Konjugation zu «recōgnōscere, recōgnōscō, recōgnōvī, recōgnitum»

Konjugation zu «recōgnōscere, recōgnōscō, recōgnōvī, recōgnitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recognosc‑o
recognosc‑a‑m
recognosc‑eba‑m
recognosce‑re‑m
recognosc‑a‑m
2. Pers. Sg.
recognosc‑i‑s
recognosc‑a‑s
recognosc‑eba‑s
recognosce‑re‑s
recognosc‑e‑s
3. Pers. Sg.
recognosc‑i‑t
recognosc‑a‑t
recognosc‑eba‑t
recognosce‑re‑t
recognosc‑e‑t
1. Pers. Pl.
recognosc‑i‑mus
recognosc‑a‑mus
recognosc‑eba‑mus
recognosce‑re‑mus
recognosc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
recognosc‑i‑tis
recognosc‑a‑tis
recognosc‑eba‑tis
recognosce‑re‑tis
recognosc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
recognosc‑u‑nt
recognosc‑a‑nt
recognosc‑eba‑nt
recognosce‑re‑nt
recognosc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recognosc‑or
recognosc‑a‑r
recognosc‑eba‑r
recognosce‑re‑r
recognosc‑a‑r
2. Pers. Sg.
recognosc‑e‑ris
recognosc‑a‑ris, recognosc‑a‑re
recognosc‑eba‑ris, recognosc‑eba‑re
recognosce‑re‑ris, recognosce‑re‑re
recognosc‑e‑ris, recognosc‑e‑re
3. Pers. Sg.
recognosc‑i‑tur
recognosc‑a‑tur
recognosc‑eba‑tur
recognosce‑re‑tur
recognosc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
recognosc‑i‑mur
recognosc‑a‑mur
recognosc‑eba‑mur
recognosce‑re‑mur
recognosc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
recognosc‑i‑mini
recognosc‑a‑mini
recognosc‑eba‑mini
recognosce‑re‑mini
recognosc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
recognosc‑u‑ntur
recognosc‑a‑ntur
recognosc‑eba‑ntur
recognosce‑re‑ntur
recognosc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recognov‑i
recognov‑eri‑m
recognov‑era‑m
recognov‑isse‑m
recognov‑ero
2. Pers. Sg.
recognov‑isti
recognov‑eri‑s
recognov‑era‑s
recognov‑isse‑s
recognov‑eris
3. Pers. Sg.
recognov‑it
recognov‑eri‑t
recognov‑era‑t
recognov‑isse‑t
recognov‑erit
1. Pers. Pl.
recognov‑imus
recognov‑eri‑mus
recognov‑era‑mus
recognov‑isse‑mus
recognov‑erimus
2. Pers. Pl.
recognov‑istis
recognov‑eri‑tis
recognov‑era‑tis
recognov‑isse‑tis
recognov‑eritis
3. Pers. Pl.
recognov‑erunt, recognov‑ere
recognov‑eri‑nt
recognov‑era‑nt
recognov‑isse‑nt
recognov‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
recognit‑us sum
recognit‑us sim
recognit‑us eram
recognit‑us essem
recognit‑us ero
2. Pers. Sg.
recognit‑us es
recognit‑us sis
recognit‑us eras
recognit‑us esses
recognit‑us eris
3. Pers. Sg.
recognit‑us est
recognit‑us sit
recognit‑us erat
recognit‑us esset
recognit‑us erit
1. Pers. Pl.
recognit‑i sumus
recognit‑i simus
recognit‑i eramus
recognit‑i essemus
recognit‑i erimus
2. Pers. Pl.
recognit‑i estis
recognit‑i sitis
recognit‑i eratis
recognit‑i essetis
recognit‑i eritis
3. Pers. Pl.
recognit‑i sunt
recognit‑i sint
recognit‑i erant
recognit‑i essent
recognit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
recognoscens recognoscentis
Part. Fut. Akt.
recogniturus a um
Part. Perf. Pass.
recognitus a um
Gerundium
recognosce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
recognoscendus a um, recognoscundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
recognosce
recognosc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
recognoscere
recognosc‑i, recognosc‑ier
Infinitiv Perf.
recognov‑isse
recognit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
recognitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
recognit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recognoscens
recognoscens
recognoscens
Gen. Sg.
recognoscent‑is
recognoscent‑is
recognoscent‑is
Dat. Sg.
recognoscent‑i
recognoscent‑i
recognoscent‑i
Akk. Sg.
recognoscent‑em
recognoscent‑em
recognoscens
Abl. Sg.
recognoscent‑e
recognoscent‑e
recognoscent‑e
Nom. Pl.
recognoscent‑es
recognoscent‑es
recognoscent‑ia
Gen. Pl.
recognoscent‑ium
recognoscent‑ium
recognoscent‑ium
Dat. Pl.
recognoscent‑ibus
recognoscent‑ibus
recognoscent‑ibus
Akk. Pl.
recognoscent‑es, recognoscent‑is
recognoscent‑es, recognoscent‑is
recognoscent‑ia
Abl. Pl.
recognoscent‑ibus
recognoscent‑ibus
recognoscent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recognit‑us
recognit‑a
recognit‑um
Gen. Sg.
recognit‑i
recognit‑ae
recognit‑i
Dat. Sg.
recognit‑o
recognit‑ae
recognit‑o
Akk. Sg.
recognit‑um
recognit‑am
recognit‑um
Abl. Sg.
recognit‑o
recognit‑a
recognit‑o
Nom. Pl.
recognit‑i
recognit‑ae
recognit‑a
Gen. Pl.
recognit‑orum
recognit‑arum
recognit‑orum
Dat. Pl.
recognit‑is
recognit‑is
recognit‑is
Akk. Pl.
recognit‑os
recognit‑as
recognit‑a
Abl. Pl.
recognit‑is
recognit‑is
recognit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recognitur‑us
recognitur‑a
recognitur‑um
Gen. Sg.
recognitur‑i
recognitur‑ae
recognitur‑i
Dat. Sg.
recognitur‑o
recognitur‑ae
recognitur‑o
Akk. Sg.
recognitur‑um
recognitur‑am
recognitur‑um
Abl. Sg.
recognitur‑o
recognitur‑a
recognitur‑o
Nom. Pl.
recognitur‑i
recognitur‑ae
recognitur‑a
Gen. Pl.
recognitur‑orum
recognitur‑arum
recognitur‑orum
Dat. Pl.
recognitur‑is
recognitur‑is
recognitur‑is
Akk. Pl.
recognitur‑os
recognitur‑as
recognitur‑a
Abl. Pl.
recognitur‑is
recognitur‑is
recognitur‑is

