‑um, decidund‑um
Gen. Sg.
decidend‑i, decidund‑i
decidend‑ae, decidund‑ae
decidend‑i, decidund‑i
Dat. Sg.
decidend‑o, decidund‑o
decidend‑ae, decidund‑ae
decidend‑o, decidund‑o
Akk. Sg.
decidend‑um, decidund‑um
decidend‑am, decidund‑am
decidend‑um, decidund‑um
Abl. Sg.
decidend‑o, decidund‑o
decidend‑a, decidund‑a
decidend‑o, decidund‑o
Nom. Pl.
decidend‑i, decidund‑i
decidend‑ae, decidund‑ae
decidend‑a, decidund‑a
Gen. Pl.
decidend‑orum, decidund‑orum
decidend‑arum, decidund‑arum
decidend‑orum, decidund‑orum
Dat. Pl.
decidend‑is, decidund‑is
decidend‑is, decidund‑is
decidend‑is, decidund‑is
Akk. Pl.
decidend‑os, decidund‑os
decidend‑as, decidund‑as
decidend‑a, decidund‑a
Abl. Pl.
decidend‑is, decidund‑is
decidend‑is, decidund‑is
decidend‑is, decidund‑is