Konjugation zu «volāre, volō, volāvī, volātum»

Konjugation zu «volāre, volō, volāvī, volātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vol‑o
vol‑e‑m
vola‑ba‑m
vola‑re‑m
vola‑b‑o
2. Pers. Sg.
vola‑s
vol‑e‑s
vola‑ba‑s
vola‑re‑s
vola‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vola‑t
vol‑e‑t
vola‑ba‑t
vola‑re‑t
vola‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vola‑mus
vol‑e‑mus
vola‑ba‑mus
vola‑re‑mus
vola‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vola‑tis
vol‑e‑tis
vola‑ba‑tis
vola‑re‑tis
vola‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vola‑nt
vol‑e‑nt
vola‑ba‑nt
vola‑re‑nt
vola‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
volav‑i
volav‑eri‑m
volav‑era‑m
volav‑isse‑m
volav‑ero
2. Pers. Sg.
volav‑isti
volav‑eri‑s
volav‑era‑s
volav‑isse‑s
volav‑eris
3. Pers. Sg.
volav‑it
volav‑eri‑t
volav‑era‑t
volav‑isse‑t
volav‑erit
1. Pers. Pl.
volav‑imus
volav‑eri‑mus
volav‑era‑mus
volav‑isse‑mus
volav‑erimus
2. Pers. Pl.
volav‑istis
volav‑eri‑tis
volav‑era‑tis
volav‑isse‑tis
volav‑eritis
3. Pers. Pl.
volav‑erunt, volav‑ere
volav‑eri‑nt
volav‑era‑nt
volav‑isse‑nt
volav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
volat‑um est
volat‑um sit
volat‑um erat
volat‑um esset
volat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
volans volantis
Part. Fut. Akt.
volaturus a um
Part. Perf. Pass.
volat‑um
Gerundium
vola‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vola‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vola
vola‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
volare
vola‑ri, vola‑rier
Infinitiv Perf.
volav‑isse
volat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
volatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
volat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
volans
volans
volans
Gen. Sg.
volant‑is
volant‑is
volant‑is
Dat. Sg.
volant‑i
volant‑i
volant‑i
Akk. Sg.
volant‑em
volant‑em
volans
Abl. Sg.
volant‑e
volant‑e
volant‑e
Nom. Pl.
volant‑es
volant‑es
volant‑ia
Gen. Pl.
volant‑ium
volant‑ium, volantum
volant‑ium
Dat. Pl.
volant‑ibus
volant‑ibus
volant‑ibus
Akk. Pl.
volant‑es, volant‑is
volant‑es, volant‑is
volant‑ia
Abl. Pl.
volant‑ibus
volant‑ibus
volant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
volat‑us
volat‑a
volat‑um
Gen. Sg.
volat‑i
volat‑ae
volat‑i
Dat. Sg.
volat‑o
volat‑ae
volat‑o
Akk. Sg.
volat‑um
volat‑am
volat‑um
Abl. Sg.
volat‑o
volat‑a
volat‑o
Nom. Pl.
volat‑i
volat‑ae
volat‑a
Gen. Pl.
volat‑orum
volat‑arum
volat‑orum
Dat. Pl.
volat‑is
volat‑is
volat‑is
Akk. Pl.
volat‑os
volat‑as
volat‑a
Abl. Pl.
volat‑is
volat‑is
volat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
volatur‑us
volatur‑a
volatur‑um
Gen. Sg.
volatur‑i
volatur‑ae
volatur‑i
Dat. Sg.
volatur‑o
volatur‑ae
volatur‑o
Akk. Sg.
volatur‑um
volatur‑am
volatur‑um
Abl. Sg.
volatur‑o
volatur‑a
volatur‑o
Nom. Pl.
volatur‑i
volatur‑ae
volatur‑a
Gen. Pl.
volatur‑orum
volatur‑arum
volatur‑orum
Dat. Pl.
volatur‑is
volatur‑is
volatur‑is
Akk. Pl.
volatur‑os
volatur‑as
volatur‑a
Abl. Pl.
volatur‑is
volatur‑is
volatur‑is

Gerundium

Gen.
vola‑ndi
Dat.
vola‑ndo
Akk.
vola‑ndum
Abl.
vola‑ndo