Gerundium

Gen.
recognosce‑ndi
Dat.
recognosce‑ndo
Akk.
recognosce‑ndum
Abl.
recognosce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recognoscend‑us, recognoscund‑us
recognoscend‑a, recognoscund‑a
recognoscend‑um, recognoscund‑um
Gen. Sg.
recognoscend‑i, recognoscund‑i
recognoscend‑ae, recognoscund‑ae
recognoscend‑i, recognoscund‑i
Dat. Sg.
recognoscend‑o, recognoscund‑o
recognoscend‑ae, recognoscund‑ae
recognoscend‑o, recognoscund‑o
Akk. Sg.
recognoscend‑um, recognoscund‑um
recognoscend‑am, recognoscund‑am
recognoscend‑um, recognoscund‑um
Abl. Sg.
recognoscend‑o, recognoscund‑o
recognoscend‑a, recognoscund‑a
recognoscend‑o, recognoscund‑o
Nom. Pl.
recognoscend‑i, recognoscund‑i
recognoscend‑ae, recognoscund‑ae
recognoscend‑a, recognoscund‑a
Gen. Pl.
recognoscend‑orum, recognoscund‑orum
recognoscend‑arum, recognoscund‑arum
recognoscend‑orum, recognoscund‑orum
Dat. Pl.
recognoscend‑is, recognoscund‑is
recognoscend‑is, recognoscund‑is
recognoscend‑is, recognoscund‑is
Akk. Pl.
recognoscend‑os, recognoscund‑os
recognoscend‑as, recognoscund‑as
recognoscend‑a, recognoscund‑a
Abl. Pl.
recognoscend‑is, recognoscund‑is
recognoscend‑is, recognoscund‑is
recognoscend‑is, recognoscund‑is