Konjugation zu «multāre, multō, multāvī, multātum»

Konjugation zu «multāre, multō, multāvī, multātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
mult‑o
mult‑e‑m
multa‑ba‑m
multa‑re‑m
multa‑b‑o
2. Pers. Sg.
multa‑s
mult‑e‑s
multa‑ba‑s
multa‑re‑s
multa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
multa‑t
mult‑e‑t
multa‑ba‑t
multa‑re‑t
multa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
multa‑mus
mult‑e‑mus
multa‑ba‑mus
multa‑re‑mus
multa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
multa‑tis
mult‑e‑tis
multa‑ba‑tis
multa‑re‑tis
multa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
multa‑nt
mult‑e‑nt
multa‑ba‑nt
multa‑re‑nt
multa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
mult‑or
mult‑e‑r
multa‑ba‑r
multa‑re‑r
multa‑b‑or
2. Pers. Sg.
multa‑ris
mult‑e‑ris, mult‑e‑re
multa‑ba‑ris, multa‑ba‑re
multa‑re‑ris, multa‑re‑re
multa‑be‑ris, multa‑be‑re
3. Pers. Sg.
multa‑tur
mult‑e‑tur
multa‑ba‑tur
multa‑re‑tur
multa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
multa‑mur
mult‑e‑mur
multa‑ba‑mur
multa‑re‑mur
multa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
multa‑mini
mult‑e‑mini
multa‑ba‑mini
multa‑re‑mini
multa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
multa‑ntur
mult‑e‑ntur
multa‑ba‑ntur
multa‑re‑ntur
multa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
multav‑i
multav‑eri‑m
multav‑era‑m
multav‑isse‑m
multav‑ero
2. Pers. Sg.
multav‑isti
multav‑eri‑s
multav‑era‑s
multav‑isse‑s
multav‑eris
3. Pers. Sg.
multav‑it
multav‑eri‑t
multav‑era‑t
multav‑isse‑t
multav‑erit
1. Pers. Pl.
multav‑imus
multav‑eri‑mus
multav‑era‑mus
multav‑isse‑mus
multav‑erimus
2. Pers. Pl.
multav‑istis
multav‑eri‑tis
multav‑era‑tis
multav‑isse‑tis
multav‑eritis
3. Pers. Pl.
multav‑erunt, multav‑ere
multav‑eri‑nt
multav‑era‑nt
multav‑isse‑nt
multav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
multat‑us sum
multat‑us sim
multat‑us eram
multat‑us essem
multat‑us ero
2. Pers. Sg.
multat‑us es
multat‑us sis
multat‑us eras
multat‑us esses
multat‑us eris
3. Pers. Sg.
multat‑us est
multat‑us sit
multat‑us erat
multat‑us esset
multat‑us erit
1. Pers. Pl.
multat‑i sumus
multat‑i simus
multat‑i eramus
multat‑i essemus
multat‑i erimus
2. Pers. Pl.
multat‑i estis
multat‑i sitis
multat‑i eratis
multat‑i essetis
multat‑i eritis
3. Pers. Pl.
multat‑i sunt
multat‑i sint
multat‑i erant
multat‑i essent
multat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
multans multantis
Part. Fut. Akt.
multaturus a um
Part. Perf. Pass.
multatus a um
Gerundium
multa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
multandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
multa
multa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
multare
multa‑ri, multa‑rier
Infinitiv Perf.
multav‑isse
multat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
multatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
multat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
multans
multans
multans
Gen. Sg.
multant‑is
multant‑is
multant‑is
Dat. Sg.
multant‑i
multant‑i
multant‑i
Akk. Sg.
multant‑em
multant‑em
multans
Abl. Sg.
multant‑e
multant‑e
multant‑e
Nom. Pl.
multant‑es
multant‑es
multant‑ia
Gen. Pl.
multant‑ium
multant‑ium
multant‑ium
Dat. Pl.
multant‑ibus
multant‑ibus
multant‑ibus
Akk. Pl.
multant‑es, multant‑is
multant‑es, multant‑is
multant‑ia
Abl. Pl.
multant‑ibus
multant‑ibus
multant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
multat‑us
multat‑a
multat‑um
Gen. Sg.
multat‑i
multat‑ae
multat‑i
Dat. Sg.
multat‑o
multat‑ae
multat‑o
Akk. Sg.
multat‑um
multat‑am
multat‑um
Abl. Sg.
multat‑o
multat‑a
multat‑o
Nom. Pl.
multat‑i
multat‑ae
multat‑a
Gen. Pl.
multat‑orum
multat‑arum
multat‑orum
Dat. Pl.
multat‑is
multat‑is
multat‑is
Akk. Pl.
multat‑os
multat‑as
multat‑a
Abl. Pl.
multat‑is
multat‑is
multat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
multatur‑us
multatur‑a
multatur‑um
Gen. Sg.
multatur‑i
multatur‑ae
multatur‑i
Dat. Sg.
multatur‑o
multatur‑ae
multatur‑o
Akk. Sg.
multatur‑um
multatur‑am
multatur‑um
Abl. Sg.
multatur‑o
multatur‑a
multatur‑o
Nom. Pl.
multatur‑i
multatur‑ae
multatur‑a
Gen. Pl.
multatur‑orum
multatur‑arum
multatur‑orum
Dat. Pl.
multatur‑is
multatur‑is
multatur‑is
Akk. Pl.
multatur‑os
multatur‑as
multatur‑a
Abl. Pl.
multatur‑is
multatur‑is
multatur‑is

Gerundium

Gen.
multa‑ndi
Dat.
multa‑ndo
Akk.
multa‑ndum
Abl.
multa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
multand‑us
multand‑a
multand‑um
Gen. Sg.
multand‑i
multand‑ae
multand‑i
Dat. Sg.
multand‑o
multand‑ae
multand‑o
Akk. Sg.
multand‑um
multand‑am
multand‑um
Abl. Sg.
multand‑o
multand‑a
multand‑o
Nom. Pl.
multand‑i
multand‑ae
multand‑a
Gen. Pl.
multand‑orum
multand‑arum
multand‑orum
Dat. Pl.
multand‑is
multand‑is
multand‑is
Akk. Pl.
multand‑os
multand‑as
multand‑a
Abl. Pl.
multand‑is
multand‑is
multand‑is