Konjugation zu «mōnstrāre, mōnstrō, mōnstrāvī, mōnstrātum»

Konjugation zu «mōnstrāre, mōnstrō, mōnstrāvī, mōnstrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
monstr‑o, mostro
monstr‑e‑m
monstra‑ba‑m
monstra‑re‑m
monstra‑b‑o
2. Pers. Sg.
monstra‑s
monstr‑e‑s
monstra‑ba‑s
monstra‑re‑s
monstra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
monstra‑t, mostrat
monstr‑e‑t
monstra‑ba‑t
monstra‑re‑t
monstra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
monstra‑mus
monstr‑e‑mus
monstra‑ba‑mus
monstra‑re‑mus
monstra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
monstra‑tis
monstr‑e‑tis
monstra‑ba‑tis
monstra‑re‑tis
monstra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
monstra‑nt
monstr‑e‑nt
monstra‑ba‑nt
monstra‑re‑nt
monstra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
monstr‑or
monstr‑e‑r
monstra‑ba‑r
monstra‑re‑r
monstra‑b‑or
2. Pers. Sg.
monstra‑ris
monstr‑e‑ris, monstr‑e‑re
monstra‑ba‑ris, monstra‑ba‑re
monstra‑re‑ris, monstra‑re‑re
monstra‑be‑ris, monstra‑be‑re
3. Pers. Sg.
monstra‑tur
monstr‑e‑tur
monstra‑ba‑tur
monstra‑re‑tur
monstra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
monstra‑mur
monstr‑e‑mur
monstra‑ba‑mur
monstra‑re‑mur
monstra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
monstra‑mini
monstr‑e‑mini
monstra‑ba‑mini
monstra‑re‑mini
monstra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
monstra‑ntur
monstr‑e‑ntur
monstra‑ba‑ntur
monstra‑re‑ntur
monstra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
monstrav‑i
monstrav‑eri‑m
monstrav‑era‑m
monstrav‑isse‑m
monstrav‑ero
2. Pers. Sg.
monstrav‑isti
monstrav‑eri‑s
monstrav‑era‑s
monstrav‑isse‑s
monstrav‑eris
3. Pers. Sg.
monstrav‑it
monstrav‑eri‑t
monstrav‑era‑t
monstrav‑isse‑t
monstrav‑erit
1. Pers. Pl.
monstrav‑imus
monstrav‑eri‑mus
monstrav‑era‑mus
monstrav‑isse‑mus
monstrav‑erimus
2. Pers. Pl.
monstrav‑istis
monstrav‑eri‑tis
monstrav‑era‑tis
monstrav‑isse‑tis
monstrav‑eritis
3. Pers. Pl.
monstrav‑erunt, monstrav‑ere
monstrav‑eri‑nt
monstrav‑era‑nt
monstrav‑isse‑nt
monstrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
monstrat‑us sum
monstrat‑us sim
monstrat‑us eram
monstrat‑us essem
monstrat‑us ero
2. Pers. Sg.
monstrat‑us es
monstrat‑us sis
monstrat‑us eras
monstrat‑us esses
monstrat‑us eris
3. Pers. Sg.
monstrat‑us est
monstrat‑us sit
monstrat‑us erat
monstrat‑us esset
monstrat‑us erit
1. Pers. Pl.
monstrat‑i sumus
monstrat‑i simus
monstrat‑i eramus
monstrat‑i essemus
monstrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
monstrat‑i estis
monstrat‑i sitis
monstrat‑i eratis
monstrat‑i essetis
monstrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
monstrat‑i sunt
monstrat‑i sint
monstrat‑i erant
monstrat‑i essent
monstrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
monstrans monstrantis
Part. Fut. Akt.
monstraturus a um
Part. Perf. Pass.
monstratus a um
Gerundium
monstra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
monstrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
monstra
monstra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
monstrare, mostrare
monstra‑ri, monstra‑rier
Infinitiv Perf.
monstrav‑isse
monstrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
monstratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
monstrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
monstrans
monstrans
monstrans
Gen. Sg.
monstrant‑is
monstrant‑is
monstrant‑is
Dat. Sg.
monstrant‑i
monstrant‑i
monstrant‑i
Akk. Sg.
monstrant‑em
monstrant‑em
monstrans
Abl. Sg.
monstrant‑e
monstrant‑e
monstrant‑e
Nom. Pl.
monstrant‑es
monstrant‑es
monstrant‑ia
Gen. Pl.
monstrant‑ium
monstrant‑ium
monstrant‑ium
Dat. Pl.
monstrant‑ibus
monstrant‑ibus
monstrant‑ibus
Akk. Pl.
monstrant‑es, monstrant‑is
monstrant‑es, monstrant‑is
monstrant‑ia
Abl. Pl.
monstrant‑ibus
monstrant‑ibus
monstrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
monstrat‑us
monstrat‑a
monstrat‑um
Gen. Sg.
monstrat‑i
monstrat‑ae
monstrat‑i
Dat. Sg.
monstrat‑o
monstrat‑ae
monstrat‑o
Akk. Sg.
monstrat‑um
monstrat‑am
monstrat‑um
Abl. Sg.
monstrat‑o
monstrat‑a
monstrat‑o
Nom. Pl.
monstrat‑i
monstrat‑ae
monstrat‑a
Gen. Pl.
monstrat‑orum
monstrat‑arum
monstrat‑orum
Dat. Pl.
monstrat‑is
monstrat‑is
monstrat‑is
Akk. Pl.
monstrat‑os
monstrat‑as
monstrat‑a
Abl. Pl.
monstrat‑is
monstrat‑is
monstrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
monstratur‑us
monstratur‑a
monstratur‑um
Gen. Sg.
monstratur‑i
monstratur‑ae
monstratur‑i
Dat. Sg.
monstratur‑o
monstratur‑ae
monstratur‑o
Akk. Sg.
monstratur‑um
monstratur‑am
monstratur‑um
Abl. Sg.
monstratur‑o
monstratur‑a
monstratur‑o
Nom. Pl.
monstratur‑i
monstratur‑ae
monstratur‑a
Gen. Pl.
monstratur‑orum
monstratur‑arum
monstratur‑orum
Dat. Pl.
monstratur‑is
monstratur‑is
monstratur‑is
Akk. Pl.
monstratur‑os
monstratur‑as
monstratur‑a
Abl. Pl.
monstratur‑is
monstratur‑is
monstratur‑is

Gerundium

Gen.
monstra‑ndi
Dat.
monstra‑ndo
Akk.
monstra‑ndum
Abl.
monstra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
monstrand‑us
monstrand‑a
monstrand‑um
Gen. Sg.
monstrand‑i
monstrand‑ae
monstrand‑i
Dat. Sg.
monstrand‑o
monstrand‑ae
monstrand‑o
Akk. Sg.
monstrand‑um
monstrand‑am
monstrand‑um
Abl. Sg.
monstrand‑o
monstrand‑a
monstrand‑o
Nom. Pl.
monstrand‑i
monstrand‑ae
monstrand‑a
Gen. Pl.
monstrand‑orum
monstrand‑arum
monstrand‑orum
Dat. Pl.
monstrand‑is
monstrand‑is
monstrand‑is
Akk. Pl.
monstrand‑os
monstrand‑as
monstrand‑a
Abl. Pl.
monstrand‑is
monstrand‑is
monstrand‑is