Konjugation zu «praescrībere, praescrībō, praescrīpsī, praescrīptum»

Konjugation zu «praescrībere, praescrībō, praescrīpsī, praescrīptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praescrib‑o
praescrib‑a‑m
praescrib‑eba‑m
praescribe‑re‑m
praescrib‑a‑m
2. Pers. Sg.
praescrib‑i‑s
praescrib‑a‑s
praescrib‑eba‑s
praescribe‑re‑s
praescrib‑e‑s
3. Pers. Sg.
praescrib‑i‑t
praescrib‑a‑t
praescrib‑eba‑t
praescribe‑re‑t
praescrib‑e‑t
1. Pers. Pl.
praescrib‑i‑mus
praescrib‑a‑mus
praescrib‑eba‑mus
praescribe‑re‑mus
praescrib‑e‑mus
2. Pers. Pl.
praescrib‑i‑tis
praescrib‑a‑tis
praescrib‑eba‑tis
praescribe‑re‑tis
praescrib‑e‑tis
3. Pers. Pl.
praescrib‑u‑nt
praescrib‑a‑nt
praescrib‑eba‑nt
praescribe‑re‑nt
praescrib‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praescrib‑or
praescrib‑a‑r
praescrib‑eba‑r
praescribe‑re‑r
praescrib‑a‑r
2. Pers. Sg.
praescrib‑e‑ris
praescrib‑a‑ris, praescrib‑a‑re
praescrib‑eba‑ris, praescrib‑eba‑re
praescribe‑re‑ris, praescribe‑re‑re
praescrib‑e‑ris, praescrib‑e‑re
3. Pers. Sg.
praescrib‑i‑tur
praescrib‑a‑tur
praescrib‑eba‑tur
praescribe‑re‑tur
praescrib‑e‑tur
1. Pers. Pl.
praescrib‑i‑mur
praescrib‑a‑mur
praescrib‑eba‑mur
praescribe‑re‑mur
praescrib‑e‑mur
2. Pers. Pl.
praescrib‑i‑mini
praescrib‑a‑mini
praescrib‑eba‑mini
praescribe‑re‑mini
praescrib‑e‑mini
3. Pers. Pl.
praescrib‑u‑ntur
praescrib‑a‑ntur
praescrib‑eba‑ntur
praescribe‑re‑ntur
praescrib‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praescrips‑i
praescrips‑eri‑m
praescrips‑era‑m
praescrips‑isse‑m
praescrips‑ero
2. Pers. Sg.
praescrips‑isti, praescripsti
praescrips‑eri‑s
praescrips‑era‑s
praescrips‑isse‑s
praescrips‑eris
3. Pers. Sg.
praescrips‑it
praescrips‑eri‑t
praescrips‑era‑t
praescrips‑isse‑t
praescrips‑erit
1. Pers. Pl.
praescrips‑imus
praescrips‑eri‑mus
praescrips‑era‑mus
praescrips‑isse‑mus
praescrips‑erimus
2. Pers. Pl.
praescrips‑istis
praescrips‑eri‑tis
praescrips‑era‑tis
praescrips‑isse‑tis
praescrips‑eritis
3. Pers. Pl.
praescrips‑erunt, praescrips‑ere
praescrips‑eri‑nt
praescrips‑era‑nt
praescrips‑isse‑nt
praescrips‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praescript‑us sum
praescript‑us sim
praescript‑us eram
praescript‑us essem
praescript‑us ero
2. Pers. Sg.
praescript‑us es
praescript‑us sis
praescript‑us eras
praescript‑us esses
praescript‑us eris
3. Pers. Sg.
praescript‑us est
praescript‑us sit
praescript‑us erat
praescript‑us esset
praescript‑us erit
1. Pers. Pl.
praescript‑i sumus
praescript‑i simus
praescript‑i eramus
praescript‑i essemus
praescript‑i erimus
2. Pers. Pl.
praescript‑i estis
praescript‑i sitis
praescript‑i eratis
praescript‑i essetis
praescript‑i eritis
3. Pers. Pl.
praescript‑i sunt
praescript‑i sint
praescript‑i erant
praescript‑i essent
praescript‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
praescribens praescribentis
Part. Fut. Akt.
praescripturus a um
Part. Perf. Pass.
praescriptus a um
Gerundium
praescribe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
praescribendus a um, praescribundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
praescribe
praescrib‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
praescrib‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
praescribere
praescrib‑i, praescrib‑ier
Infinitiv Perf.
praescrips‑isse
praescript‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
praescriptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
praescript‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praescribens
praescribens
praescribens
Gen. Sg.
praescribent‑is
praescribent‑is
praescribent‑is
Dat. Sg.
praescribent‑i
praescribent‑i
praescribent‑i
Akk. Sg.
praescribent‑em
praescribent‑em
praescribens
Abl. Sg.
praescribent‑e
praescribent‑e
praescribent‑e
Nom. Pl.
praescribent‑es
praescribent‑es
praescribent‑ia
Gen. Pl.
praescribent‑ium
praescribent‑ium
praescribent‑ium
Dat. Pl.
praescribent‑ibus
praescribent‑ibus
praescribent‑ibus
Akk. Pl.
praescribent‑es, praescribent‑is
praescribent‑es, praescribent‑is
praescribent‑ia
Abl. Pl.
praescribent‑ibus
praescribent‑ibus
praescribent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praescript‑us
praescript‑a
praescript‑um
Gen. Sg.
praescript‑i
praescript‑ae
praescript‑i
Dat. Sg.
praescript‑o
praescript‑ae
praescript‑o
Akk. Sg.
praescript‑um
praescript‑am
praescript‑um
Abl. Sg.
praescript‑o
praescript‑a
praescript‑o
Nom. Pl.
praescript‑i
praescript‑ae
praescript‑a
Gen. Pl.
praescript‑orum
praescript‑arum
praescript‑orum
Dat. Pl.
praescript‑is
praescript‑is
praescript‑is
Akk. Pl.
praescript‑os
praescript‑as
praescript‑a
Abl. Pl.
praescript‑is
praescript‑is
praescript‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praescriptur‑us
praescriptur‑a
praescriptur‑um
Gen. Sg.
praescriptur‑i
praescriptur‑ae
praescriptur‑i
Dat. Sg.
praescriptur‑o
praescriptur‑ae
praescriptur‑o
Akk. Sg.
praescriptur‑um
praescriptur‑am
praescriptur‑um
Abl. Sg.
praescriptur‑o
praescriptur‑a
praescriptur‑o
Nom. Pl.
praescriptur‑i
praescriptur‑ae
praescriptur‑a
Gen. Pl.
praescriptur‑orum
praescriptur‑arum
praescriptur‑orum
Dat. Pl.
praescriptur‑is
praescriptur‑is
praescriptur‑is
Akk. Pl.
praescriptur‑os
praescriptur‑as
praescriptur‑a
Abl. Pl.
praescriptur‑is
praescriptur‑is
praescriptur‑is

