Konjugation zu «forāre, forō, forāvī, forātum»

Konjugation zu «forāre, forō, forāvī, forātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
for‑o
for‑e‑m
fora‑ba‑m
fora‑re‑m
fora‑b‑o
2. Pers. Sg.
fora‑s
for‑e‑s
fora‑ba‑s
fora‑re‑s
fora‑bi‑s
3. Pers. Sg.
fora‑t
for‑e‑t
fora‑ba‑t
fora‑re‑t
fora‑bi‑t
1. Pers. Pl.
fora‑mus
for‑e‑mus
fora‑ba‑mus
fora‑re‑mus
fora‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
fora‑tis
for‑e‑tis
fora‑ba‑tis
fora‑re‑tis
fora‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
fora‑nt
for‑e‑nt
fora‑ba‑nt
fora‑re‑nt
fora‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
for‑or
for‑e‑r
fora‑ba‑r
fora‑re‑r
fora‑b‑or
2. Pers. Sg.
fora‑ris
for‑e‑ris, for‑e‑re
fora‑ba‑ris, fora‑ba‑re
fora‑re‑ris, fora‑re‑re
fora‑be‑ris, fora‑be‑re
3. Pers. Sg.
fora‑tur
for‑e‑tur
fora‑ba‑tur
fora‑re‑tur
fora‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
fora‑mur
for‑e‑mur
fora‑ba‑mur
fora‑re‑mur
fora‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
fora‑mini
for‑e‑mini
fora‑ba‑mini
fora‑re‑mini
fora‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
fora‑ntur
for‑e‑ntur
fora‑ba‑ntur
fora‑re‑ntur
fora‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
forav‑i
forav‑eri‑m
forav‑era‑m
forav‑isse‑m
forav‑ero
2. Pers. Sg.
forav‑isti
forav‑eri‑s
forav‑era‑s
forav‑isse‑s
forav‑eris
3. Pers. Sg.
forav‑it
forav‑eri‑t
forav‑era‑t
forav‑isse‑t
forav‑erit
1. Pers. Pl.
forav‑imus
forav‑eri‑mus
forav‑era‑mus
forav‑isse‑mus
forav‑erimus
2. Pers. Pl.
forav‑istis
forav‑eri‑tis
forav‑era‑tis
forav‑isse‑tis
forav‑eritis
3. Pers. Pl.
forav‑erunt, forav‑ere
forav‑eri‑nt
forav‑era‑nt
forav‑isse‑nt
forav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
forat‑us sum
forat‑us sim
forat‑us eram
forat‑us essem
forat‑us ero
2. Pers. Sg.
forat‑us es
forat‑us sis
forat‑us eras
forat‑us esses
forat‑us eris
3. Pers. Sg.
forat‑us est
forat‑us sit
forat‑us erat
forat‑us esset
forat‑us erit
1. Pers. Pl.
forat‑i sumus
forat‑i simus
forat‑i eramus
forat‑i essemus
forat‑i erimus
2. Pers. Pl.
forat‑i estis
forat‑i sitis
forat‑i eratis
forat‑i essetis
forat‑i eritis
3. Pers. Pl.
forat‑i sunt
forat‑i sint
forat‑i erant
forat‑i essent
forat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
forans forantis
Part. Fut. Akt.
foraturus a um
Part. Perf. Pass.
foratus a um
Gerundium
fora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
forandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
fora
fora‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
forare
fora‑ri, fora‑rier
Infinitiv Perf.
forav‑isse
forat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
foratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
forat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
forans
forans
forans
Gen. Sg.
forant‑is
forant‑is
forant‑is
Dat. Sg.
forant‑i
forant‑i
forant‑i
Akk. Sg.
forant‑em
forant‑em
forans
Abl. Sg.
forant‑e
forant‑e
forant‑e
Nom. Pl.
forant‑es
forant‑es
forant‑ia
Gen. Pl.
forant‑ium
forant‑ium
forant‑ium
Dat. Pl.
forant‑ibus
forant‑ibus
forant‑ibus
Akk. Pl.
forant‑es, forant‑is
forant‑es, forant‑is
forant‑ia
Abl. Pl.
forant‑ibus
forant‑ibus
forant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
forat‑us
forat‑a
forat‑um
Gen. Sg.
forat‑i
forat‑ae
forat‑i
Dat. Sg.
forat‑o
forat‑ae
forat‑o
Akk. Sg.
forat‑um
forat‑am
forat‑um
Abl. Sg.
forat‑o
forat‑a
forat‑o
Nom. Pl.
forat‑i
forat‑ae
forat‑a
Gen. Pl.
forat‑orum
forat‑arum
forat‑orum
Dat. Pl.
forat‑is
forat‑is
forat‑is
Akk. Pl.
forat‑os
forat‑as
forat‑a
Abl. Pl.
forat‑is
forat‑is
forat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
foratur‑us
foratur‑a
foratur‑um
Gen. Sg.
foratur‑i
foratur‑ae
foratur‑i
Dat. Sg.
foratur‑o
foratur‑ae
foratur‑o
Akk. Sg.
foratur‑um
foratur‑am
foratur‑um
Abl. Sg.
foratur‑o
foratur‑a
foratur‑o
Nom. Pl.
foratur‑i
foratur‑ae
foratur‑a
Gen. Pl.
foratur‑orum
foratur‑arum
foratur‑orum
Dat. Pl.
foratur‑is
foratur‑is
foratur‑is
Akk. Pl.
foratur‑os
foratur‑as
foratur‑a
Abl. Pl.
foratur‑is
foratur‑is
foratur‑is

Gerundium

Gen.
fora‑ndi
Dat.
fora‑ndo
Akk.
fora‑ndum
Abl.
fora‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
forand‑us
forand‑a
forand‑um
Gen. Sg.
forand‑i
forand‑ae
forand‑i
Dat. Sg.
forand‑o
forand‑ae
forand‑o
Akk. Sg.
forand‑um
forand‑am
forand‑um
Abl. Sg.
forand‑o
forand‑a
forand‑o
Nom. Pl.
forand‑i
forand‑ae
forand‑a
Gen. Pl.
forand‑orum
forand‑arum
forand‑orum
Dat. Pl.
forand‑is
forand‑is
forand‑is
Akk. Pl.
forand‑os
forand‑as
forand‑a
Abl. Pl.
forand‑is
forand‑is
forand‑is