Gerundium

Gen.
praescribe‑ndi
Dat.
praescribe‑ndo
Akk.
praescribe‑ndum
Abl.
praescribe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praescribend‑us, praescribund‑us
praescribend‑a, praescribund‑a
praescribend‑um, praescribund‑um
Gen. Sg.
praescribend‑i, praescribund‑i
praescribend‑ae, praescribund‑ae
praescribend‑i, praescribund‑i
Dat. Sg.
praescribend‑o, praescribund‑o
praescribend‑ae, praescribund‑ae
praescribend‑o, praescribund‑o
Akk. Sg.
praescribend‑um, praescribund‑um
praescribend‑am, praescribund‑am
praescribend‑um, praescribund‑um
Abl. Sg.
praescribend‑o, praescribund‑o
praescribend‑a, praescribund‑a
praescribend‑o, praescribund‑o
Nom. Pl.
praescribend‑i, praescribund‑i
praescribend‑ae, praescribund‑ae
praescribend‑a, praescribund‑a
Gen. Pl.
praescribend‑orum, praescribund‑orum
praescribend‑arum, praescribund‑arum
praescribend‑orum, praescribund‑orum
Dat. Pl.
praescribend‑is, praescribund‑is
praescribend‑is, praescribund‑is
praescribend‑is, praescribund‑is
Akk. Pl.
praescribend‑os, praescribund‑os
praescribend‑as, praescribund‑as
praescribend‑a, praescribund‑a
Abl. Pl.
praescribend‑is, praescribund‑is
praescribend‑is, praescribund‑is
praescribend‑is, praescribund‑is